• <Daha Fazlası Intel.com'da

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?我懂你的心

 

 

Ünite Özeti

Temel olasılık kavramının öğrenilmesinden sonra, öğrenciler bir oyuncak firmasına adil şartlar sunan bir oyun tasarımlamak için oyun tasarımcısı rolü üstlenirler. Oyunun kurallarını ve olasılığın oyunun adaletini nasıl etkilediğini açıklarlar ve satmak için yönetim kurulunu ikna etmeye çalışarak oyunu sunarlar.

 

 

 

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Adalet nedir?
 • Ünite Soruları
  Oyun oynarken olasılığı bilmek neden önemlidir?
  Olasılık adaleti nasıl etkiler?
 • Örnek İçerik Soruları
  Olasılık nedir?
  Bir olayın gerçekleşme olasılığını nasıl ölçersiniz?
  Olası sonuçları nasıl tahmin edersiniz?

 

Değerlendirme Süreçleri

Gerçekleşme Olasılığı Nedir? Ünite Planı içinde farklı öğrenci merkezli değerlendirme araçlarının nasıl kullanıldığını inceleyin. Bu değerleendirme araçları öğrencilerin ve öğretmenin hedefler belirlemesine, geribildirim alış verişinde bulunmalarına, düşünme biçimini, süreçleri, performansları, ürünleri değerlendirmelerine ve de öğrenme süreci boyunca neyi ne ölçüde öğrendiklerini yansıtmalarına yardımcı olmaktadır.

 

 

 

Öğretim Süreci

Öğretim Öncesinde

Bu ünitenin çalışmaları Görsel Sıralama Aracı nın kullanımını gerektirir. Aracı ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için öğretimi planlarken Görsel Sıralama Aracı nı inceleyin.

Ortamı Oluşturma
Öğrencilere hiç iyi ya da kötü şansa sahip oldukları bir durumda bulunup bulunmadıklarını sorun. Temel Soruyu yöneltin: Adalet nedir? Öğrencileri küçük gruplara bölün ve Temel Soruyu tartışarak ilk yanıtlarını yazmalarını sağlayın. Yaşamlarının adil olup olmadığı konusunda neler düşündüklerini ve adalet ve şanstan ne anladıklarını söylemelerini isteyin. Birkaç öğrenciye Temel Soru’ya verdikleri yanıtları paylaşmalarını ve sonrasında olasılıkla ilgili bir üniteye başlayacağınızı söyleyin. Bu ünitede adil şartlara sahip bir oyun tasarımı yapacaklarını ve kazanma şanslarını nasıl artıracaklarını belirlemek için olasılıktan nasıl yararlanacaklarını öğreneceklerini bildirin. Öğrencilere öğrenme günlüğünü tanıtın. Öğrenme günlüğü öğrencilerin düşünme süreçlerini değerlendirmek ve önemli soru ve etkinlikler üzerinde düşünmeleri için fırsat sağlamak amacıyla kullanılır.

Ön Bilgiyi Uyarma
Öğrencileri İçerik Sorusuna (Olasılık nedir?) yönlendirmek için olayların gerçekleşme olasılıklarını tartışarak “olasılık” kavramını tanıtın. Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları; gerçekleşmesi kesin, imkânsız, olası, olasılık dışı olan olaylar üzerine odaklanmalarını sağlayın. Bu olayları yazın ve öğrencilere sıfırdan bire doğru değişen bir olasılık ölçeği üzerinde sunun.

Eşit Şansı Belirleme
Matematiğe dayalı çeşitli oyunlar gösterin. Her oyunun kurallarını tartışın ve oyunu eşitlikçi yapan özelliklerin listesini beyin fırtınası yoluyla oluşturun. Bunları daha sonra değinmek üzere sınıfa gönderin.

Şans Nedir? Etkinlik
1. Etkinliğe genel bakış:
Öğrenciler bir olayın gerçekleşme olasılığını belirlemek için olasılık ölçeğini kullanır. Bir olayın olasılığı hakkında çıkarımlarda bulunmak için önbilgilerini kullanırlar.

