• <Daha Fazlası Intel.com'da

Hayvanları Sınıflandırma

Özet

Modern sistemde canlıları sınıflandırma üyelerinin ortak özelliklere sahip olduğu binlerce türün düzenlenmesini sağlar. Bu ünitede öğrenciler, hangi özellikleri dikkate almaları gerektiği ipuçları verilerek kendilerinin yaptığı hayvanları sınıflama sistemlerini kavrarlar. Görsel Sıralama öncelikle öğrencilerin sınıflandırma sistemleri hakkında neler bildiklerini (ve neler bilmeleri gerektiğini) anlamalarına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Sonrasında ise araç, öğrencilerin konuyu ne kadar kavradıklarını ve bilimsel sınıflama kavramını uygulayabilme derecelerini değerlendirmek için kullanılır.

 

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Herşeyin kendine ait bir yeri var mıdır?
 • Ünite Soruları
  Hayvanları çalışmak için nasıl sınıflandırabiliriz?
  Hayvanlar hangi açılardan bizim gibidir?
 • İçerik Soruları
  Hayvanları sınıflandırmada ve gruplandırmada hangi özellikler önemlidir?
  Linneaeus kendi adını taşıyan sınıflama sistemini nasıl geliştirmiştir?

 

Açıklama

Bu proje Görsel Sıralama Aracının kullanımına dayalıdır. Görsel Sıralama Web Sitesi ni inceleyin ve böylece aracı tanıyın.

Gruplarda öğrencilere farklı türlerde düğmeler gibi bir dizi benzer materyal verin. Her gruba düğmelerini en azından dört düzeyde (renk, boşluk sayısı, materyal türü ve düğme türü gibi) düzenlemelerini öğretin. Gruplar bu noktada hangi düzeyin daha genel ve daha belirli olduğuna karar vermelidirler. Grupların geliştirdikleri sınıflama sistemlerini paylaşmalarını sağlayın. Öğrenciler bir bilim günlüğü tutmaya başlar ve Temel Soruya (Herşeyin kendine ait bir yeri var mıdır?) başlangıçta verdikleri yanıtı kaydeder. Öğrencilerin nesneleri sınıflandırmanın avantajları üzerinde düşünmesini sağlayın.
Daha sonra, Ünite Sorusu’nu yöneltin. (Hayvanları çalışmak için nasıl sınıflandırabiliriz?) Çiftler halinde çalışan öğrencilere hayvanların bir listesini verin ve en çok hangi hayvanın insana benzediğini sorun. Bunun üzerine öğrenciler Görsel Sıralama Aracını kullanarak hayvanları insane benzer özellikte oluşlarına gore sıraya dizerler. Yorum özelliğini kullanarak öğrenciler kısaca sıralamadaki gerekçelerini açıklarlar.

Sonra, sınıfın geri kalanının sınıflamasını analiz etmek için her bir eşlemede karşılaştırma özelliğini kullanın ve hayvanları sıralamak için ne gibi özellikleri kullandıklarını ve her bir takımın bu özellikleri nasıl sıraladığını ortaya çıkarın Örneğin; Eğer bir takım, maymunu, görünüş olarak insana çok benzediği için insana en çok benzeyen hayvan olarak değerlendirdiyse o zaman özelliği “fiziksel” olarak ele almış demektir. Diğer bir takım, köpeği, insanlar ve köpekler birlikte yaşadıkları için en üst sırada değerlendirmiş olabilir. Bu durumda özelliği “yaşam alanı” olarak ele almış demektir. Öğrenci çiftlerine özelliklerini diğer takımların özellikleriyle karşılaştırarak ve hangi takımın en yüksek korelasyona sahip olduğunu da vurgulayarak analiz yazmayı öğretin. Her takımın hayvanları sınıflandırmak için kullandıkları özellikleri kullanmaları için başlangıçtaki sıralamalarını gözden geçirmelerini ve düzeltmelerini sağlayın.

