• <Daha Fazlası Intel.com'da

Projeyi Uygulamak

Projeyi Uygulama

Sonuçlara Bakış

Sıralanmış listede her bir maddenin yeri ile ilgili olarak takım üyelerinin uzlaşması gerekir. Bu, bireysel tercihler için tartışma ve anlaşma durumlarını geliştirir.

Öğrenci takımlarının listeyi farklı bakış açılarıyla sıralamalarını sağlayın. Örneğin, bir takımdan büyükanne ve büyükbabalarının sıralayacakları biçimde, bir başka takımdan gelecekteki torunlarının sıralayacakları biçimde listeyi düzenlemelerini isteyin. Bir edebiyat etkinliğinde öğrenci takımlarının farklı karakterlere bürünmelerini ve sonra bu karakterlerin bakış açılarına göre maddeleri sıralamalarını sağlayın.

Farklı takımlara farklı ölçütler kullanarak maddeleri sıralatın. Listelerini hazırladıktan sonra öğrenciler sıralamalarının neden farklı olduğunu tartışabilirler.

Projeyi Uygulama

Açıklama Kutularını Kullanmak

  • Öğrencileri açıklama kutularını kullanmaları için yüreklendirin. Bir maddeyi dikey olarak nasıl hareket ettireceklerini ve yeni bir yere taşıyacaklarını anladıklarında, çoğu öğrenci aracın bu parçası için açıklamanıza gerek duymaz. Bununla birlikte, açıklama kutularının özellikleri ve kullanımıyla ilgili açıklamalara ve desteğe gereksinim duyarlar. Bir açıklama kutusunu açmak için bir maddenin üzerine çift tıklamaları yeterlidir.
  • Maddeleri nesnel biçimde sıraya dizerken, sıralamalarını doğrulayacak bilgileri girmek için öğrenciler açıklama kutularını kullanabilirler. Örneğin, öğrencilerden gezegenleri güneşten uzaklıklarına göre sıralamaları istenirse, açıklama kutularına uzaklıkları km. olarak yazabilirler.
  • Öznel biçimde sıralanmış maddeler için öğrenciler maddeyi koydukları yere kendi gerekçelerini yazarlar. Öğrencilere kendi gerekçelerinin sıralama ölçütleri doğrultusunda olması gerektiğini hatırlatın.
  • Öğrenciler açıklama kutularını sıralama kararları hakkında ek bilgi sağlamak için de kullanabilirler. Örneğin, sevdikleri ev hayvanlarını sıralarken bir öğrenci şu açıklamayı yapabilir: “Köpekleri neredeyse kediler kadar seviyorum, buna göre kedileri biraz daha fazla seviyorum.”
Projeyi Uygulama

Sıralamaları Karşılaştırma

  • Öğrencilere listelerini karşılaştırmaları için bir neden gösterin. Görsel Sıralama Aracı öğrencilerin karşılaştırma yapmasına izin verir.
  • İki takımın listelerini birbirine daha fazla benzetmeleri için anlaşmalarını sağlayın. Takımların iki liste arasında en azından ortalama bir korelasyon kurmalarını isteyin.
  • Takımlara listelerinin neden sınıf ortalamasından farklı olduğu konusunda düşünmelerini isteyin.
  • Sınıf ortalamasını grubun ortak aklı olarak kullanın. Bu ortalamayı almanın adil olup olmadığını tartışma olanağı tanır.
  • Öğrencilerin listesi kendilerinden farklı olan takımı (en düşük korelasyon) belirlemelerini isteyin. Takımların sıralamalarına karar vermek için benzer ölçütleri kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için birbirlerinin yorumlarını incelemelerini sağlayın.
Projeyi Uygulama

 

 

 

Korelasyon Hakkında
Görsel Sıralama Aracında yer alan ve Spearman Korelasyon Katsayısı olarak adlandırılan korelasyon, sıralanmış veri setlerine bakmak için kullanılan bir ölçüdür. Korelasyon belirtecini kullanabilir ya da proje oluşturma sayfasından kaldırabilirsiniz.

Herhangi iki veri seti (bu örnekte, iki sıralanmış liste) hangi boyutta ilişkili oldukları görülebilsin diye karşılaştırılabilir. İki liste arasındaki ilişkinin ölçümlerinden biri korelasyon katsayısının hesaplanmasıdır. Bu sayısal değer, bir maddenin sadece A listesindeki yerini bilerek B listesindeki yerini de tahmin etmemizi sağlayacak katsayıyı bize söyler. Korelasyonun gücü 0 (herhangi bir şey söyleyemeyiz) ile 1 (kesin konuşabiliriz) arasında değişir. Korelasyon ayrıca B listesindeki maddenin A listesindekine göre benzer (pozitif korelasyon) ya da zıt (negatif korelasyon) bir yerde olup olmadığının da bir göstergesidir.
Öğretim Stratejileri