• <Daha Fazlası Intel.com'da

Bir Projeyi Planlama

Bir Projeyi Planlama

Bir Proje Seçmek

Sıralama ölçütleri nesnel ya da öznel olabilir. Nesnel sıralama, bir ülkenin Anayasası’nda yer alan maddelerde olduğu gibi tek doğru cevabın olduğu zaman söz konusudur. Öznel sıralama öğrencilerin kendi çözümleme ve görüşleri doğrultusunda maddeleri yerleştiridikleri zaman gerçekleşmiş olur. Örneğin, öğrenciler anayasadaki değişiklikleri yaşamlarındaki önemleri açısından sıralarlar. Nesnel sıralamalar olaylarla ilgili kavrayışın geliştirilmesinin değerlendirilmesinde en yararlı olan türdür. Öznel sıralamalar ise bir öğrencinin ya da takımın probleme ilişkin çıkardığı sonucu ve fikir yürütmelerini ortaya koyar.

Görüşler bir listeyi oluşturmada etken olabilir. Görsel Sıralama Aracı anlaşmazlıkları ve farklı bakış açılarını da içerecek tartışmaları proje için yararlı olacak biçimde tasarımlanmıştır. Örneğin, büyük romancıların bir listesini çıkarmak, bir romanın içindeki olayları sıralamaktan daha çok tartışma gerektirir.

Listeleri sıraya koyma iyi bir projenin yalnızca bir parçasıdır. Aracın kullanımı, öğrenme etkinliklerinin çeşitli türlerinden biri olabilir.

Öğrenme topluluğunu genişletmenin yollarını düşünün. Projenize takım üyesi olarak dışarıdan uzmanlar, başka sınıf ya da okuldan öğrenciler, veliler ya da başka kişiler ekleyebilirsiniz. Araç web temelli olduğu için, bu kişiler de kendi sıralamalarıyla katkı sağlayabilir ve herhangi bir yerden tartışmaya katılabilirler.

Görüşlerin zamanla nasıl değiştiğine bakın. Projelerde daha önceki listelerle karşılaştırmanın öğrenme üzerindeki katkılarını düşünün.

Takımları Kurmak

 • Öğrencileri iki ile dört öğrenci olacak biçimde takımlarda gruplandırın. Öğrenciler bir maddeyle ilgili görüşlerini paylaştıklarında ya da takım arkadaşlarını bir sıralamayı değiştirme konusunda ikna ettiklerinde öğrenme süreçlerinin içine katılmış olurlar. Küçük gruplarda fikirlerin paylaşılma olasılığı daha fazladır.
 • Takımları sınıf dışından kişileri de kapsayacak biçimde düşünün. Bu durumda her biri için bir takım kurmanız, takım ismini ve şifreyi bildirmeniz gerekecektir.
 • Her etkinlik için yeni bir takım ismi oluşturarak zaman içinde takımları karşılaştırın. Örneğin; Kırmızı takımi, bir projenin başlangıcındaki etkinlik için Kırmızı1, etkinliğin sonunda ise Kırmızı2 adını alabilir. Her iki durumda da şifreleri aynı olabilir.
 • Öğrenci takımlarınızın maddeleri sıralamada farklı ölçütleri olacak ya da farklı bakış açılarından sıralama yapacaklarsa, sıralamalarını karşılaştırırken farklı bakış açılarını tanımlamak için öğrencilere yardımcı olacak bir takım kimliği belirlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir takım Belediye Başkanı rolünü üstlendiğinde o takıma Belediye Başkanı adını verin. Dışarıdan gelen herhangi bir takıma da sıralamalarını kolayca tanımlayabilrmeleri için bir takım kimliği belirleyebilirsiniz. Örneğin, Şehir Planlamacısı olabilir.

İyi Bir Yönlendirme İfadesi Seçmek

 • İşe yarar bir yönlendirme ifadesi sıralama ölçütlerini içerir. Örneğin; “Bu keşif listesini modern yaşamdaki önemlerine göre sıraya diziniz.”
 • Sıralama ölçütleriyle ilgili tartışmak ve karar vermek öğrenciler için iyi bir alıştırma olabilir. Bir liste düzenlemenin yollarına ilişkin öğrencilerin düşünmelerini sağlamak için beyin fırtınası yapın. Daha sonra proje için en çok işe yarayan ölçütler doğtultusunda seçenekleri daraltın.
 • Yönlendirme ifadesini öğrencilerin yalnızca en iyisini seçmeleri için değil, tüm maddeleri sıraladıklarından emin olmaları için yazın. “En büyük devlet başkanları kimdi?” yerine yönlendirme ifadesi şu şekilde olmalıdır: “Bu devlet başkanlarını vatandaşlık haklarına yaptıkları katkılar bakımından sıralayınız”.
 • Ölçütleri bir kenara koymak bazen yararlı olabilir. Yönlendirme ifadesi sıralama ölçüylerini içermiyorsa, hazırlanan listeler her takımın kullandığı ölçütlere göre çeşitlilik gösterebilir. Bu durum farklı sıralamalarda farklı ölçütlerin nasıl uygulanacağını tartışma fırsatı sağlayabilir.

Maddeleri Listelemek

 • Çoğu öğretmen tüm sınıf etkinliklerini hangi maddelerin sıralanacağını belirlemek için kullanır. Listedeki süreç kendi içinde anlamlı bir etkinlik olabilir. Beyin fırtınası ve sınıf tartışması yoluyla öğrenciler ifade etmeyi öğrenirler, anlayış geliştirirler ve listeye katacakları hangi maddelerin en önemlileri olduğuna karar verirler.
 • Sıralanacak maddeleri 7-12 arası sınırlandırın. Sıralanacak çok az madde olduğunda farklı listeler arasında fazla çeşitlilik olmayabilir. Çok fazla madde olduğunda ise öğrenciler anlamlı ayrımları görmede güçlük çekebilirler.
 • Madde isimlerinin kısa olması sınıflandırmayı kolaylaştırır. Her bir madde için 83 karakterden fazlasının kullanılması, en uzun maddenin eşleştirilmesi için metin kutularının yeniden boyutlandırılmasına neden olur.
 • Maddelerin birbirlerine fazla benzemediğinden ve birbirlerini kapsamadığından emin olmak için listeyi gözden geçirin. (Örneğin, öğrencilerden en sevdikleri ev hayvanlarını sıralamaları istenen bir etkinlikte, “köpek” ve “collie” maddelerini birlikte kullanmaktan kaçının.)
 • Varsa herhangi bir kasıtsız önyargının nasıl sıralandığını görmek için öğe listenize bir bakın. Sizin girdiğiniz sıralamada öğrencilerin tümüne maddeler sunulmuş olacaktır. Bununla birlikte bir önyargıyla ilgili maddeleri ortaya koymak için örnek sunabilirsiniz ve öğrencilere konuyla ilgili düşüncelerini sorabilirsiniz.
 • Etkinlik başladıktan sonra sıralanacak maddeler düzeltilebilir. Yeni bir madde eklenirse ya da varolan bir madde değişirse, öğrencilerden listedeki tüm maddeleri yeniden değerlendirmelerini isteyin 
   
Öğretim Stratejileri