2. Gerekli materyaller:

 • Kurdele ya da ip (yaklaşık 3 metre uzunluğunda)
 • Şu başlıkları taşıyan üç tane geniş dizin kartı: 1-KESİN; 0-İMKÂNSIZ;1/2
 • Çöp kutusu ve kağıttan yapılmış küçük toplar

3. Etkinliğin işleyişi:
Çöp kutusundan 3 m. kadar uzakta durum ve elinizde kâğıt top tutun. Öğrencilere “İlk atışımda kâğıdı çöp kutusuna isabet ettirme olasılığım nadir?” sorusunu sorun. Olasılık, olasılık dışı, muhtemelen, belki, kesinlikle, imkânsız ve büyük ihtimalle gibi ifadelere kullanarak tartışmaya odaklanın. “Olasılık” terimine başvurarak sınıfta anlamını gözden geçirin. Olasılık bir olayın gerçekleşme şansı olarak tanımlanabilir. Öğrencilere günlük yaşamlarında bu kavramın kullanıldığı hangi örnekleri bildiklerini sorun.

Tahtaya olası ve olasılık dışı ifadelerini yazın. Öğrencilere basket atmanızın olası olup olmadığına ilişkin ne düşündüklerini sorun ve verecekleri yanıtların çetelesini tutmalarını isteyin. Kağıdı çöp kutusuna fırlatın. Kağıdı atışınızdan sonar ortaya çıkan sonuçla ve kağıdı tekrar fırlatmanız durumunda ortaya çıkabilecek sonuçla ilgili bir tartışma başlatın. Aynı sonuç ikincide de tekrarlanır mıydı? Her seferde kağıdın çöp kutusuna isabet etme olasılığı artabilir ya da azalabilir mi?

Ünite Sorusunu tartışmak için (Bir olayın gerçekleşme olasılığını nasıl ölçebilirsiniz?) sınıfa olasılığın bir olasılık ölçeği üzerinde açıklanabileceğini söyleyin. Bu ölçeği kullanarak olasılığı nasıl ölçebileceğinizi inceleyeceğinizi açıklayın. Yere ölçeği simgeleyecek uzun bir parça kurdele ya da ip koyun. Öğrencilerden gerçekleşmesi imkansız olan bir olayı en iyi simgeleyecek bir sayı seçmelerini isteyin (0). Ölçeğin üzerinde ayakta duracak bir öğrenci seçin ve “0 İMKANSIZ” yazılı bir kart tutun. Öğrencilerden gerçekleşme olasılığı bulunmayan olayları söylemelerini isteyin. Örneğin,yarın bir günde 12 saat olacak, gelecek yılda 13 ay bulunacak. Büyükçe bir kağıda öğrencilerin yanıtlarını listeleyin.

Şimdi de öğrencilerden kesinlikle gerçekleşecek bir olayı en iyi temsil edecek olana (1) vermelerini isteyin, örneğin: yarın bir günde 24 saat olacak, önümüzdeki 1 saat 60 dakikadan oluşacak. Öğrencileri gerçekleşmesi kesin olayları numaralandırmaya ve yanıtlarını yazmaya teşvik edin. Ölçeğin üzerinde 1/2yi işaretleyin ve bir öğrenciden “1/2” kartını tutarak 0 ile 1 arasında ölçeğin üzerinde durmasını söyleyin. Öğrencilerden yarınki hava durumuna ilişkin tahminde bulunmalarını ve bu tahminlerinin ölçeğin üzerinde nerede yer alacağını göstermelerini isteyin. Öğrenciler bu durumda tahminlerinin sonucunu ölçeğin üzerinde özel bir noktada gösterme gereği duyabilirler.

Öğrencilerin konuyu kavrayışlarını denetlemek için bir olasılık ölçeği yaparak ve olayları üzerine yerleştirerek kendi grafik düzenleyicilerini oluşturmalarını sağlayın. Ayrıca öğrencilerin şu Ünite Sorusu için günlüklerine düşüncelerini yazmalarını sağlayın: Bir olayın gerçekleşme olasılığını nasıl ölçebilirsiniz?

