Intel® Chipset Device Software IÇIN Uygun

17250
11/27/2013

Giriş

Intel® Chipset Device Software için teşekkür.

Mevcut İndirmeler

  • Windows Server 2012 family*, Windows 7 family*, Windows 8 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Boyut: 2 MB
  • SHA1: 352882A90C3EEDFB7AA749FB0A26955AB46942EB

Ayrıntılı Açıklama

Sistem Intel® Chipset Device Software Windows* INF dosyalarını hedef sisteme kurulur. Bu dosyalar, aşağıdaki özelliklerin düzgün çalışmasını sağlamak için Intel® çip seti bileşenlerinin nasıl yapılandırıldıklarının özetini verir:
- Core PCI ve ISAPNP Hizmetleri
- PCIe* Desteği
- IDE/ATA33/ATA66/ATA100 Depolama Desteği
- SATA Depolama Desteği
- USB Desteği
- Intel® Çip Seti Bileşenlerinin Belirlenmesi
Aygıt Yöneticisi

Bu yükleme, aşağıda listelenen ürün(ler) için de geçerlidir.

Bu sayfadaki içerik, orijinal İngilizce içeriğin insan ve bilgisayar çevirilerinin birleşiminden oluşur. Bu içerik size kolaylık sağlamak ve genel bilgi vermek için sunulmuştur ve eksiksiz veya hatasız olmasına güvenilmemelidir. Bu sayfanın İngilizce versiyonu ile çevirisi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda İngilizce içerik geçerli ve üstün sayılmalıdır. Bu sayfanın İngilizce versiyonunu görüntüleyin.