• <Daha Fazlası Intel.com'da

Çalışmayı Değerlendirmek

Çalışmayı Değerlendirme

Sonuçlara Bakış

Açıklama kutularındaki bilgiler oldukça anlamlı veri sağlar. Bunları inceleyin. Öğrencilerin sıralamalarında kullandıkları ölçütlerin, sıralamada kullandıkları gerekçenin, mantığın ve hatta çalışmalarıyla ilgili düşüncelerinin bir kaydına sahip olmuş olursunuz.

Bir proje süresince öğrenci görüş, tutum ve inançlarının nasıl değiştiğini değerlendirmek isterseniz, öğrencilerin projenin başında ve sonunda listelerini sıralamalarını sağlayabilirsiniz. Her sıralamadan sonra listelerinin basılabilir bir sayfasını size verebilirler. Bunları ürün dosyaları (profolyoları) için birer rapor olarak kullanabilirler.

Öğretmen Çalışma Alanı’nızı kullanarak, siz ve her bir öğrenci takımı arasındaki diyaloglarda yorum yapabilir, bilgi isteyebilir ve kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

Projenin başlangıcında, projenin değerlendirilmesinde neyin önemli olduğunu sıralamalarını istemelisiniz. Onların size sağladığı veriler değerlendirmeyle ilgili tartışmalar için iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

Nesnel ölçütlere göre sıralanmış listeler doğrudan değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini isterseniz, projeye bir “cevap anahtarı” ekleyebilir ve o listeyi doğru sırada düzenleyebilirsiniz. Öğrenci listelerinin “cevap anahtarı” listesiyle korelasyonu her takımın doğru sıralamaya ne kadar yaklaştığını gösteren iyi bir kanıt olacaktır.

Çalışmayı Değerlendirme

 

Öğretim Stratejileri