Sınıftaki tüm öğrencilerle çalışın. Öğrencilerin daha önce çiftler halinde oluşturdukları listeleri örnek göstererek hayvanları sınıflandırmak için kullanacakları özellikler dizisini kararlaştırmalarını sağlayın. Daha sonra bu özellikleri önem sırasına dizmelerini isteyin. Sonuçta oluşan sınıf listesini gönderin. Öğrencilerin ünitedeki ilerlemeleri ve kavrayışlarının gelişimi açısından listeyi düzeltmelerini ve iyileştirmelerini sağlayın. Öğrencilere hayvanları sınıflandırma alıştırması yaparken özellikleri kullanmalarını sağlayan fırsatlar tanımak için çeşitli katılımlı etkinlikler gerçekleştirin.

Okumalar, filmler ve çevrimiçi kaynaklar yoluyla öğrencilere ilk olarak Aristo daha sonra Linnaeus tarafından geliştirilen sınıflama sistemlerini ve bugün de kullanılan modern sınıflama sistemini (Linnaeus’un çalışmasına dayalı) öğretin. Öğrencilerin neden Aristo’nun sisteminin yerini Linnaeus’un sisteminin aldığını ve Linnaeus’un sisteminin üzerinde neden değişiklikler yapıldığını anlamaları konusunda yardımcı olun. Öğrencilere phylum Chordata kolundan bir hayvan listesi verin. Listeden seçtikleri hayvan hakkında özellikleri ve sınıflandırılmalarıyla ilgili bilgileri de içeren derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayın.

Çalışmanın sonunda öğrencilerin Görsel Sıralamaya dönmelerini isteyin. Öğrencilerin sıralamalarını analiz etmelerini ve hangi öğrenci çiftinin bugün de kullanılan resmi sınıflandırma özelliklerine yaklaştığına karar vermelerini isteyin (hatta geçmişte kullanılan sınıflandırmalara da). Sonra, hangi hayvanın insana daha yakın özellikte olduğunu sınıflandırarak öğrencilerin orijinal sıralamalarını düzeltmelerini sağlayın. Ünite sırasında öğrenilen bilgilere gönderme yaparak öğrencilerin düşünüş biçimlerini doğrulamalarını sağlayın. Öğrencilerin bilgilerini kaynak gösterdiğinden ve bu bilgilere gönderme yaptığından emin olun. Öğrenci yorumlarını incelemek ve düşüncelerini değerlendirmek için Görsel Sıralama ‘nın yorum özelliğini kullanın.

 

Görsel Sıralama Etkinliğini İncelemek

Görsel Sıralama çalışma alanı bu projede bir takımın yaptığı sıralamayı göstermektedir ve size işlevsel bilgi sağlamaktadır. Takımların yorumlarını görmek için kırmızı üçgenlerin üzerine gelin ve diğer takımların maddeleri nasıl sıraladığını görmek için ise karşılaştır düğmesine basın.

Projenin Adı:   İnsana Çok Benzeyenler  (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
Soru:  İnsanlara en yakın olarak sınıflanan hayvanlar hangileridir? Lütfen aşağıdaki hayvanları insana en çok benzeyenden en az benzeyene doğru sıralayın.

Etkileşimli demoyu inceleyin

Hayvanları Sınıflandırma

 

Temel Soru’ya yeniden bakın. Herşeyin kendine ait bir yeri var mıdır? Öğrenciler bu soruyla ilgili fikir ve düşüncelerini analiz etmek için araştırmalarından örnekler vererek bir deneme yazarlar. Öğrencilerin bireysel yazdıkları bu denemeleri değerlendirmek için bir denetim tablosu ya da yanıt anahtarı kullanılmalıdır.

Hayvanları Sınıflandırma

Genel Bakış

Sınıf: 5-8

Ders: Fen Bilimleri (Biyoloji)

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Karar verme, Analiz

Anahtar Kazanımlar: Canlıların özellikleri; Linneaeus’un geliştirdiği sınıflandırma sisteminin kavranması

Gerekli Zaman: 45 dakikalık 5 ders