Olayların Gerçekleşme Olasılığını Sıralamak İçin Hazırlık
Sonraki etkinliğe ilerlemeden önce, Görsel Sıralama Öğretmen Alanı nda bir proje hazırlayın.

 • Olasılık nedir?” adında bir proje hazırlayın.
 • Projeyi açıklayın ve şu Ünite Sorusu’na dikkat çekin: Hangi olayın gerçekleşme olasılığı daha yüksektir ve neden? Aşağıdaki olayları gerçekleşme olasılığı en yüksek olanları üst sıralara yerleştirerek sıralayın.
 • Önceki etkinlik sırasında sınıfla birlikte bahsettiğiniz olaylardan 8-10 tanesini listeleyin ve olasılık ölçeğinde eklemeniz gerektiğini düşündükleriniz varsa birkaç tane olay da siz ekleyin.
  Olaylar şunlar olabilir:
  • Yarın yağmur yağacak.
  • Temmuzda kar yağacak.
  • Bu ay en az dört kitap okuyacaksın.
  • Matematik sınavını geçeceksin.
  • Bugün içinde birkaç defa bilgisayarın başına geçeceksin.
  • Tuttuğun takım sonraki maçını kazanacak.
  • Yaşadığın kentte doğacak ilk bebek bir kız olacak.
 • Şu cümlenin yanında yer alan kutudaki seçimi kaldırın: Öğrenciler listeleri karşılaştırdığında korelasyonu göster. Korelâsyon katsayısı yaşı daha büyük öğrenciler için daha yararlıdır. Katsayıyı görmeleri öğrencileriniz için kafa karıştırıcı olabilir.
 • Proje için takımlar oluşturun ve görevlendirin.

Gerçekleşme Olasılığı En Yüksek Olandan En Düşük Olana Doğru Olayları Sıralamak İçin Görsel Sıralamayı Kullanın
Aşağıdaki sorular Görsel Sıralama etkinliğinde yer alır: :

 • Gerçekleşme olasılığı nedir?
 • Olası sonuçları nasıl tahmin edersiniz?

Öğrenciler belirli kişisel olayların olasılık ve sıralarının önceliğini belirlerler. Bu etkinlik grup üyeleri arasındaki tartışmayı canlandırmalı ve listeyi değerlendirme ölçütlerini uygulamayı harekete geçirmelidir. Aracı Dene deki gösterimi kullanarak Görsel Sıralama Aracını tanıtın. Öğrencilere listeleri nasıl sıralayacaklarını ve karşılaştıracaklarını, maddeleri ve yakın değerde olanları yorum özelliğiyle nasıl açıklayacaklarını gösterin.

Öğrencilerin Görsel Sıralama takım alanına girmelerini sağlayın. Bu proje için verilen soruyu öğrencilerle birlikte gözden geçirin: Hangi olayın gerçekleşme olasılığı daha yüksektir ve neden? Aşağıdaki olayları gerçekleşme olasılığı en fazla olanı en üste yerleştirecek şekilde sıralayın. Aracın yorum özelliğini kullanarak her madde için kullandıkları mantığı açıklamayabileceklerini açıklayın. Öğrenciler listelerini hazırlarken tartışmalarını dinleyin ve grubun nasıl uzlaştığına,nasıl seçim yaptıklarına ve düşüncelerini nasıl açıkladıklarına ilişkin onlara sorular sorun. Aşağıdakiler gibi sorular öğrencilerin düşüncelerini öğrenmek için yardımcı olabilecek türden sorulardır:

 • Sıralamanızda ilk üç ve son üçe yerleştirdikleriniz için nedeniniz nedir?
 • Olayların gerçekleşme olasılığı nedir?
 • Bir olayın gerçekleşme olasılığının diğerine göre fazla oluşuna nasıl karar verdiniz?

Öğrenciler alıştırmayı tamamladıktan sonra listelerini başka grupların hazırladığı listelerle karşılaştırmalarını sağlayın. Onları her maddeden benzer değerde olasılığı bulunanlara yazılan yorumları okumaya yönlendirin. Listelerinin neden benzersiz ve farklı olduğu konusunda onları tartıştırın. Sıralamada benzerlik gösteren ve birbirine benzemeyen grupları, sıralama gerekçelerini tartışmak üzere bir araya getirin. Grupları, diğer gruplardan öğrendikleri doğrultusunda düşüncelerini gözden geçirmeye davet edin.

