Huiying Medical: COVID-19 Mücadelesini Yapay Zeka Teknolojisi İle Destekliyor

Huiying Medical, COVID-19'un erken dönemde algılanmasına yardımcı olan ve Intel Yapay Zeka teknolojisine sahip olan tıbbi görüntülemeli bir tanılama çözümü geliştirdi.

Çözüm Kataloğu

YAZAR: Xu Cheng

Çin'in Wuhan kentinde ilk patlak vermesinden bu yana COVID-19 koronavirüsü, hızla, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edildiği üzere küresel bir salgın haline geldi. Onaylanan vaka sayısı 27 Mart 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde 577.531'i aştı ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda artmaya devam edecek. Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış ve enfekte olduğundan şüphelenen insanlar için yapılan yetersiz laboratuvar testi sayısı, kamu sağlığı ve virüsü kontrol altına alma çabaları için ciddi riskler oluşturmuştur. Basitçe belirtmek gerekirse kimin enfekte olduğunu, bu kişilerin nerede olduğunu ve nasıl enfekte olduklarını bilmeden virüsün yayılmasını durdurmak ve gerekli kaynakların atanmasını sağlamak, sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri için oldukça zordur.

Koronavirüs için standart test yöntemi RT-PCR'dir (ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu) ancak bu test, dünyanın birçok yerinde hazır halde bulunmamaktadır ve bazı durumlarda hatalı negatif sonuçlar gösterebilir. Bu acil durum döneminde insanlar virüs hakkında bilgiler edinmeye devam ederken Intel® AI Builders üyesi Huiying Medical, tıbbi görüntülemeli bir tanılama çözümü geliştirdi. Bu çözüm, BT göğüs taramalarını kullanarak koronavirüs enfeksiyonlarının erken belirlenmesiyle laboratuvar testlerine katkıda bulunur. Radyoloji alanında yakın zamanda yayınlanan bir çevrimiçi araştırmaya göre, Huiying Medical'ın elde ettiği sonuçlar, COVID-19 enfeksiyonu belirtileri gösteren ve özellikle PT-PCR testi negatif çıkan hastaları izlemede BT göğüs görüntülerinin kullanılmasını desteklemektedir.

Şekil 1: COVID-19 için Yapay Zeka Destekli Görüntüleme Sistemi. Görüntüler, Huy'un izniyle kullanılmıştır.

Çin'deki hastanelerle yaptığı iş ortaklığı ile Huiying Medical, 4000'in üzerinde onaylı koronavirüs vakasının BT görüntü verilerine dayanan algoritmalar geliştirdi ve Yapay Zeka destekli görüntüleme sistemini Çin'in hastalıkla mücadele eden 20'den fazla başlıca hastanesinde gerçek zamanlı olarak devreye soktu.

Koronavirüs enfeksiyonunun belirlenmesinde BT tarama sonucu tek başına yeterli olmasa da Huiying’in Yapay Zeka görüntüleme sistemi, tanı ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapay Zeka çözümü, BT görüntülerinde bulunan buzlu cam görünümünü (GGO) ve diğer göstergeleri analiz edip uzmanlar ve doktorlar için enfeksiyon şüphesi olasılığı belirlemelerini ve böylece daha fazla test yapmalarının yanı sıra daha da önemli olarak şüphenilen kişiyi virüsü aktarma zincirinden ayırmalarını sağlar. Huiying Medical'ın çözümü, enfekte hastanın virüsü başkalarına bulaştırmasını engellemek ve aynı zamanda hastaya tedavi uygulamak amacıyla doktorların tanılamaları daha hızlı ve daha doğru yapmasına yardımcı olur. Çin'in uygulamaları ve deneyimleri, hastalığın oldukça yüksek düzeyde bir bulaşıcılığa sahip olması nedeniyle, şüpheli hastanın toplumdan ayrıştırılmasının koronavirüsle mücadelede çok büyük önem taşıdığını açık bir şekilde göstermiştir.

Huiying Medical'ın Yapay Zeka tabanlı BT görüntüleme çözümü buluta yerleştirilerek veya tesis bünyesinde çalıştırılarak, Yeni Koronavirüs Zatürresi'nin (NCP) sınıflandırılmasında %96'ya kadar doğruluk oranına ulaşabilir. Intel işlemcilerin sunduğu bilgi işlem gücü ve Yapay Zekalı sinir ağı modellerinin bir araya getirilmesiyle, 500 görüntülü bir BT çalışmasını işlemek yalnızca 2-3 saniye sürer. Huiying Medical, pandemiyle mücadelede gösterilen küresel çabaya katılmak ve çözümleri ile bulgularını paylaşmak için diğer ülkelerdeki sağlık görevlileri ve kurumlar ile aktif olarak iletişim kurmaktadır.

Şekil 2: COVID-19 için Yapay Zeka Destekli Görüntüleme Sistemi 20'den fazla hastanede devrede. Görüntüler, Huiying Medical'ın izniyle kullanılmıştır.

Huiying Medical'ın Yapay Zeka çözümü, sağlık çalışanlarının koronavirüsün BT görüntüleri üzerinde tıbbi araştırmalar yapmasına da olanak sağlayıp, bu araştırmaları hızlandırır. Huiying Medical ve sağlık kurumları arasındaki iş birliği sayesinde Radyoloji alanında yayınlanan ve BT taramalarının koronavirüs tanılamalarında oynadığı role dair en son bulguları öne çıkaran pek çok araştırma raporu oluşturmuştur.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, hastılığın en kısa sürede yenilmesi için Yapay Zeka teknolojilerinin sağlık sekötüyle güçlerini birleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu, insan sağlığı için zamana karşı bir yarıştır. Intel AI Builders Program, iş ortağımız Huiying Medical'ın mücadeleyi göğüslemedeki çabalarını taktir edip yenilik ve iş birliği ile desteklemektedir. Daha fazla bilgi için Intel AI Builders sitesindeki Huiying Medical çözümleri sayfasını ziyaret edin.

© Intel Corporation. Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.

Bağlantıda Kalın


Aylık haber bültenimizle en yeni haberleri takipte kalın.