Paylaşımlı Kurumsal Sorumlulukta Yeni Bir Çağa Doğru

Olumlu küresel etki bırakmaya olan bağlılığımız, dünyadaki her bir insanın hayatını zenginleştiren teknolojiler yaratma amacımızla tümleşiktir.

Intel, 2040 Yılı İtibariyle Küresel Operasyonlarında Net Sıfır Sera Gazı Emisyonu Hedefliyor

Değer zinciri ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğine karşı sektör genelindeki çalışmaları hızlandırmak için hedefler belirledik.

Sorumlu

Küresel üretim operasyonlarımız, değer zincirimiz ve ötesinde güvenliği, sağlığı ve sorumlu iş uygulamalarını daha da ileriye taşımak için kurumsal vatandaşlık alanındaki uzun yıllara dayanan liderlik tecrübemizi kullanıyoruz.

Kapsayıcı

Küresel iş gücümüzde çeşitliliği, eşitliği, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırıyor, çalışanlarımızı ve topluluklarımızı etkileyen ayrımcılık ve adaletsizliklerle mücadele eden kamu politikalarını ve yasaları destekliyoruz.

Sürdürülebilir

Büyürken mümkün olan en düşük çevresel ayak izi için çalışmak verimlilik sağlamamıza ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermemize yardımcı olur.

Değişimi Sağlama

Teknolojimizin gücü ve çalışanlarımızın uzmanlığı ve tutkusu sayesinde daha iyi bir dünya yaratmakta kararlıyız.