Görsel Sıralama Etkinliğinin İncelenmesi
Aşağıdaki Görsel Sıralama Aracı alanı bu projedeki takımlardan birinin sıralamasını göstermektedir ve kullanışlıdır. Kırmızı üçgenin üzerine geldiğinizde gruplarını yorumlarını görebilirsiniz. Farklı grupların maddeleri nasıl sıraladığını görmek için karşılaştır düğmesine tıklayın.

Proje Adı:  Gerçekleşme Olasılığı Nedir? (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
Soru:  Hangi olayların gerçekleşme olasılığı daha fazladır? Neden?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

 

Sınıf Tartışması
Yansıtma sistemi ve ağa bağlı bilgisayar kullanarak listeleri gösterin ve tartışmalarını sağlayın. Öğrencilerden şunları düşünmelerini isteyin: Sıralamalarda tutarlı biçimde en üstte yer alan maddeler var mı? Sıralamada en altta yer alan hangi madde? Maddelerin yerleştirildikleri yer (üstte ya da altta) olasılık dereceleriyle ne şekilde ilgili?

Öğrenciler bir olayın gerçekleşmesinin nasıl olası ya da olasılık dışı olduğuna ilişkin bir anlayış geliştirirler. Önceden bildiklerini tartmak için şu soruyla ilgili yanıtlarını öğrendikleriyle ilişkilendirerek günlüklerine yazmalarını isteyin: Sıraya koyduğunuz öğenin doğru yerde olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? ve Bir olayın gerçekleşme olasılığının nasıl ölçmeyi düşünüyorsunuz? Öğrencilerin yazdıklarını inceleyin ve bu yanıtlara göre öğretiminizi biçimlendirin.

Gizli Çemberler: Olasılıkları Nedir?
Öğrencilere bugünkü dersin İçerik Sorusuna odaklanarak işleneceğini söyleyin. Olası sonuçları nasıl tahmin edersiniz? Bu etkinlikte öğrenciler olası sonuçlara ilişkin çıkarım ve tahminlerde bulunacak. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir çember oluşturun (kartlar, raptiye ve kağıt kıskacı kullanabilirsiniz) ve olası tüm sonuçları işaretlemelerini isteyin (yeşil, kırmızı, mavi) Öğrencilerin çemberin büyük olasılıkla hangi renkte duracağını söylemelerini ve bunun gerekçesini açıklamalarını isteyin.

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

Öğrencileri üç ya da dört kişilik gruplara ayırın ve her gruba zarf içinde bir “gizli üçgen” (sizin hazırladığınız) verin. Öğrencilere bunları diğer gruplara göstermemelerini çok gizli olduklarını söyleyin. Her öğrenciye bir tane Gizli Üçgen Belgesi verin.

Gizli çemberlere örnekler:

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

Öğrencilerin sonuçlara ilişkin tahminlerini aldıktan sonra, çemberi 30 defa çevirmelerini ve sonuçların çetelesini tutmalarını söyleyin.

Her grup daha sonra olasılıkla ilgili bu deneyimlerini sınıfın kalanıyla paylaşır. Sunulan verilere dayalı olarak sınıf grubun çemberinin nasıl bir çember olduğunu tahmin eder. Bundan sonra grup gizli çemberlerini sınıfın görmesi için gösterir. Sonuçları tartışır.

Öğrencilerden ikişerli eşleşerek şu soru üzerinde düşünmelerini isteyin: Çember gibi nesnelerin olasılık sonuçlarını nasıl tahmin edersiniz?

Gizli Çemberler açıklamasını toplayın. Öğrencilerin günlüklerine şu soruların yanıtlarını yazmalarını sağlayın: Olası sonuçları nasıl değerlendirirsiniz? ve Olası sonuçları anlamak şansınızı artırmaya nasıl yardım eder? Öğrencilerin yazdıklarını anahtar kavramlara ilişkin kazanımlarını değerlendirmek için inceleyin ve öğretimde gerekirse değişiklik yapın.

