Daha Akıllı Kuyu Alanı Çözümleri

Intel teknolojili çözümler, petrol ve gaz şirketlerine operasyonlar üzerinde daha fazla esneklik ve daha yüksek kontrol sunarken potansiyel olarak sahip olma maliyetlerinde tasarruf sağlar.

Operasyonları Optimize Edin

  • Petrol ve gaz şirketleri; bakımı zorluklara gebe, kısıtlı özellikler sunan ve yerine yenisinin konulması pahalı olan kapalı kontrol sistemlerinin sorunlarıyla boğuşur.

  • Hem sıfırdan başlanan hem de yürümekte olan operasyonlar, satışa hazır donanım ve açık mimari yazılım içeren çözümlerle maliyetleri kayda değer bir şekilde azaltabilir.

  • Universal Wellpad Controller; kıyı üretim kuyuları ve üretim alanlarının izleme ve denetlemesini otomasyona alır, uçta mantıksal analizi destekler ve şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olurken uçta esnekliklerini artırır.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Petrol ve gaz şirketleri, bakımı pahalı ve yeniliğe engel olan kapalı, mülkiyeti başkasında olan otomasyon ve denetim sistemleriyle kısıtlanır. Intel'in öncülüğünü yaptığı, Universal Wellpad Controller gibi yenilikler sayesinde; şirketler alan otomasyonlarını daha etkin ve uygun maliyetli olarak yönetebilir ve ölçekleyebilir.

Petrol ve gaz şirketleri, güvenli ve etkin alan operasyonunu desteklemek için denetleme ve izleme sistemlerine yoğun olarak yatırım yaparlar. Buradaki zorluk şudur ki; kuyu başları on yıllar boyunca üretim yapabiliyor olsa da, denetleyici ve diğer otomasyon teknolojilerinin yaşam döngüler çok daha kısadır ve genellikle belli yükseltme yöntemlerine bağlıdır.

Mülkiyeti başkasında olan sistemler kaçınılmaz olarak onarım ve yenileme gerektirdiğinden şirketler satıcıya bağımlılık ve ürün eskimesiyle baş etmek zorundadır. Eski sistemler genellikle birlikte çalışabilirlik yönünden zayıftır ve güvenlik açıklarına sahiptir; fakat mülkiyeti başkasında olan sistemleri en yeni Nesnelerin İnterneti teknolojili çözümlerle optimize etmek karmaşık, vakit harcayan ve maliyet yönünden kısıtlayan bir süreçtir.

Universal Wellpad Controller gibi Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümleri, hem sıfırdan başlanan hem de yürümekte olan operasyonlara daha uygun maliyetli ve esnek seçenekler sunar. Satışa hazır donanım ve açık mimarili yazılım sayesinde, şirketler yenilik yapmakta ve ürün yaşam döngüsü boyunca optimizasyon yapmakta serbesttir; ayrıca potansiyel olarak sahip olma maliyetinde tasarruf sağlayabilir.

Kuyu Başı Otomasyonu ve Mantıksal Analizinin Geleceği

ExxonMobil ile ortak geliştirilen Universal Wellpad Controller (UWC), güçlü bir uç denetim cihazı ve Intel ile ortaklarının petrol ve gaz sektöründe yeniliği nasıl desteklediğinin bir örneğidir.

Kıyı üretim kuyuları ve yüzey üretim tesislerini güvenli ve ekonomik bir şekilde izlemek ve denetlemek için tasarlanmıştır. Birden fazla sağlayıcının satışa hazır donanımı ve açık mimarisini; uzak konumlarda gerçek zamana yakın mantıksal analizde, kuyu başı izlemesinde iyileştirmede ve alan operasyon etkinliğini artırmada da kullanılabilen birlikte çalışabilir, determinist bir denetleme platformunda bir araya getirir.

