Uç Bilgi İşlem Nedir?

Uçta daha hızlı taşıyın, daha fazla depolayın ve her şeyi işleyin.

Uç Bilgi İşlem Hakkında Önemli Bilgiler

 • Güçlü uç bilgi işlemi verilerin oluşturulduğu noktaya yakınlaştırarak kurumlar ve hizmet sağlayıcıları yeni gelir fırsatları tanımlayabilir, yenilikçi hizmetler sunabilir ve operasyonlarda hem zaman hem de para tasarrufu sağlayabilir.

 • Uç bilgi işlem; veri işlemedeki gecikmeyi azaltır, yanıt hızını artırır, daha iyi ağ trafiği yönetimi sunar, güvenlik ve gizlilik için yasal gerekliliklere uyum sağlar.

 • Uç bilgi işlem, dağıtık bir bilgi işlem mimarisinin yalnızca bir bölümüdür ve birlikte çalışabilir uçtan buluta bir çözüm tasarlarken uç cihazlardan tesisteki uç sistemlere, ağa ve buluta kadar altyapının dikkate alınmasını gerektirir.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Milyarlarca IoT ve mobil cihazın topladığı verilerdeki hızlı artış, verilerin işleme ve depolama için buluta gönderildiği yöntemden bir kısım bilgi işlemin ağın ucunda gerçekleştiği (yani verilerin oluşturulduğu yerin yakınında) dağıtık bir modele doğru geçişe yön veriyor. Intel® teknolojileri, pek çok pazardaki geniş uygulama yelpazesine uygulamak için uç bilgi işlem çözümlerinin dağıtımını hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Uç Bilgi İşlem Nedir?

Uç bilgi işlem; hızlı, neredeyse gerçek zamanlı analiz ve yanıt sağlamak için verilerin oluşturuldukları yere yakın bir şekilde işlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması anlamına gelir. Son yıllarda bazı şirketler veri depolama ve bilgi işlemi bulutta merkezileştirerek operasyonlarını konsolide etti. Ancak gelişmiş depo ve envanter yönetimi çözümlerinden görüntü işleme destekli robotik üretim hatlarına ve gelişmiş akıllı kent trafik kontrol sistemlerine kadar milyarlarca dağıtık cihazın sağladığı yeni kullanım alanlarının talepleri bu modeli sürdürülemez hale getirmiştir.

Ayrıca veri kaynağındaki daha hızlı, neredeyse gerçek zamanlı ve eyleme geçirilebilir bilgiler için uç cihazların [akıllı kamera, mobil satış noktası kioskları, tıbbi sensörler ve endüstriyel bilgisayarlar gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından ağ geçidi ve bilgi işlem altyapısına kadar] giderek daha fazla kullanılması, üretilen ve toplanan verilerin de hızla artmasına sebep olmaktadır.

Tahminlere göre 2025 yılı itibariyle verilerin %75'i günümüzdeki işleme operasyonlarının en çok gerçekleştiği merkezi veri merkezlerinin dışında oluşturulacak.1 Bunu bir adım daha öteye taşıyacak olursak bugün kurumlar tarafından toplanan tüm verilerin %90'ı asla kullanılmayacak.2 Uç bilgi işlem; yüksek performanslı işleme, düşük gecikmeli bağlantı ve güvenli platformlar aracılığıyla cihazlardan toplanan verilerden faydalanmak için bir yol sunmaktadır.

Tahminlere göre 2025 yılı itibariyle verilerin %75'i günümüzdeki işleme operasyonlarının en çok gerçekleştiği merkezi veri merkezlerinin dışında oluşturulacak.1

Uç Bilgi İşleme Yön Verenler

Veri depolama ve işlemeden sistemlerin yanıt hızına kadar desteklediği hizmetlerin ve uygulamaların ihtiyaçları karşısında bulut bilgi işlemin sınırları zorlanıyor. Bağlantılı cihazlardan gelen verileri daha hızlı işleme ve neredeyse gerçek zamanlı bilgi ve eylem oluşturma ihtiyacını karşılamak için daha fazla bant genişliği veya bilgi işlem gücü pek çok durumda yeterli değildir. Bu boşluklar, uç bilgi işlemin benimsenmesine ve kullanılmasına yön veriyor.