Zar Atmak: Olasılığı Nedir?
Öğrencilerin çıkarım becerilerini güçlendirmek ve başka bir olasılıkla ilgili derste deneyim kazanmalarını sağlamak için aşağıdaki etkinliği gerçekleştirin. Üzerinde 1’den 6’ya kadar numaralar bulunan büyük bir küpü göstererek etkinliğe giriş yapın. Öğrencilerden küpü yuvarladığınızda ortaya çıkacak olası sonuçları söylemelerini isteyin (1,2,3,4,5,6). Öğrencilere bir numaranın bir başkasına oranla gelme olasılığının daha fazla olup olmadığını sorun ve yanıtları için gerekçe isteyin. Bugünkü derste bir zarı inceleyerek İçerik Sorusuyla devam edeceğinizi bildirin, “Olası sonuçları nasıl tahmin edebilirsiniz?”

Aşağıdaki Web sayfasındaki yazılımı kullanın: nces.ed.gov/nceskids/chances/*

Bu program bir zarın yuvarlanmasını simule eder. Öğrencilerin zarın 1000 defa atılması durumunu incelemeleri ve sonuçları analiz etmeleri için yazılımı (Internet kaynaklarında yer almaktadır) gösterin.

Daha sonra iki zarın atılması durumunda ortaya çıkacak olası toplamın ne olduğunu sorun. Önbilgilerini uyarmak için aşağıdaki senaryoyu onlara sunun:

Murat ve Aslı zar oyunu oynamaktadır. Zarı her attıklarında üzerindeki noktaların toplamını bulmaktadırlar. Murat her atışta 10 puan almaktadır. Aslı ise 8 puan almaktadır. Murat daha sık 10 atacağı için kazanacağını düşünmektedir. Aslı ise daha sık 8 atacağını ve kendisinin kazanacağını düşünmekte ve Murat’a katılmamaktadır.

Öğrencilerden hangi toplamın daha sık gelme olasılığını düşündüklerini ve buna bağlı olarak Murat ve Aslı’dan hangisine katıldıklarını günlüklerine yazmalarını ve tahminlerindeki gerekçeyi belirtmelerini isteyin.

Gruptaki herkesin gelebilecek olası toplamlar (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) için bir sayı çizgisi oluşturmasını ve zarı her atışta “x’s” yerleştirmelerini isteyin. Öğrencilerin zarı 15 defa atmasını sağlayın. Sınıfın frekans dağılımını gösteren bir grafik hazırlayın. (ortaya çıkan her toplamı gösteren ve üzerinde “x’s” bulunan bir sayı çizgisi) Öğrencilerden kendi grup verilerini tüm sınıfla karşılaştırmalarını isteyin. Tüm toplamlar için şans aynıysa ya da değilse, hangilerinin olasılığının daha yüksek ve daha düşük olduğunu sorun.

Öğrencilere iki zarın olası matematiksel toplamlarını göstermede bir tablo kullanmanın işe yarar bir fikir olacağını anlatın. Tabloyu nasıl dolduracaklarını gösterdikten sonra kalanı onların tamamlamalarını sağlayın:

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

Sınıf içinde gözlem yapmak ve not almak amacıyla dolaşırken öğrencilere aşağıdaki soruları sorun:

 • Her toplam tabloda kaç defa görünür?
 • Sonraki zar atımında hangi toplamın gelme olasılığı daha yüksektir? Olasılığı en düşük olan hangisidir?
 • Kaç tane olası toplam sonuç vardır? (36)
 • Bu bize ne söyler?
 • Zar oyununu kim daha yüksek olasılıkla kazanır? Hangi rakamı seçerdiniz?

Olasılık oyununu tanıtın, Oyun adil midir?

İrfan ve Rezzan üzerinde garip işaretlerin bulunduğu birkaç fiş buldular ve bunları kullanarak bir oyun oynamaya karar verdiler. Oyunu birkaç defa oynadılar ama Rezzan bunun adaletli olmadığını söyledi. Siz de onların oynadığı oyunu oynayın ve adaletli olup olmadığına karar verin (adaletli olması her oyuncunun eşit kazanma şansı olması demektir)

Materyaller:
A ve B yüzü olan 1 fiş
A ve C yüzü olan 1 fiş
B ve C yüzü olan 1 fiş

Kurallar:
3 fişi de bir kez havaya atın.

