Gerçek Zamanlı Analizler ile İş Zekanızı Yeniden Şekillendirin

Gerçek Zamanlı Analizlerin kuruluşların verilere dayalı iş çağında rekabet avantajı yaratmalarına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Gerçek Zamanlı Analiz Nedir?

İşletmelerdeki karar alıcılar daha ayrıntılı görüşleri daha erken almak istediklerinden, zaman zaman operasyon zekası olarak da adlandırılan gerçek zamanlı analizler tüm sektörlerde giderek daha çok ilgi çekiyor. Bu araçlar, hem geçmiş verilerden hem de organizasyona aralıksız olarak akışı sağlanan gerçek zamanlı kaynaklardan harekete geçirilebilir istihbarat topluyor.

Gerçek zamanlı analizler, verileri saniyeler içinde hatta daha kısa sürede görüşlere dönüştürebilme becerisiyle ün kazanıyor. Gerçek zamanlı analizleri daha basit bir şekilde ifade edecek olursak, bilgilerin elimize geçer geçmez analiz, raporlama ve karar alma aşamaları için genellikle proaktif bir şekilde hazır olmaları anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Operasyon ekibiniz bir cihazın arızalanmak üzere olduğunu henüz fark etmemişken, öngörücü analizler zamana duyarlı olan bu bilgiyi ortaya çıkarabiliyor.

Bu nasıl mümkün oluyor? Öncelikle SQL/BI sistemleri gibi geleneksel yapılandırılmış veritabanlarını ele alalım. Bu yaklaşımda bilgi depolanır, dizinlenir ve ardından sorgularla işlenir. Eskiden yeterli olan bu yaklaşım, günümüzde yeterli değil. Özellikle de Twitter gönderilerinin bir moda trendini başlattığı veya satın almanın en yoğun olduğu dönemlerde zamanında ve uygun ürün tavsiyeleri veremeyen perakendecilerin müşteri kaybettikleri şu günlerde.

İş dünyasının amansız hızı, şirketlerin verilerin işlenme hızını ifade eden veri hızı konusunda yeni bir yaklaşım benimsemelerine neden oluyor. Gerçek zamanlı verilerin kullanım durumları, bilgilerin geleneksel veritabanlarında depolanması ve dizinlenmesi yerine, verilerin bir sunucuda akış halindeyken “uçuş sırasında” işlenmelerini gerektiriyor. Ardından gerçek zamanlı verilerin geçmiş verilerle entegre edilmesi gerekiyor.

Çoğu şirket çok büyük miktarda ve çeşitlilikte veri topluyor, ancak bu verilerden nasıl faydalanacaklarını veya bunları markaları, müşteri deneyimi ya da pazar trendleri hakkında zamanında görüşler elde etmek için şirket içi veya şirket dışı verilerle nasıl bir araya getireceklerini tam olarak bilmiyorlar. Gerçek zamanlı analizler, tüm bu verilerin gücünü ortaya çıkarmanın bir yolunu sunarak, iş kararlarının internet hızında alınmasını mümkün kılıyor.

Gerçek Zamanlı Analizler için İş Gerekçesi Nedir?

Perakendeciler, üreticiler, finansal hizmet şirketleri ve diğer birçok sektörden şirketler, üretilen ve müşterilerin giderek artan taleplerini ve rekabet baskılarını karşılayabilmeleri için işlenmesi ve analiz edilmesi gereken verilerin hızına yetişmekte zorlanıyor.

Genellikle verilerin değeri zamanla önemli ölçüde azalır. Gerçek zamanlı olarak işlendiğinde veri kalitesi olumsuz etkilenmemiş olur ve analizler zaman aralıkları dar olan veya değişen olayların anlık müdahale gerektirdiği iş süreçlerine uygulanabilir.

Sensörlerden ve Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) gelen veri akışı artarken, bu verilerin değeri günler, saatler, dakikalar veya hatta saniyeler içinde buharlaşıp gideceği için bu süreç daha da zaruri hale geldi. Mesela, sürücüsüz bir kamyonu yönlendiren IoT verileri, en ufak bir gecikmede değersiz veya hatta tehlikeli hale gelen bilgilere mükemmel bir örnek oluşturuyor. Benzer şekilde, bir üretim hattındaki bir makinede metal yorulması olduğunu gösteren veriler, makine arızalandıktan sonra işe yaramaz.

