Otonom Dünyada Bizi Güvende Tutmak için Entegre Platformlar

İşlevsel güvenlik, elektrik ve/veya elektronik (E/E) sistemlerin arızalanmasından kaynaklanan makul olmayan risk olmaması olarak tanımlanır.

IoT'de yazılımla tanımlı otonom şeylerin çoğalması, işletmelere yeni teknik zorluklar ve sorumluluk endişeleri sunuyor. İşlevsel Güvenlik, bu endişelere teknik ve metodolojilerin bir kombinasyonuyla hitap ediyor.

IEC 61508 (endüstriyel) ve ISO 26262 (otomotiv) gibi uluslararası FuSa standartları, bir ürünü FuSa özellikli olarak sınıflamanın gerekliliklerini tanımlar. FuSa'daki Intel yatırımı, müşterilerin robotlar, otonom sistemler ve endüstriyel kontrollerin entegrasyonu gibi emniyet açısından kritik uygulama ve iş akışlarının geliştirilmesini hızlandırmalarına yardımcı olarak pazara zaman kazandıran1.

Kapsamlı Bir Yaklaşım

Intel'in işlevsel güvenlik teknolojisi, müşterilerin kritik güvenlik gerekliliklerini karşılarken geliştirme sürecini hızlandırmalarına olanak sağlar.

Not: Geçerli güvenlikle ilgili gerekliliklere veya standartlara uyum da dahil olmak üzere müşteri genel sistemin güvenliğinden sorumludur.

Ürün ve Performans Bilgileri

1

Intel® teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına bağlıdır ve donanım, yazılım etkinleştirmesi ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz. Sistem üreticinize veya satıcınıza danışın ya da https://www.intel.com.tr adresinden daha fazla bilgi edinin.

Bu sayfadaki içerik, orijinal İngilizce içeriğin insan ve bilgisayar çevirilerinin birleşiminden oluşur. Bu içerik size kolaylık sağlamak ve genel bilgi vermek için sunulmuştur ve eksiksiz veya hatasız olmasına güvenilmemelidir. Bu sayfanın İngilizce versiyonu ile çevirisi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda İngilizce içerik geçerli ve üstün sayılmalıdır. Bu sayfanın İngilizce versiyonunu görüntüleyin.