Akıllı Edge Chazları ile IoT'nin Gücünü Ortaya Çıkarın

Nesnelerin İnterneti (IoT) için teknolojilere sahip edge'te hızlı iş zekâsını etkinleştirin.

Edge Cihazlar İçin Intel® Teknolojileri:

  •  Intel® Movidius™ VPU'lardan isteğe bağlı hızlandırmaya sahip Intel® Core™ ve Intel Atom® işlemciler, akıllı IoT cihazları için güvenilir destekleri sunar.

  • Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemciler, edge sunucu dağıtımlarında hızlı veri transferi için yüksek performans ve güvenilirlik sağlar.

  • Intel® IoT Pazara Hazır Çözümler ve Intel® Network Builders Edge Ekosistemi işletmeniz için IoT çözümlerinin seçilmesini ve dağıtılmasını hızlandırır ve kolaylaştırır.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Edge cihazları işlemleri geliştirmek, daha iyi müşteri deneyimleri yaratmak ve ürünlerin kalitesini artırmak için genellikle gerçek zamanlı olarak veri toplar. Doğru teknolojilerle güçlendirildiğinde, edge bilgi işlem herhangi bir anda ve herhangi bir yerde tüm iş genelinde zekâyı artırır.

Edge Cihazı nedir?

Günümüzde işletmeler analiz ve iş zekâsını verilerin üretildiği noktalara daha yakın şekilde genişletiyorlar. Edge bilgi işlem çözümleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını, ağ geçitlerini ve bilgi işlem alt yapısını mümkün olduğunca veri kaynağına–ve veri destekli kararlar almaları gereken sistemlere ve kişilere–yakın yerleştiriyorlar. Doğru teknolojiler kullanıldığında uç bilişim; süreçleri iyileştirir, görevleri otomatik hale getirir, daha iyi müşteri deneyimleri sağlar ve çok daha fazlasını sunar.

Edge Cihazları Türleri

Edge cihazları, çok farklı amaçlara hizmet etmeleri nedeniyle, fiziksel şekil ve kabiliyet bakımından geniş ölçüde farklılık gösterir. Akıllı edge cihazları, RFID etiketlerinin, sıcaklık dedektörlerinin ve titreşim sensörlerinin sağladıklarının ötesinde kabiliyetler sunar. Bu akıllı cihazlar, dahili işlemcilerle yerleşik analitik ve yapay zekâ gibi gelişmiş kabiliyetleri barındırabilirler.

Örneğin, imalatta kullanılan akıllı edge cihazları görme güdümlü robotlar veya endüstriyel bilgisayarları içerebilir. Ticari araçlara yerleştirilen dijital kokpit sistemleri sürücü yardımını desteklemeye yardımcı olabilir. Hastanelerde, hastaları izleyen cihazlar yaşamsal bulgulardaki değişikliklere bakabilir ve gerektiğinde tıbbi personele bildirebilir. Akıllı şehirler hava koşullarını ve trafik örüntülerini izlemek ve toplu ulaşım hakkında gerçek zamanlı bilgileri vatandaşlara sunmak için IoT cihazlarını kuruyorlar.

Edge Cihazları ve Bilgisayarlı Görme

Akıllı cihazlara kameralar ve bilgisayarlı görme yeteneklerini ekleyerek sistemler nesneleri "görebilir" ve tanımlayabilirler. Bu türdeki yapay zekâ (AI) nesnelerin çabucak tanımlanmalarını, üretilen ürünlerin muayene edilmesini ve daha pek çok işlemi mümkün kılarak, bir dizi ortamda değerlidir.

Makine görme, endüstriyel IoT'de (IIoT) kullanılan bir bilgisayarlı görme türüdür. Bu çözümler, üretkenliği geliştirmeye ve güvenliği artırmaya yardımcı olmak için ekipman veya işçileri izleyebilir.

Örneğin bir fabrikada makine görme her birimin özelliklerini karşılamasını sağlamak için bir montaj hattını hızlandırarak ürünlerin muayenesini otomatik hale getirebilir. Kusurlu ürünler, çalışanlar tarafından daha detaylı incelenmek üzere işaretlenebilir.