Puan:
Fişlerde eşleşme varsa İrfan puan kazanır.
Fişlerde eşleşme yoksa Rezzan puan kazanır.

Öğrencileri eşleştirin ve oyunu oynamalarını ve bir T-çizelgesinde çetele tutmalarını sağlayın. Her çiftin çetelesini tüm sınıfla paylaşmak için büyük bir kağıda yazmasını isteyin. Öğrenciler sınıf sonuçlarını gördükten sonra oyunun adaletli olmadığına karar vereceklerdir. Daha sonra ikili grupları dört ya da beşli hale getirin ve onlardan fişleri kullanarak İrfan ve Rezzan için eşit kazanma şansına sahip olacakları bir oyun tasarımlamalarını isteyin. Grupların yeniden oluşturdukları oyunları tüm sınıfla paylaşmalarını sağlayın.

Öğrenciler böylece olasılıkla ilgili deneyim kazanmış ve yeni bilgiler edinmiş olacaklardır. Öğrencilerin aşağıdaki sorulara tekrar göz atıp günlüklerinde ele almalarını sağlayın:

 • Olasılık konusunu bilmek oyun oynarken neden önemlidir?
 • Olası sonuçları nasıl tahmin edersiniz?
 • Olası sonuçları anlamak şansınızı artırmada nasıl yardım eder?

Kendi Oyununuzu Oluşturun ve Tanıtın
Öğrenciler, 8-10 yaş civarındaki çocuklar için oyun geliştirmek üzere görev aldıklarında daha önce öğrendiklerini uygularlar. Öğrencilerin birbirlerine geribildirim vermelerini sağlayarak ve küçük ölçekli iş sahiplerini davet ederek işbirliğine dayalı ve karar verme uygulaması sağlayacak bir ortam oluşturun. Öğrencilere diğerlerinden bilgi alma fırsatı sağlamak, daha once üzerinde düşünmedikleri alternatifleri keşfetmelerine yarayacaktır. Her bir tasarım ekibi çemberleri, zarları ve fişleri kullanarak bir oyun oluştururlar ve

 • oyunun kurallarını açıklarlar
 • oyunun neden adil olduğunu açıklarlar
 • olasılık dili kullanırlar
 • her oyuncu için olası sonuçları listelerler.

Proje denetim tablosu ve öğrenci denetim listelerini dağıtın ve tartışın. Öğrencilerin proje beklentilerine ilişkin anlayışlarını denetleyin ve projenin oluşturulmasına rehberlik etmesi için denetim listesini kullandıklarından emin olun.

Öğrenciler oyunlarını tasarlayıp test eder etmez, kullanıcılarına oyunlarını anlatacakları Oyun Gecesi’nde bir çokluortam sunusuna gereksinim duyarlar. Sunuda öğrenciler Öğretim Programı Tasarım Sorularını temel alırlar, Olasılık adaletsizliği nasıl etkiler?, Bir olayın gerçekleşme olasılığını nasıl ölçebilirsiniz? ve Adalet nedir?.

Öğrencilere; çoklu ortam sunumlarında, kendi oyun fikirlerini planlamalarında ve uygulamalarında yardımcı olmak için ilerleyişlerini izlemelerini kolaylaştıracak öğrenci denetim listesini ve çalışmalarını değerlendirmelerini sağlayacak proje denetim tablosunu kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Proje beklentilerine ilişkin öğrencilerin kavrayışlarını kontrol edin ve öğrencilerin projelerini oluşturmalarında rehberlik edecek denetim listesini kullandıklarından emin olun. Öğrencilerin öz-yönlendirmeli öğrenciler olmalarına yardımcı olun, çalışmalarına rehberlik edecek aşağıdaki soruları sorun:

 • İhtiyacım olan bilgi nedir?
 • Hangi kaynaklara sahibim?
 • Bu büyük projenin içindeki daha küçük görevler nelerdir?
 • Belirli bir sırada yapmak zorunda olduklarım ve herhangi bir zamanda yapabileceklerim neler?
 • Ne tür problemler ortaya çıkabilir ve bunlarla nasıl başedebilirim?

