• <Daha Fazlası Intel.com'da

Belleten

Belleten

Bir Projenin Geliştirilmesi

Şimdi isterseniz, insan hayatını kolaylaştıran keşiflerin etkilerini göz önünde bulundurarak bir ortaokuldaki sosyal bilgiler sınıfında Görsel Sıralamanın nasıl kullanılabileceğini inceleyelim. Öğrenciler Endüstri Devrimi’ni öğrenmeye çalışıyor ve Henry Ford ile Thomas Edison’un bu devrime katkılarını okuyorlar.

Öğretmen, öğrencilerden insan emeğinin, ilerlemenin ve gelişmenin anlamı hakkında düşünmelerini ister. Öğretmen burada öğrencilerin konuşmalarından ilerleme ile ilgili olarak ne anladıkları ve bildikleri hakkında bilgi edinmek istemekteydi. Etkinliğe bir tartışma ile başlar: İlerleme nedir? Yaratıcı çalışmaların bedelleri ve yararları nelerdir? Daha sağlıklı bir hayat mı? Hızlı ilerleme mi? Daha çok boş zaman mı? Daha fazla mutluluk mu?

Öğretmen projeyi tanımlar, öğrencilere etkinliği tanıtır ve insanların hayatını kolaylaştıran keşiflerin listesini beyin fırtınası yaparak oluşturmalarını ister.