Görme çözümleri ayrıca kurumsal güvenliğe yardımcı olabilir, çalışanın güvenliği için üretim atölyesini izleyebilir veya prosedürle ilgili üretim dar boğazlarının tanımlanmasına yardımcı olabilir.

Tahminler, 2025 yılı itibarıyla tüm verilerin yüzde 55,6'sı güvenlik kameraları, RFID okuyucuları, endüstriyel ekipman, dijital işaretleme, tıbbi implantlar ve diğer bağlantılı cihazlar gibi IoT cihazlarından geleceğini önermektedir.1

Edge Cihazlarını bir Ağa Bağlama

Çoğu edge cihazları depolama ve analiz için veriyi bir edge sunucuya (bir edge bulutun parçası olarak) paylaşmalıdır. IoT verisinin iletimi ve korunması için verimli, güvenli bir bağlantı gereklidir.

Kablosuz veya 5G bağlantısı, edge ağı genelinde hızlı veri değişimi sunabilir. Edge ve IoT için Intel® teknolojileri ağa cihazları sağlamanıza ve bağlamanıza ve son derece düşük gecikmeyle çok yüksek hızlar için 5G hızından yararlanmanıza yardımcı olur.

Edge Cihazları için Intel Donanım ve Teknolojiler

En verimli ve ekonomik IoT çözümünü seçmek eşsiz iş zorluklarınıza bağlıdır. Doğru çözüm, iş yükü performansına, boyuta veya güç kısıtlamalarına ve bütçeye ilişkin gereklilikleri karşılamalıdır. Intel, edge'den buluta kadar IoT çözümlerini sunmak ve işletmenizin yatırımlarınızından en iyi dönüşü elde etmesine yardımcı olmak için bir dizi bilgi işlem yeteneği sunar.

Intel® Core™ ve Intel Atom® işlemciler

Intel® Core™ işlemcileri, kiosklar, endüstriyel bilgisayarlar ve daha birçoğu dahil olmak üzere pek çok türde IoT cihazlarını desteklemek için güç ve yanıt verebilirlik sunar. Intel vPro® platformunda Intel® Core™ işlemcileri uzaktan yönetilebilirliğe olanak sağlar ve güvenlik yeteneklerine yardımcı olur.

Dahili uygulamalar için tasarlanmış Intel Atom® işlemciler, güç tüketiminin bir zorluk yarattığı durumlarda, akıllı kameralar, mobil satış noktası cihazları ve diğer edge cihazları için performans ve düşük güç tüketimi dengesi sağlar.

Intel® Movidius™ Görü İşleme Ünitesi (VPU)

Intel® Movidius™ Görü İşleme Birimleri (VPU'lar), bilgisayar görüşü ve yapay zekâ iş yüklerini desteklemek için hızlı ve güç tüketimi düşük performans sunar. Bu özel tasarlanmış VPU'lar, derin nöral ağlar ve artırılmış veya sanal gerçeklik sistemleri ve akıllı kameralar gibi bilgisayarlı görüş uygulamaları için paralel programlanabilirlik ve iş yüküne özel donanım hızlandırmasını etkinleştirirler.

Ölçeklenebilir Intel® Xeon® İşlemciler

Edge sunucuları güçlü veri işleme, analitik ve yapay zekâ yeteneklerini veri üretme noktasına daha da yakınlaştırır. Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemciler edge'te bilgi işlemi, depolamayı, belleği ve ağ kurmayı hızlandırmak için gereken yüksek performansı ve güvenilirliği sunar.

Intel Güvenlik Teknolojileri

Edge tabanlı cihazlar ve sistemler özel, hassas ve kişisel bilgileri güvenli tutmalıdır. Sağlık hizmeti, veri egemenliği ve uyum gibi bazı sektörlerde özellikle kritik önem taşır.

Intel'in ürünleri, potansiyel saldırı yüzeylerini korumaya yardımcı olan dahili, silikon etkin güvenlik teknolojilerine sahip gelişmiş güvenliği sunmak için tasarlanmıştır. 2 Kökünü silikondan alan güvenlik teknolojilerimiz basitleştirilmiş dağıtım ve entegrasyon için ortak bir güvenlik yaklaşımına erişim sağlayarak müşterilerin edge'i, uç noktayı, veri merkezini, bulutu ve ağı kapsayan üretim hatlarına dayanabilecekleri bilgi işlem için güvenilir bir temel oluşturmaya yardımcı olur.

