KOBİ Bilgisayar Araştırması - Anket Analizi

J. Gold Associates, kuruluşların daha eski ve güncelliğini yitirmiş kişisel bilgisayar kullanmanın maliyetler ve üretkenlik üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bu kapsamlı KOBİ Bilgisayar Araştırmasını yürüttü. 16 ülkeden üç bini aşkın küçük ve orta ölçekli işletmenin yanıtlarıyla gerçekleştirilen anket, tipik bir KOBİ’yi etkileyen çok çeşitli konuları kapsıyor.