• <Daha Fazlası Intel.com'da

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri

Görsel Sıralama Aracı bir öğrenme sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Bir ön etkinlik ya da ön değerlendirme olarak, öğrencilere ön bilgilerini tartışmaları, araştırmaları ya da ileri çalışma yapmaları gereken şeyleri tanımlamaları konularında yardımcı olur. Bir ünite içi etkinliği olarak; ünitenin sonraki etkinliğinde ya da aşamasında daha yararlı olacak yeni öğrenilenleri bir bağlama oturtmada yardım eder. Ünitenin sonunda, Görsel Sıralama Aracı öğrenmeyi gözden geçirmek ve değerlendirmek için kullanılır.

Projeyi Planlamak >
Görsel Sıralama Aracını kullanarak başarılı projelerin planlanması için önerileri görün.

Projeyi Uygulamak >
Aracı kullanma stratejilerini öğrencilerle birlikte inceleyin.

Çalışmayı Değerlendirmek >
Değerlendirme araçlarınızı planlarken kullanabileceğiniz stratejileri öğrenin.

Öğretim Stratejileri