Buluta ilişkin zorlukların en önemli faktörleri şunlardır:

 • Gecikme. Daha fazla sektör, hızlı analiz ve yanıt gerektiren uygulamalar devreye almaktadır. Veri merkeziyle ağ arasındaki mesafeden kaynaklanan gecikme sebebiyle bulut bilgi işlem tek başına bu talebi karşılayamaz; verimsizliğe, gecikmeye ve kötü müşteri deneyimlerine neden olur.
 • Bant genişliği. İletim bant genişliği veya daha fazla işlem gücü eklemek gecikme sorunlarının üstesinden gelebilir. Ancak şirketler ağlarındaki uç cihazların sayısını ve oluşturulan verilerin miktarını artırmayı sürdürdükçe verilerin buluta gönderilme maliyeti pratik olmayan düzeylere çıkabilir; veriler uçta işlenebilir, depolanabilir ve analiz edilebilirse bu durum hafifletilebilir.
 • Güvenlik ve gizlilik. Özel tıbbi kayıtlar gibi hassas verilerinin güvenliğini uçta sağlamak ve internet üzerinden daha az veri iletimi gerçekleştirmek, bu verilerin ele geçirilmesi riskini azaltarak güvenliğin artırılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bazı devletler veya müşteriler, verilerin oluşturuldukları yetki bölgesinde kalmasını talep edebilir. Örneğin, sağlık hizmetleri alanında kişisel verilerin depolanmasını veya aktarımını sınırlayan yerel veya bölgesel gereklilikler olabilir.
 • Bağlantı. İnternet bağlantısının sürekli olmayışı bulut bilişime engel olabilir ancak çeşitli ağ bağlantısı seçenekleri uçtan buluta bilgi işlemi mümkün kılar. Örneğin 5G, hızlı veri aktarımı ve uçtan hizmet sunumu için yüksek bant genişlikli ve düşük gecikmeli bağlantı sağlar.
 • Yapay zeka. Neredeyse gerçek zamanlı olarak eyleme geçirilebilir bilgi gerekliliği sebebiyle şirketler, daha hızlı işleme ve daha önce ulaşılmamış verilerin potansiyelinden faydalanmak için veri kaynağında yapay zekaya ihtiyaç duyar.

Uç Bilgi İşlemin Avantajları

Depolama, işleme ve analiz gibi bazı veri işlevlerini buluttan alıp uca, yani verilerin oluşturulduğu noktanın yakınına taşımak bazı önemli avantajlar sunabilir:

 • Daha yüksek hız ve daha düşük gecikme. Veri işlemeyi ve analizi uca taşımak sistemin yanıt hızını artırmaya yardımcı olur; bu da işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini ve otonom araçların çalışması gibi neredeyse gerçek zamanlı uygulamalarda hayati öneme sahip olabilecek daha iyi deneyimler sunulmasını sağlar.
 • Gelişmiş ağ trafiği yönetimi. Ağ üzerinden buluta gönderilen veri miktarını en aza indirmek bant genişliğini ve büyük miktarad verilerin aktarılması ve depolanması ile ilgili maliyetleri azaltabilir.
 • Daha fazla güvenilirlik. Ağların tek seferde iletebileceği veri miktarı sınırlıdır. Ortalama altı internet bağlantısına sahip yerlerde verileri uçta depolayabilmek ve işleyebilmek bulut bağlantısının kesintiye uğradığı durumlarda güvenilirliği artırır.
 • Gelişmiş güvenlik. Doğru uygulanan bir uç bilgi işlem çözümü, verilerin internet üzerinden aktarımını sınırlandırarak veri güvenliğini artırabilir.

Uçtan Buluta

Uç bilgi işlem her ne kadar kuruluşlara verinin değerini ortaya çıkarmak için benzersiz bir fırsat sunsa da bulut hala daha bir merkezi veri havuzu ve işleme merkezi olarak önem taşır. Aşağıdaki resimde veri toplama, bilgi işlem, depolama ve ağa yönelik uç cihazların bir araya gelerek kuruluşların her bir noktadan en iyi şekilde faydalanmasına nasıl yardımcı olduğu gösterilmektedir.

