Paylaşımlı Kurumsal Sorumlulukta Yeni Bir Çağa Doğru

Olumlu küresel etki bırakmaya olan bağlılığımız, dünyadaki her bir insanın hayatını zenginleştiren teknolojiler yaratma amacımızla tümleşiktir.

Dünyadaki Kritik Değişikliklerle Mücadelede İlerleyişi Hızlandırıyoruz

Dünyamız daha önce hiç görmediğimiz zorluklarla karşı karşıya. İklim değişikliği, derin teknolojik uçurum, kapsayıcı olmama ve global pandemiler gibi acil harekete geçilmesi gereken sorunlar, yeni bir paylaşılan sorumluluk çağı gerektiriyor.

Sorumlu

Küresel üretim operasyonlarımızda, değer zincirimizde ve ötesinde güvenlik, sağlık ve sorumlu iş uygulamalarını geliştirmede liderlik etmek.

Kapsayıcı

Küresel iş gücümüz ve endüstri genelinde çeşitlilikleri ve kapsayıcı yaklaşımı teşvik ederek fırsatları teknoloji, kapsayıcılık ve dijital hazırlık girişimleriyle başkalarına ulaştırmak.

Sürdürülebilir

Sürdürülebilirlikte küresel bir lider olup eylemlerimiz ve teknolojimizle müşterilerimizin ve diğerlerinin çevresel etkilerini azaltmalarını sağlayın.

Değişimi Sağlama

Yenilikçi teknoloji ile çalışanlarımızın uzmanlığı ve tutkusuyla Intel'de, endüstrimiz ve ötesinde olumlu bir değişim sağlıyoruz.