Intel İş Ortağı Çözümleri

Intel® IoT Pazara Hazır Çözümler işletmeniz için özel olarak tasarlanmış ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve uçtan uca çözümleri sunarlar.

Ek olarak, Intel® Network Builders Edge Ekosistemi, ağ edge ve bulut ortamları için test edilmiş ve optimize çözümlere erişimi iyileştirmeye yardımcı olan edge merkezli teknolojilerin geliştirilmesini, benimsenmesini ve dağıtımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Veri merkezi modernizasyonu için, Intel® Data Center Builders global bir sağlayıcı ağını birleştirir. Ortaya çıkan çözümler ve teknolojiler müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için optimize edilmiştir.

edge bilgi işlem, IoT, 5G ve yapay zekâ için kapsamlı teknolojilerle, Intel ve ortak ekosistemimiz işletmelerin her yerde zekâya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu, güçlü yeteneklerin operasyonları ve deneyimleri dönüştürmek için edge cihazlardan buluta kadar en çok ihtiyaç duyuldukları yerlere dağıtılmalarını mümkün kılar.

Uç Teknolojilerini ve Çözümlerini Keşfedin

Nesnelerin İnterneti için kaynakları ve teknolojileri bulun ve edge bilgi işlemin iş zekânızı nasıl geliştirebileceğini keşfedin.

Uç Bilgi İşlem

Intel® teknolojileri yapay zeka, analiz ve görüntü işleme özelliklerini uç platformlara taşır; böylece akıllı özellikler tüm platformlara dağıtılabilir.

Daha fazla bilgi edinin

Edge Bulut

Edge'te bulut bilgi işlem kapsamlı, uçtan uca iş içgörüleri için merkezi bulut hizmetlerini artırabilir.

Nasıl olduğunu görün

Uç Uygulamalar İçin Görüntü İşleme

Intel'in görüntü işleme ürün portföyü, her kullanım senaryosuna yönelik olarak sağlam bilişim ve hızlandırıcı seçenekleri sunar.

Portföyü keşfedin

Bildirimler ve Uyarılar

Intel, insan haklarına saygı gösterme ve insan haklarının kötüye kullanımından kaçın taahhüdünde bulunur. Bkz. Intel Küresel İnsan Hakları İlkeleri. Intel ürün ve yazılımlarının, yalnızca uluslararası olarak tanınmış insan haklarını ihlal etmeyecek veya bu hakların ihlaline katkı sağlamayacak şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

Optimizasyon Uyarısı: Intel'in derleyicileri, Intel® mikroişlemcilere özgü olmayan optimizasyonlarda, Intel markalı olmayan mikroişlemciler için aynı derecede optimizasyon sağlayamayabilir. Bu optimizasyonlar, SSE2, SSE3 ve SSSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini ya da verimliliğini garanti etmez. Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel® mikromimarisine özgü olmayan bazı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemciler için ayrılmıştır. Bu bildirimin kapsamındaki talimatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili ürün kullanıcı ve başvuru kılavuzlarına başvurun. 20110804 numaralı Uyarı Revizyonu.

Intel® teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına bağlıdır ve donanım, yazılım etkinleştirmesi ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz. Daha fazla bilgi için sistem üreticinize veya bayinize danışın ya da intel.com.tr adresini ziyaret edin.

Intel üçüncü taraf verilerini kontrol etmez veya denetlemez. Bu içeriği incelemeniz, başka kaynaklara danışmanız ve referans alınan verilerin doğru olup olmadığını onaylamanız gerekir.

Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.

© Intel Corporation

Ürün ve Performans Bilgileri

1Seagate IDC beyaz raporu, Data Age 2025, Nisan 2017.
2Hiçbir bilgisayar sistemi tamamen güvenli olamaz. Daha fazla bilgi için sistem üreticinize veya bayinize danışın ya da intel.com.tr adresini ziyaret edin