Analitikleri Destekleyen Veritabanları: Bilgi Potansiyelini Ortaya Çıkarma

Verilerinizden yeni bir içgörü edinmek için depolamayı ve erişimi optimize edin.

Veritabanı Teknolojilerine Genel Bakış:

 • Veritabanı yönetimi sistemleri (DBMS'ler) kullanıcıların veriye erişmelerine ve veriyi işlemelerine izin verir.

 • Farklı türlerdeki DBMS yazılımı çeşitli veri türlerinin saklanması ve işlenmesi için etkilidir ve bir dizi iş yükü için optimize edilebilir.

 • Intel, veritabanı sistemlerini CPU'lar, FPGA'lar ve hızlandırıcılar dahil olmak üzere veritabanları için tasarlanmış bilgi işlemle optimize etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, Java ve Linux dahil olmak üzere depolama, bellek ve ağ teknolojileri ile birlikte yazılım kütüphaneleri ve açık kaynaklı geliştirme için destek de sağlıyoruz.

author-image

By

Veriyi düzenleyen ve saklayan sistemler olan veritabanları her bir analitik stratejinin temelini oluştururlar. Veritabanı sistemlerinizin yapısını ve temel mimarisini doğru yapmanız; iyi değer sağlayan, iyi desteklenmiş bir yapı ile kendi ağırlığı altında çöken bir yapı arasındaki farkı ortaya koyabilir.

Veritabanları tipik olarak veri hattının ikinci safhasında devreye girer: veri işleme ("hazırlama ve saklama" safhası). Analitik uygulamaları ve platformları kuruluşların geçmişi anlamalarına ve geleceği kestirmelerine yardımcı olmak için veritabanlarında saklanan bilgiyi kullanır.

Dolandırıcılığı tespit etmek için finansal işlemleri analiz eden bankalardan, böcek ilacı kullanımını azaltmak için videoları kullanan akıllı tarım şirketlerine kadar, kuruluşlar eldeki görevleri yapmak için optimize edilen veritabanlarına ihtiyaç duyarlar. Veritabanı yazılım ve sistemlerini seçen kuruluşlar için, çözülmekte olan soruna yönelik etkili biçimde çalışan teknolojiyi seçmek kritik önem taşır.

Veritabanınızı sorunsuz biçimde çalıştırmak sadece yazılıma değil, donanıma da dayanır. Farklı türlerdeki bilgi işlem (CPU'lar, FPGA'lar ve hızlandırıcılar), saklama, bellek, ağ, yazılım kütüphaneleri ve Java optimizasyonları dahil olmak üzere uygulamada doğru altyapıya sahip olmak gelişmiş veritabanı performansını ve daha kolay veritabanı yönetimini destekleyebilir.

DBMS Yazılımı

DBMS yazılımı, bir veritabanında bilgi saklamayı ve geri çağırmayı mümkün kılar. DBMS yazılımı, sadece veritabanı ile etkileşime izin vermek için bir kullanıcı arayüzünü içermez, iş yüklerini önceliklendiren ve erişimin daha hızlı olmasına yardımcı olan optimizasyonları da içerir.

Popüler DBMS yazılımları arasında Oracle, SAP HANA, Microsoft* SQL Server, Splunk ve Apache Cassandra bulunur. Her DBMS, veriyi düzenlemek ve daha etkili biçimde yönetmek için belirli türlerdeki veri yapılarını kullanır—ağaçlar, diziler, yığınlar ve grafikler gibi.

Veritabanı Türleri

İşletme analitikleri, pek çok kaynaktan gelen pek çok veri türünden değer elde etmek için çalışır. Bir analitik stratejinin optimizasyonu veritabanından başlanmasını ve belirli işletme ihtiyaçlarınız için etkili biçimde çalışacak bir DBMS'nin seçilmesini gerektirir. Tutarlılık, kullanılabilirlik ve bölümlendirme toleransı arasında önemli bir takas dengesi bulunur ve hiçbir veritabanı teknolojisi bu üçünü bir arada sağlayamaz. CAP teoremi olarak bilinen bu konsept, kuruluşların belirli işletme ihtiyaçları için hangi veritabanının güçlü yönlerinin en önemli olduğunu seçmeleri gerektiği anlamına gelir.

Veritabanları tesiste veya bulutta barındırılabilir. Bulut veritabanları ölçeklenebilirlik bakımından bilinirler, ancak bazı işletmeler özellikle düzenlenmiş sektörde güvenlik üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak amacıyla veriyi tesislerinde tutmayı tercih ederler.

Programlama diliniz veri yapılarını tanımlar ve verinin manipüle ve analiz edilmesi için kritik önem taşır. Farklı veritabanı ürünleri ve türleri; belirli veri türleri, işlevleri ve kullanım durumları için optimize edilen programlama dillerini kullanırlar. Pek çok büyük şirketin verilerini etkili biçimde düzenlemek ve kullanmak için çok sayıda veritabanı türüne ihtiyacı olacaktır.

İlişkisel Veritabanları

Veriler arasındaki ilişkileri ifade eden standardize veri tablolarına dayalı ilişkisel veritabanları yaygın biçimde yapılandırılmış sorgu dilini (SQL) kullanırlar. İlişkisel veritabanları tutarlı kurallar ve ilişkiler ile yapılandırılmış veriyi yönetmede son derece etkilidir—finansal işlemler veya envanter izleme gibi. İlişkisel veritabanı yazılımları arasında Oracle, Microsoft* SQL Server, IBM DB2, ve Azure SQL bulunur.

 • OLTP
  OLTP (Çevrimiçi Hareket İşleme) harekete yönelik görevlere odaklanan bir veri işleme kategorisidir. OLTP tipik olarak bir veritabanına küçük miktarlarda verinin girilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini içerir.
  Veritabanları için en yaygın uygulamalardan biri hareket işlemedir. OLTP, özellikle çok sayıda eş zamanlı kullanıcıyla hareket işleme için kullanılan veritabanlarına erişmenin bir yoludur. OLTP; Oracle, IBM ve Microsoft veritabanlarını kullanmanın genel bir yoludur.
 • OLAP
  Analitik amaçlar için büyük miktarlardaki geçmiş bilgileri incelemek üzere işletmeler, çevrimiçi analitik işlemeyi (OLAP) kullanabilirler. OLAP sorguları tipik olarak çok boyutlu veri modelini kullanırlar, buna karşın bazıları ilişkisel veri modellerini de kullanır. Veri depoları özellikle analitikler için tasarlanmış özelleştirilmiş bir OLAP türüdür.

Nesne Odaklı Veritabanları

Nesne odaklı bir veritabanında, bilgi nesneler ve nesne sınıfları olarak temsil edilir. Nesne odaklı ve ilişkisel veritabanlarının hibrit bir formuna nesne-bağıntısal veritabanı denir.

İlişkisel olmayan veritabanları

Bazen NoSQL veritabanları denilen ilişkisel olmayan veritabanları tablo yapısına bağlı kalmazlar. Kuruluş için tipik olarak meta veri kullanan bu veritabanları görseller ve video gibi karmaşık veri türleri ve yapılandırılmamış veri için etkilidir. MongoDB ve Apache Cassandra, popüler ilişkisel olmayan veritabanı yazılımına dair örneklerdir.

 • Anahtar-Değer Veritabanı
  Bazen anahtar-değer deposu da denilir ve NoSQL veritabanının en basit şeklidir. Redis ve Oracle NoSQL Database'in her ikisi de anahtar-değer veritabanlarıdır. Veriyi saklamak ve geri çağırmak için benzersiz bir tanımlayıcı "anahtar" kullanan komut çizelgelerini barındırırlar.
 • Geniş Sütunlu Depolar
  Geniş sütunlu depolarda, veri ilgili bilgi sütunlarında saklanır. Büyük veri setleri için ölçeklenebilirlik ve hızlı sorgu sağlayan Cassandra, bu veritabanlarının en yaygınıdır.
 • Belge Veritabanları
  Belge depoları da denilen bu veritabanları, verinin kendisi hakkında meta veriyi veya bilgiyi içeren "belgeler" denilen karmaşık kayıtlar olarak veriyi saklarlar. Belgeler, görseller ve video dahil olmak üzere herhangi bir veri türü içerebilir.
 • Grafik Veritabanları
  Diğer bir NoSQL veritabanı türü olan grafik veritabanları, ilişkileri tanımlamak ve veriyi saklamak için grafik yapılarına dayanırlar. Grafik veritabanları son derece bağlantılı bilgiler için hızlı sorgulara ve yüksek hacimli veri işlemeye izin verecek şekilde tasarlanırlar. SAP HANA ve OrientDB grafik veritabanı modellerini kullanırlar.

İşlemcilerden kütüphanelere ve Java optimizasyonlarına kadar Intel'den yenilikler kuruluşlar için dünya genelinde geliştirilmiş veritabanı performansını ve daha kolay veritabanı yönetimini destekler.

Veritabanı Yönetimi için Intel® Teknolojileri

Muazzam düzeyde ölçeklenmiş veri setlerini kullanan veritabanlarını optimize etmek, veritabanını ve analitik iş yüklerini etkili biçimde destekleyebilen donanıma ihtiyaç duyar.

Bilgi işlem ve bellek, sorguların ve veri akışlarının çok hızlı hareket etmesini sağlayan işleme talimatları ile birlikte yüksek performanslı biçimde çalışmalıdır. Veri saklama ve erişim, zamana duyarlı ve kritik iş yüklerini otomatik olarak önceliklendiren katmanlamaya dayanır.

Intel veri işlemeyi hızlandırmak için AVX-512 ve TMUL gibi talimatları birleştirerek silikon düzeyinde inovasyonu destekler.

Performansa önem verilerek tasarlanmış donanımı sahip veritabanlarını desteklemeye ek olarak, Intel açık kaynaklı yazılım geliştirmeyi artırmaya çalışır. Intel'de bulunan bir ekibin tamamı, açık kaynak ve veritabanı uygulama geliştiricisi topluluğu genelinde geliştirmeyi hızlandırma hedefiyle Java optimizasyonuna adanmıştır.

Veritabanı Yönetimi için Intel® Teknolojileri ve Yazılımı
Ölçeklenebilir Intel® Xeon® İşlemciler En yeni nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, veritabanı iş yüklerini boşaltmak ve bilgi işlem performansını iyileştirmek için tasarlanmış silikondaki optimizasyonlarla tercih ettiğiniz veritabanı sistemlerini ve araçlarını destekler.
Intel® Optane™ Sürekli Bellek Intel® Optane™ sürekli bellek en yeni nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler ile birlikte sunulur. Gelişmiş analitikler için bellek içi veritabanlarını optimize etmeyi mümkün kılan Intel® Optane™ sürekli bellek, bir dizi DBMS platformu ve uygulamalarına performans takviyesi sunar. 
Intel® Solid State Sürücüler (Intel® SSD'ler) Intel® Optane™ SSD'ler ve Intel® NVMe SSD'ler dahil olmak üzere Intel® SSD'ler uzun bir okuma-yazma ömrü ve dayanıklılığı ile veri saklaması sağlar. Veritabanları, sürücü başına mükemmel uzun ömürlü, sürekli bir okuma-yazma operasyonları akışını işleyebilirler.
Intel® Ethernet Ürünleri Intel® Ethernet ağ adaptörleri, denetleyicileri ve aksesuarları bir dizi GbE seçeneğiyle birlikte gelir. Intel® Ethernet ürünleri, dünya çapında erişilebilir olmaları ve kapsamlı uyumluluk testleri sayesinde veritabanı bağlanabilirliği için bir numaralı tercihtir.
Intel® Yazılım Kütüphaneleri1 Depolama Performansı Geliştirme Kiti (SPDK) ve Veri Düzlemi Geliştirme Kiti (DPDK) dahil olmak üzere Intel® yazılım kütüphaneleri, veritabanı uygulama geliştirmelerini hızlandırır ve geliştiricilerin veritabanı performansını optimize etmelerine yardımcı olur.

Optimize Performans İçin Uygun Veritabanlarını Almak

Etkili bir analitik stratejisi, doğru veri türleri ile çalışan doğru veritabanı teknolojilerinin alınmasına dayanır. Analitik stratejiniz, daha fazla uygulama genelinde daha fazla bilgi türünü kullanmak için geliştikçe, organizasyonunuzun çok sayıda veritabanı ve birden çok veritabanı sağlayıcısı kullanması olasıdır.

Veritabanları düşünülerek tasarlanan geniş donanım ürünleri ve özellik yelpazemizin yanı sıra yazılım kütüphaneleri, araçlar ve optimizasyonları kullanan Intel, veritabanı yönetiminin optimize edilmesine büyük önem verir. Silikondan yazılım geliştirmeye kadar, Intel günümüzün en büyük veritabanı teknolojisi isimlerini desteklemek ve yarının inovasyonunu geliştirmek için çalışır.

Bildirimler ve Yasal Uyarılar
Intel teknolojileri; etkinleştirilmiş donanım, yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. // Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz. // Maliyet ve sonuçlar farklılık gösterebilir. // Intel üçüncü taraf verilerini kontrol etmez veya denetlemez. Almayı düşündüğünüz ürünün performansını değerlendirmek için diğer kaynaklara başvurmanız gerekir.

Ürün ve Performans Bilgileri

1Intel® derleyiciler, Intel® mikroişlemcilere özgü olmayan optimizasyonlar için Intel® tarafından üretilmeyen mikroişlemcilere aynı derecede optimizasyon yapmayabilir. Bu optimizasyonlar, SSE2, SSE3 ve SSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini ya da verimliliğini garanti etmez. Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel® mikromimarisine özgü olmayan bazı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemciler için ayrılmıştır. Bu bildirimin kapsamındaki talimatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili ürün kullanıcı ve başvuru kılavuzlarına başvurun.