Eğitim Teknolojisi Geleceğin Becerilerini Destekler

Eğitmenler ve yöneticiler öğrencilerin farklı ortamlarda ve farklı şekillerde öğrendikleri bir dünyaya uyum sağlıyorlar. Yeni araçlar ve teknikler öğrencilerin Dördüncü Sanayi Devrimi'ndeki işlerde ihtiyaç duydukları düşünce yapılarını ve beceri dizilerini geliştiren etkileyici öğrenim ortamları oluşturuyor.1 2 3

İnovasyon için Beceriler Geliştirme

Eğitim teknolojisi (EdTech), öğrencileri öğrenim fırsatlarıyla birleştiren güçlü bir araçtır. Intel'de, öğrencilerin Dördüncü Endüstriyel Devrim iş pazarında gerekli becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak için sınıfta teknolojiyi kullanma potansiyelini görüyoruz.

Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) çerçevesi öğrencilerin Dördüncü Endüstriyel Devrim'in dönüştürücü ortamına geçiş yapmaları için gerekli becerileri öğrendikleri bir dünyayı tasarlar. Burada, geleceğin işlerine hazırlanırlarken, hayal ederlerken ve yaratırlarken yenilikçiler olarak güç kazanıyorlar.

Bu vizyonun gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olmak için Intel, dünya genelinde eğitim liderleriyle çalışacaktır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin değişen bir dünyanın zorluklarını karşılamak için ihtiyaç duydukları teknolojilere ve araçlara erişimlerini sağlamaya yardımcı olacağız:

 • Öğrencilere yarının yenilikçileri olmaları için güç verin: Eğitmenler geleceğin becerilerini kazandırmak için teknolojiyi programlarına ve ders planlarına entegre edebilir ve öğrencilerin bilişsel, teknik ve sosyal duygusal beceriler geliştirmelerine yardımcı olabilirler. Doğru teknoloji araçları, öğrencilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde beceri geliştirme faaliyetlerinde alıştırma yapmalarına izin verir. Bu araçlar öğrenciler ileri düzey becerileri geliştirirlerken ve geleceğin işlerine hazırlanırlarken, bilgiyi analiz etmelerine, değerlendirmelerine ve bilgiyi kullanarak yaratmalarına yardımcı olur.
 • Eğitmenlerin teknolojiyi, beceri geliştirmeyi ve daha yüksek düşünme yapısını öğretim kapsamlarına entegre etmelerine olanak sağlar. Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) çerçevesi eğitmenlerin herhangi bir konumdan yeni öğretme yollarını kucaklamaları ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitici teknolojiye uyum sağlamaları için teknolojiyi entegre etmelerine yardımcı olur. Güvenilir, yüksek performanslı teknoloji araçları eğitmenlere gönül rahatlığı sağlar, böylece teknoloji hakkında endişelenmek yerine öğrencilerine odaklanabilirler.
 • Çalışmanın geleceği için öğrenme ortamları oluşturun: Teknolojiyi benimseyen ve entegre eden modeller öğrencilerin tam kapasitelerine ulaşmalarına, geleceğe hazır becerilerde uzmanlaşmalarına ve Dördüncü Endüstriyel Devrime hazır olmalarına destek veren fiziksel ve sanal alanları oluşturmaya yardımcı olur.

Çalışmanın Geleceği için Hazırlama

Intel, eğitimin dönüşümüne liderlik etmede eğitmenleri destekler. Etkili, güvenli ve yönetilebilir bir biçimde öğrenci katılımını ve beceri geliştirmeyi destekleyen teknoloji araçları, ders rehberleri ve en iyi uygulamaları sunuyoruz.

Doğru Cihazları Seçme

Teknolojiyi sınıfa getiren okullar korkutucu zorluklarla karşılaşıyor; özellikle de şimdi "sınıfın" öğrencilerin evlerini de içermesi nedeniyle. Eğitim için doğru bilgisayarları seçmek, öğretmenlerin ve öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Cihazları keşfedin

Uzaktan Öğrenme

Eğitmenler, ebeveynler ve öğrenciler uzaktan öğretime ve öğrenmeye uyum sağlarlarken olağanüstü bir değişiklikle karşılaşırlar. Intel Eğitim Grubu bu geçişi desteklemek için uzaktan öğrenme arkadaşı kılavuzlarını oluşturmak için önde gelen ABD eğitmenleri ile iş birliği yapmıştır.