Gerçek zamanlı analizler organizasyonla ilgili birçok sorunun giderilmesini sağlar. Çevrimiçi perakendeciler, bir müşteriye sunacakları bir sonraki en iyi teklifi belirlemek için işlem ve web taraması aktivitelerini harmanlıyor. Bankalar, dolandırıcılık aktivitelerini belirlemek veya bir departmanlarıyla çalışan bir müşterinin başka bir departmandan bir tanıtıma hazır olduğunu gösteren bir işareti tespit etmek için davranışları analiz ediyor. Dinamik fiyatlama, risk yönetimi, çağrı merkezi yönetimi ve güvenlik, gerçek zamanlı analizler ile optimize edilebilecek süreçlerden yalnızca birkaçı.

Bu örneklerde, gerçek zamanlı veriler, şirketlerin katma değerli hizmetleri ve ürünleri müşterinin talep ettiği anda sunmalarını ve olumsuz sonuçlar yıkıcı hale gelmeden önce bunlara karşı savunma geliştirmelerini mümkün kılıyor. Gerçek zamanlı analizler trendleri kuru gürültüden ayırabilir. İş dünyasının hızı giderek daha amansız bir şekilde yükselirken, gerçek zamanlı analizlerin tetiklediği erken uyarı sistemleri öncelikle kilit farklılaştırıcılar haline gelecek ve ardından kısa süre içinde müşterilerin beklediği hizmeti sunan gerekliliklere dönüşecekler.

Gerçek Zamanlı Analizlerin Genel Analiz Stratejisindeki Yeri Nedir?

Analizler veri türlerine, iş yüküne ve birçok şirketin çözmeye çalıştığı iş sorunlarının türüne bağlı olarak benimsediği analitik yaklaşımların karışımından oluşan bir spektrumdur. Günümüzde analiz beş kategoriden oluşur: tanımlayıcı, teşhis edici, öngörücü, kural koyucu ve bilişsel.

Tanımlayıcı analiz, geçmişte olanlara ilişkin soruları yanıtlar. Teşhis edici analiz, bu olayların neden meydana geldiğine ilişkin görüşler sunar. Öngörücü analizler, gelecekte olabileceklere ilişkin görüşler sunmak için mevcut ve geçmiş verileri analiz eder. Kural koyucu analiz, bir kuruluşun bu tahminlere dayanarak atabileceği adımları önerirken, bilişsel analiz insan kararlarını otomatikleştirir veya çoğaltır.

Basamaklar halinde birbiri üzerine geliştirilen bu beş kategori, bir kuruluşun daha hızlı ve daha iyi karar alınan, talep üzerine harekete geçen bir şirkete dönüşmesini sağlar.

Öngörücü analizler, karar almanın gerçek zamanlı bilgilerle desteklendiği “gelişmiş analizlerin” başlangıç noktasıdır. O halde öngörücü analizler, gerçek zamanlı analizlerin becerilerinden faydalanan bir kullanım durumudur.

Şirketlerin kullandıkları analiz türü ne olursa olsun, veri silolarını ve organizasyonel siloları ayrıntılı bir şekilde sıralayan modern bir altyapı üzerine kurulu, kapsamlı bir veri stratejisi benimsemeleri gerekir. Temel konu, görüşlerin kuruluş genelinde hızla ölçeklenerek iş kararlarının zamanında alınmasını sağlamak üzere verileri yakalayabilme, depolayabilme, analiz edebilme ve güvenliğini sağlama becerisidir.

Gerçek Zamanlı Analizler Hangi Altyapı ve Beceri İhtiyaçlarını Doğurur?

Analiz çözüm yığını; altyapı, veriler, analizler ve uygulama olmak üzere dört katmandan oluşur. Intel® teknolojileri, başta ağ, depolama ve bilgi işlem olmak üzere şirketin altyapısının önemli bölümlerinin tümüne yayılarak, rekabet avantajı sağlamak için verilerin verimli bir şekilde yönetilmesini ve verilerden hızla faydalanılmasını mümkün kılar. Örneğin, bir kuruluştaki Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemci tabanlı tutarlı bir mimari, birden çok mimariyi destekleme ihtiyacı olmadan analiz girişimlerinin hızla ölçeklenmesi için öngörülebilir bir yol sunar.

Veri ambarlama odaklı geleneksel büyük veri çözümleri, çoğu gerçek zamanlı veri işleme görevi için uygun değildir. Gerçek zamanlı analiz hizmetinde faydalanılabilecek Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) teklifleri sunan Bulut tedarikçilerinin sayısı giderek artıyor. Bulutlar arasındaki aracı çözümler; hacim, çeşitlilik ve bilgi hızı gibi etmenlere bağlı olarak şirketlerin iş yüklerini istedikleri yerde çalıştırmalarını mümkün kılar.

Bulutta çok büyük miktarda veri üreten şirketlerin akıllı kararlar alabilmeleri için hangi verilerin şirkete geri taşınması gerektiğini belirlemeleri gerekir. Veri analizinin toplama noktasında veya bu noktaya yakın bir yerde gerçekleşmesiyle gerçek zamanlı verilerin “uç noktada” işlenmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte, veri merkezindeki gerçek zamanlı analizler, giderek artan miktarda veriye hızlı erişim ve hızlı analiz gerektirir. Bu da CPU’dan belleğe/depolama alt sistemlerine kadar altyapınızın her düzeyinin optimize edilmesini elzem kılar. Daha çok miktarda veriyi CPU’ya yakın konumda tutan ve güç kesintisi döngülerinde bu verilerin bellek içinde kalmasını sağlayan kalıcı bellek teknolojileri, daha yavaş SSD’lerden veri yakalayarak ve yeniden başlatmaları hızlandırarak G/Ç darboğazlarının neden olduğu gecikmeleri ortadan kaldırır.

Gerçek zamanlı analizler, verilerin bir bütün olarak işlenebilmesi için her yerden her formatta verinin alınmasını ve doğru kayıt formuna dönüştürülmesini gerektirir. İşin sırrı, verinin nerede oluşturulduğunu, iş süreçlerinin ve karar almanın iyileştirilmesi için nasıl kullanılacağını anlamakta yatar.

Gerçek Zamanlı Analizlerde Kilit Oyuncular Kimlerdir?

Intel, bir analiz teknolojisi iş ortağı olarak, ister açık kaynak ister özel olsun, sektör lideri analiz yazılımı çözümleri arasından seçim yapma esnekliği sunar.

SAP HANA*, veritabanını gelişmiş veri işleme, uygulama hizmetleri ve esnek veri entegrasyonu hizmetleri ile bir araya getiren tek bir veritabanıdır. HANA, fiziksel disklerde depolanan verileri sorgulamak yerine sistemin belleğinde (günümüzde RAM olarak adlandırılır) duran verileri sorgulama yaklaşımı olan bellek içi veritabanı yazılımından faydalanır.

Bu yaklaşım, müşterilerin verileri birçok şekilde ve çok daha hızlı işlemelerini ve fırsatlardan faydalanmak veya sorunlardan kaçınmak için bir dizi olasılık senaryosu geliştirmelerini sağlar. IBM ve Oracle gibi diğer geleneksel teknoloji tedarikçileri de yeni teknolojiyle birlikte platformlarında gerçek zamanlı operasyonları mümkün kıldılar.

Apache Spark* taban kodu merkezli açık kaynak çözümleri, sosyal medya, görseller ve video gibi yapılandırılmamış verilerde gerçek zamanlı analizlerden faydalanmayı mümkün kılar. Sayısız sistemde ölçeklenen bellek içi analizleri kullanan Spark, büyük miktarda verinin paralel şekilde işlenmesini sağlar.

Çoğu bulutta sunulan bu çözümler, analizin sosyal medya ve Nesnelerin İnterneti gibi verilerin üretildiği yerde çalıştırılmasını sağlayabilir. Sonuç olarak, şirketler modellere ve trendlere gerçek zamanlı olarak ışık tutmak için işlemsel ve çevrimiçi verileri sorgulayarak dünya ve müşterileri kadar hızlı hareket edebilirler.

Çözümlerin sayısı ve çeşitliliği giderek artarken, yeni pazar oyuncuları sürekli olarak pazara giriyor. Bu gelişme, Intel’in kurumsal analiz ve karar alma alanında çevikliğin giderek artması için sağladığı bilgi işlem, ağ ve depolama özelliklerinden faydalanmak üzere optimize edilen zengin bir çözüm ekosistemi sunuyor.

Gerçek Zamanlı Görüşler Nasıl Yeni İş Değerleri Yaratır?


Bellek İçi Analizler Verilere Yakınlaşmamızı Sağlar (2 / 2)

Bellek İçi Analizler, kuruluşların verilere dayalı iş çağında rekabet avantajı yaratmalarına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin

Gelişmiş Analizler

İş inovasyonunda bir üst düzeye ulaşmak, daha hızlı görüşler elde etmeyi gerektirir. Intel® ürünleri ve teknolojileriyle analizlere başlayın.

Daha fazla bilgi edinin

Ölçeklenebilir Intel® Xeon® İşlemciler

En yeni nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemci, bilgi işlem bakımından yoğun veri uygulamalarını desteklemek üzere iş yükü için optimize edilmiştir.

Daha fazla bilgi edinin

Intel® Optane™ Teknolojisi

Bilgisayar geliştirme ve kullanma şeklimizi değiştirecek yepyeni bir üst düzey bellek sınıfı.

Daha fazla bilgi edinin