IoT ve uç bilgi işlem cihazları iki temel şekilde veri toplar ve yönetir. Yerleşik işlemciye sahip akıllı uç bilgi işlem cihazları, anakart üzerinde analiz veya yapay zeka gibi gelişmiş özellikler sunabilirken işlemcisiz cihazlar, oluşturdukları verileri depolama ve analiz işlemleri için tesisin uç sistemlerinde yer alan bir sunucuya gönderir. Tesiste bulunan uç sunucu da uç bilgi işlem cihazlarından gelen verileri işleyebilir ve neredeyse gerçek zamanlı uygulamalar için gereken kritik bilgileri sunabilir veya verilerin yalnızca ilgili kısımlarını buluta gönderebilir. Birçok uç bilgi işlem cihazından elde edilen veriler, daha kapsamlı işleme ve analiz için bulutta konsolide edilebilir.

Uç Bilgi İşlem Kullanım Durumları

Intel, on binlerce uç bilgi işlem çözümünü devreye almak için sektördeki pek çok iş ortağıyla birlikte çalışmıştır. Aşağıda Intel'in, şirketlerin yeni deneyimleri mümkün kılmasına ve daha verimli operasyonlar yürütmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren dört uç bilgi işlem kullanım örneği sunulmuştur.

Perakende: Uç bilgi işlem, perakende envanter doğruluğunu geliştirmek ve hem tedarik zincirlerini hem de ürün geliştirme sürecini daha verimli hale getirmek için sensörler ve kameralar kullanabilir. Ayrıca uç bilgi işlem, gelişmiş ve potansiyel olarak daha güvenli bir alışveriş deneyimi için neredeyse gerçek zamanlı müşteri davranışı analizini de destekleyebilir. Örneğin, video tabanlı bir yapay zeka çözümü olan Sensormatic, doluluk oranlarını takip ederek ve sosyal mesafe uygulamasını izleyerek perakendecilerin COVID-19 salgınında mağazalarını güvenli şekilde açmasına yardımcı olmuştur.
Endüstriyel: Uç bilgi işlem, daha esnek ve yanıt hızı yüksek üretim süreçleri için dijital ve fiziksel teknolojileri entegre ederek Endüstri 4.0 için bir temel sunabilir. Örneğin, Intel ve Nebbiolo Technologies, kaynak denetimlerini geliştirmek ve kritik kalite kontrol süreçlerini güçlendirmek üzere tahmine dayalı analizleri ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan ölçeklenebilir ve esnek bir platform oluşturmak için Audi otomotiv üretim mühendisleriyle birlikte çalıştı.3
Eğitim: Bazı yazılım tabanlı eğitim çözümleri; kişiselleştirilmiş sanal yardım, doğal dil etkileşimi ve hatta artırılmış gerçeklik deneyimleri için cihazda yapay zeka özelliklerinden faydalanmaktadır. Örneğin ViewSonic dijital beyaz tahta deneyimi, uzaktan öğrenim gerçekleştiren öğrenciler ve öğretmenler için sınıf deneyimini yeniden oluşturmak üzere uç ve görüntü işleme teknolojisinden faydalanır.
Sağlık Hizmetler: Uç bilgi işlem, ayakta ve yatan hastaların izlenmesinde ve telesağlık hizmetlerinde sonuçları geliştirmeye yardımcı olabilir ve sağlık sorunlarının daha hızlı tespit edilmesini desteklemek amacıyla görüntüleme ekipmanlarında makine ve derin öğrenme çıkarımı kullanılabilir. Philips, pahalı yeni donanımlara gerek kalmadan mevcut BT tarama ekipmanlarında tıbbi görüntüler için yapay zeka çıkarımını %188 oranında geliştirdi.4

Uygulamada Uç Bilgi İşlem Teknolojisi

"The Inside Edge" programının 5. Bölümünde Intel IoT Genel Müdürü Steen Graham, sağlık hizmetlerinden üretime ve perakende sektörüne kadar uç bilgi işlemin gerçek uygulamalarını inceleyerek Intel destekli uç bilgi işlem çözümlerinin müşteriler için nasıl yeni deneyimler sağlayabileceğini ve sektörlerde derin değişimler yaratabileceğini gösteriyor.

Daha İyi Sonuçlar Uçta Başlar

Uç bilgi işlem, kurumların ve hizmet sağlayıcıların verilerin değerini ortaya çıkarması için benzersiz bir fırsat sunar. Doğru ortaklık sayesinde bir şirket her noktadaki verilerden en iyi şekilde yararlanabilir. Gerçek değer üreten on binlerce uç kurulumu, yüzlerce pazara hazır çözüm, standartlara dayalı teknolojisi ve dünyanın en olgun geliştirici ekosistemi sayesinde Intel, akıllı uç teknolojiyi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Daha Fazla Uç Bilgi İşlem Konusu Keşfedin

Intel'in veri depolama, iletim, işleme ve analiz arasında köprü kuran geliştirme çözümleri alanındaki deneyimi Intel destekli on binlerce uç kurulum sağlamıştır. Aşağıdaki kaynaklara erişerek daha fazla bilgi edinin.

Intel® Uç Bilgi İşlem Teknolojisi ve Çözümler

Intel® uç teknolojisi ve çözümlerini inceleyin ve uygulamalarınız için nelerin mümkün olduğunu öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Akıllı Kararlar

Kuruluşların verileri eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmesine yardımcı olmak için Intel'in nasıl daha akıllı bir Nesnelerin İnterneti (IoT) sağladığını öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Intel® AI: Üretim Alanındaki Başarı Hikayeleri

Intel'in ve iş ortaklarının üretim sektörü için nasıl uçta yapay zeka sağladığını görün.

Daha fazla bilgi edinin

Intel 5G ve Uç Bilgi İşlem

5G ve uç bilgi işlemin kurumsal uygulamalara nasıl hız, güvenilirlik ve esneklik kattığını öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

SSS

Sık Sorulan Sorular

Uç bilgi işlem; hızlı, gerçek zamanlı analiz ve yanıt sağlamak üzere verilerin ağ içerisinde oluşturuldukları yere daha yakın bir noktada işlenmesi, analiz edilmesi ve depolanması anlamına gelir. Bu sayede verilerden gelir elde edilmesi, yeni hizmetler sunulması ve operasyonlarda zaman ve para tasarrufu sağlanması konusunda yeni bir potansiyel sunar. Uç bilgi işleme yön veren beş temel faktör gecikme, bant genişliği, güvenlik, bağlantı ve yapay zekadır.

Ağ ucu, ağ merkezinin hemen dışında ağınızın içerisinde bulunur ve bölgesel veri merkezileri, yeni nesil merkezi ofisler (NGCO'lar), sabit kablolu erişim noktaları, kablosuz erişim baz istasyonları ve radyo erişim ağları (RAN'lar) gibi birleşik konumları içerir.

Uç bulut bilişim, belirli türdeki iş yükleri için bulut bilişimi uç bilgi işlemle güçlendirir. Uç bulut bilişim sayesinde, mikro veri merkezi olarak davranan bir uç sunucuda bulunan bir uç bulut; veri toplama, depolama ve daha hızlı veri işleme için akıllı uç nodları lokal cihazlara, ekipmanlara ve kaynaklara daha yakın konumlandırarak bulutun kullanışlılığını uca taşır; böylece neredeyse gerçek zamanlı verilere dayanan uç uygulamalar için gecikme süresini azaltır.

Ürün ve Performans Bilgileri

1

Rob van der Meulen, “What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders,” Smarter with Gartner, 3 Ekim 2018, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/.

2

Tom Taulli, “What You Need to Know About Dark Data,” Forbes, 27 Ekim 2019, https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2019/10/27/what-you-need-to-know-about-dark-data/?sh=62b9d4be2c79.

4

“Intel and Philips Accelerate Deep Learning Inference on CPUs in Key Medical Imaging Uses,” Intel News Byte, 14 Ağustos 2018, https://newsroom.intel.com/news/intel-philips-accelerate-deep-learning-inference-cpus-key-medical-imaging-uses/#gs.kx7zmx. Intel önceden bildirimde bulunmaksızın istediği zaman ürünlerin veya desteğin bulunabilirliğini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Intel hesabı temsilcinizle iletişime geçin.