Survey Results on Older PCs

J.Gold Associates produced this comprehensive SME PC Study to help organizations better understand the impact on costs and productivity associated with the use of older, outdated personal computers. Survey responses are from 3,297 responses from 16 different countries and cover a wide variety of topics that affect typical unmanaged small businesses.1 2 3 4 5

Ürün ve Performans Bilgileri

1

Performans kullanıma, yapılandırmaya ve diğer faktörlere göre değişir. www.Intel.com/PerformanceIndex sayfasından daha fazla bilgi edinin.

2

Anlatılan maliyeti azaltma senaryoları, belirli bir Intel® işlemcili ürünün, belirtilen durumlarda ve yapılandırmalarla, ileride maliyetleri nasıl etkileyebileceğine ve maliyet tasarrufu sağlayabileceğine örnekler vermeyi amaçlamaktadır. Koşullar değişebilir. Intel, herhangi bir maliyet ya da maliyet düşüşü garantisi vermez.

3

"Çalışanlar, 5 yıldan daha eski bilgisayarlarda %29'a kadar daha az üretkenlik gösterirler" ifadesi, Intel'in talebiyle 16 ülkede (Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık, ABD) küçük işletmelerde çalışan 3297 katılımcıyla eski bilgisayarların zorluklarını ve maliyetlerini değerlendirmek üzere 2018 yılında J. Gold Associates, LLC. tarafından yürütülen web tabanlı ankete dayanır. Bu istatistik, yanıtlayanların beş yıllık bilgisayar kullandıklarında yaşadıklarını tahmin ettikleri üretkenlik düşüşünün yanıtlayanların bilgisayarda harcadıkları ortalama süreyle çarpımına dayanır. İstatistikleri ve raporun tamamını gözden geçirmek için burayı ziyaret edin.

4

"Sahip olduğunuz her 5 yıllık bilgisayar, size yılda 17.000 dolara mal olabilir" ifadesi, Intel'in talebiyle 16 ülkede (Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık, ABD) küçük işletmelerde çalışan 3297 katılımcıyla eski bilgisayarların zorluklarını ve maliyetlerini değerlendirmek üzere 2018 yılında J. Gold Associates, LLC. tarafından yürütülen web tabanlı ankete dayanır. Anket katılımcılarının tahminine göre, 5 yıldan daha eski bilgisayarlarda çalışanlar %29'a kadar daha az üretkendir. Ortalama bir çalışanın yıllık maaşının 60.000 dolar olduğu varsayımına göre, kaybedilen üretkenlik maliyeti 17.000 dolar olacaktır. İstatistikleri ve raporun tamamını gözden geçirmek için burayı ziyaret edin.

5

“Çalışanlar yalnızca bilgisayarlarının önyüklemesini beklerken yılda 11 saat harcarlar” ifadesi, Intel’in talebiyle J.Gold Associates, LLC tarafından, 16 ülkeden (Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık, ABD) küçük işletmelerde çalışan 3297 yanıtlayanın katılımıyla eski bilgisayarların zorluklarını ve maliyetlerini değerlendirmek üzere 2018 yılında yapılan web tabanlı ankete dayanır. Günde bir başlatma yapıldığı varsayılarak ve anket yanıtlayanlarının tahminlerine göre hesaplanan 5 yıldan daha eski bir bilgisayarı başlatmak için geçen ortalama başlatma süresi kullanılarak, çalışanların 5 yıllık bilgisayarı başlatmak için yılda 11 saate kadar zaman harcadıkları tahmin edilmiştir (4,07 dakika başlatma x 1 iş gününde 1 başlatma x haftada 5 gün x yılda 52 hafta / 60 (saat olarak almak için) x .67 kullanım katsayısı = yılda 11,8 saat). İstatistikleri ve raporun tamamını gözden geçirmek için burayı ziyaret edin.