Uzaktan öğrenme için Hazırlanın

Okullar için Teknoloji

Teknoloji eğitmenlerin ne zaman ve nerede öğrettiklerini ve öğrenimi nasıl kişiselleştirdiklerini değiştiriyor. Eğitmenler doğru teknolojiyle, öğrenci ve öğretmen cihazlarından bulut tabanlı çözümlere kadar öğrenmeyi öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili hale getiren ortamları yaratabilirler.

Eğitim teknolojisi hakkında bilgi edinin

Hayatları Zenginleştirme

Intel'de, teknoloji, kapsayıcılık ve dijital hazırlık yoluyla öğrenciler için fırsatları artırıyoruz. Örneğin, Intel® AI for Youth programı öğrencilere kendi sosyal etki projelerini oluştururken öğrenme olanağı sunar.

Taahhüdümüzü okuyun

Eğitimcilere Yönelik Kaynaklar

K–12 Eğitimi

Teknoloji kullanan bir müfredat ve ücretsiz öğretme araçları ve kaynaklarıyla öğrenme deneyimleri yaratın.

Şimdi keşfedin

Yüksek Öğrenim Programları

Gelecek neslin eğitimini güçlendirin, üniversite eğitimine ve sonrasına hazırlanmalarına yardımcı olun.

Nasıl olduğunu görün

Çocuklar ve Aileler İçin Çevrimiçi Güvenlik

Bu kendin yap programı, 5 ila 18 yaş arasındaki çocuklara internette nasıl gezineceklerini ve dijital ortamda güvende olmayı öğretmek için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinin

Intel® FPGA Akademi Programı

Öğretmenler, öğrenciler, araştırmacılar ve geliştiriciler için özel olarak tasarlanan geliştirme kitleri, öğreticiler, laboratuvar alıştırmaları, örnek projeler ve atölye çalışmaları ile Intel® FPGA'ları kullanarak başlayın.

Daha fazla bilgi edinin

Intel® AI Academy'i ziyaret edin

Gelişen İş Pazarında İnovasyon için Beceriler

Dördüncü Endüstriyel Devrim'e girdik. Bununla birlikte değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünya geliyor. McKinsey, 2030 itibarıyla global olarak bugün çalışılan saatlerin yüzde 30'una kadarının otomatik hale getirilebileceğini tahmin etmektedir.4 Uzaktan çalışma yeni beceri türleri için talep yaratarak popülerliğinde artış yaşamıştır.

Eğitim sistemlerimiz, genç insanları teknoloji becerileri için neredeyse evrensel talebe sahip bir iş pazarına hazırlamakla görevlidir. Yaratıcılık ve daha yüksek düşünme becerilerine daha yüksek vurgu inovasyonu artırır ve insanları makinelerden farklılaştırır.

Gelecek şunları içeren bir dizi beceri gerektirecek:5

 • Analiz düşünce ve inovasyon
 • Aktif öğrenme ve öğrenim stratejileri
 • Yaratıcılık, özgünlük ve girişim
 • Teknoloji tasarımı ve programlama
 • Eleştirel düşünce ve analiz
 • Karmaşık sorun çözme
 • Liderlik ve sosyal etki
 • Duygusal zeka
 • Muhakeme, sorun çözme ve kavrama beceerisi
 • Sistemler analizi ve değerlendirme

Sınıf içinde ve dışında içeriğe erişmek ve yararlanmak için teknolojiyi kullanmak artık yeterli değildir. Öğrenciler daha önce hiç hayal etmedikleri çözümleri anlamak, analiz etmek, sorunu çözmek ve nihai olarak çözümler oluşturmak için cihazlara, araçlara ve eğitime ihtiyaç duyacaklar. Teknolojide ve inovasyonda global bir lider olarak, Intel bu zorlukları ele almak için dünya genelinde karar vericiler ve eğitim liderleriyle çalışmaya kararlıdır.

Haberlerde


Intel ve eğitim hakkında en son haberleri keşfedin.

Ürün ve Performans Bilgileri

1

Intel® teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, yazılım ya da hizmet etkinleştirmesi gerektirebilir.

2

Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz.

3

Maliyet ve sonuçlar farklılık gösterebilir.

4James Manyika, Susan Lund, Michael Chui, ve ark., “Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages,” McKinsey Global Institute, 28 Kasım 2017, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.
5The Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum, 2018, www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf.