Slim Bootloader Nedir?

Slim Bootloader; esnek, hafif ve açık kaynaklı bir referans önyükleyicidir.

Temel avantajları:

Ek Avantajlar:

  • Açık Kaynak 
    Seçmeli lisanslama, tasarımcıların özgün fikri mülkü özelleştirmek ve korumak için gerekli esnekliğe sahip açık kaynaklı bir temel oluşturmalarına olanak sağlar. Slim Bootloader teknik kütüphanesindeki açık kaynak belgeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • Geniş Ekosistem Desteği
    Destek veya özellik bakımı ya da genişletmesi için Intel ve açık kaynak topluluğundan faydalanabilirsiniz. Slim Bootloader kullanarak çözümünüzü oluşturmaya başlamak için daha fazla bilgi edinin.

Farklı Platformlarda Kolay Uyarlanabilirlik

Slim Bootloader müşterilere uç esneklik sunmayı amaçlayan BSD lisanlı bir açık kaynak projesidir.

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon kullanım senaryoları, hızlı önyükleme ve entegre güvenlikten fayda sağlarlar.

Kamu sektörü

Entegre güvenli önyükleme, hızlı önyükleme ve açık lisans; birçok kamu sektörü uygulamasına olanak sağlar.

Akıllı Video

Ağ video kaydedicileri (NVR'ler) ve gözetleme ekipmanı, entegre güvenlikten büyük fayda sağlarlar.

Sağlık

Özellikleri yenileme ve farklılaştırma imkanları sunar.

Ulaştırma

Düşük bellek ayakizi ve hızlı önyüklemeyi mümkün kılar.