Oyun Gecesi
Aileleri, öğretmenleri ve oyun şirketlerinin temsilcilerini öğrencilerin çalışmalarını ve öğrendiklerini görebilmeleri için Oyun Gecesine katılmaya davet edin. Öğrencilerin katılımcılara slayt gösterilerini sunmalarını isteyin ve sonra oyunlarını oynatmaları için zaman verin. Misafirlerden, öğrencilere oyunları hakkında geribildirim vermelerini isteyin.

Tamamlayıcı Olarak
Temel Soruya geri dönün: Adalet nedir?. Ünitenin başlangıcında öğrencilerin soruyu nasıl yanıtladıkları hakkında düşünmelerini isteyin. Öğrencilere, kendi öğrenme günlüklerine adalet, şans ve olasılık hakkındaki düşüncelerini yazdırınız. Dersin bu ünitesinde bu şeyler hakkında ne öğrendikleri konusunda ve bunlarla ilgili mümkün olduğunca daha çok ayrıntı ve örnek vermeleri konusunda öğrencileri cesaretlendiriniz. Projeyle ilgili çalışmaları hakkında öz-değerlendirme ’yi tamamlamalarını sağlayın..

Ön Beceriler

 • Kesirler
 • Toplama
 • Çok ortamlı sunum yazılımlarını bilmek

Farklılaştırılmış Öğretim

Kaynak Öğrenci

 • Öğrencinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında belirtildiği gibi değişiklikler yapın.
 • Görsel yardımcılar ve örnekler sağlayın (Bu Ünite Planından, yardımcı olabilecek belgeler, görseller ve örnekler).
 • Görevlerin ana hatlarını ve son proje için zaman çizelgesini bildirin (kilometre taşlarını içerecek şekilde).
 • Çalışmaya en uygun grubu öğrencilerle seçin.
 • Bireysel görevleri tamamlamak için gerekli olursa fazladan zaman verin.

Yetenekli Öğrenci

 • Öğrenciler sınıfa kendilerine ait oyunları getirebiliri ve adaletli oyun kavramını nasıl ispatladıklarını açıklayabilirler. Oyunun bir strateji ya da bir şans oyunu olup olmadığını düşündürtün ve kendi mantıklarını açıklamalarını sağlayın. Oyunu, adaleti ve olasılığı göz önünde bulundurarak analiz ettirin.
 • Öğrenciler farklı kültürlerden oyunları inceleyebilirler ve onları adalet ve olasılık, strateji ya da şans olgularını göz önünde bulundurarak analiz edebilirler..

İngilizce Öğrencisi

 • Görsel yardımcılar ve örnekler sağlayın (Bu Ünite Planından, yardımcı olabilecek belgeler, görseller ve örnekler)
 • Öğrencilerin önbilgilerini ve deneyimlerini ünite ile bağdaştırabilmek için onların yerel kültürlerinden bazı örnek oylunlar kullanmayı deneyin.
 • Öğrencilerin içeriği kavraması ve onunla ilgili fikir oluşturabilmesine yardımcı olmak için görsel düzenleyiciler (sıklık grafikleri, tablolar, görsel uslamlama) kadar yuvarlanan zarlar ve dönen çemberler gibi uygulamalı işlerden de yararlanın.

Hazırlayanlar

Bu Ünite Planı bir öğretmen tarafından hazırlanmıştır. Daha sonra bir grup öğretmen tarafından geliştirilerek size örnek olabilecek biçime dönüştürülmüştür.

Gerçekleşme Olasılığı Nedir?

Genel Bakış

Sınıf: 3-5

Ders(ler): Matematik

Konular: Olasılık, İstatistik

Üst-düzey düşünme becerileri: Uygulama, Kestirim

Anahtar Kazanımlar: Olasılık derecesi; Kestirim becerileri; Olasılığı anlama; Eşit şansı belirleme

Gerekli zaman: 45 dakikalık 7 ders