Universal Wellpad Controller, genel olarak; petrol ve gaz operatörlerine serbest akımlı yüksek üretimden ikincil kurtarım ve düşük üretime kadar kuyu başı üretim döngüsünün tüm fazlarında denetleme sağlayan, aşırı yüksel güçlü bir denetleyici [veya uzaktan terminal ünitesi (RTU)] olarak tanımlanabilir.

Tek işlevli donanım denetleyicilerinin aksine Universal Wellpad Controller'ın denetleme işlevleri satışa hazır donanımın üzerine yerleştirilen bir paketlenmiş yazılım olarak kurulur. Bu da tek bir Universal Wellpad Controller donanımı üzerinde birden çok denetleme işlevinin çalışmasına ve kurulu denetleme işlevlerinin kuyunun kullanım süresi boyunca gelişmesine yardımcı olur.

Ürün eskimesinin getirdiği geleneksel zorlukları karşılamaya ek olarak, tüm kuyu ve üretim tesis yaşam döngüleri boyunca maliyetleri denetlemeye yardımcı olur. Şirketler bir kuyu üzerindeki ekipman ve sensörleri değiştirebilir, daha sonra kolayca yeni ekipman ve sensörleri bağlayıp Universal Wellpad Controller üzerine ilgili denetim yazılımını yükleyebilirler. Şirketler, birden fazla tek işlevli cihazı tek bir Universal Wellpad Controller ile değiştirerek ve en yeni yazılımla bütünleştirerek; operasyonları kolaylaştırabilir ve uçta mantıksal analiz yürüterek ağdaki aşırı yüklemeleri azaltabilir ve kavrama süresini hızlandırabilir.

Universal Wellpad Controller ile beraber gelen tüm avantajlar şöyle sıralanabilir:

  • Satışa hazır donanım ve açık mimari ile satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırın ve otomasyon maliyetlerini azaltın
  • Birden fazla tek işlevli cihazı, tercih edilen yazılımla beraber tek bir Universal Wellpad Controller ile değiştirerek kurulum ve eğitimleri bütünleştirip kolaylaştırın.
  • Bakım, destek, ekipman depolama ve eğitim dahil olmak üzere ürün yaşam döngüsü boyunca masrafları azaltın
  • Intel Atom® işlemcilerden güç alan düşük maliyetli çözümlerden daha güçlü Intel® Core™ işlemcili cihazlara kadar ölçeklenebilir uç bilgi işlem ile esnekliği artırın.
  • Kolay test uygulamaları ve yeni denetim ile mantıksal analiz çözümlerinin ölçeklemesi ile yeniliği hızlandırın

Intel® IoT Teknolojisi petrol ve gaz şirketlerinin, uç bilgi işlemden buluta kadar zekanın avantajını kullanmalarına yardımcı oluyor.

Petrol ve Gaz İçin Ek IoT Çözümleri

Intel® IoT Teknolojisi petrol ve gaz şirketlerinin, uç bilgi işlemden buluta kadar zekanın avantajını kullanmalarına yardımcı oluyor. Teknoloji ile alakalı zorluklara hitap etmenin yanında, bu yenilikçi çözümler şirketlerin daha genç ve teknolojik olarak daha yetenekli bir iş gücünü cezbetmesine yardımcı olabilir.

Intel teknolojili IoT ağ geçitleri uçta toplanan verinin gerçek katma değere dönüşmesini mümkün kılar. Şirketler veriyi güvenli bir şekilde buluta iletebilir, gerçek zamana yakın kuyu başı mantıksal analizi gerçekleştirebilir ve maliyet etkin olarak ölçekleyebilir. Ağ geçitleri önceden bütünleşik ve doğrulanmış donanım ve yazılım inşa blokları sunarak; eski endüstriyel cihazlar üzerine kurulu yeni sistemlere bağlanırlar ve şirketlerin tam ölçekli yenileme maliyetlerinden kurtulmalarına yardımcı olur.

Intel'in endüstri çözümlerinden bir çoğu, sorunsuz ve güvenli cihaz bağlantıları için bir temel sunan üçüncü şahıs çözümler ile çalışan uçtan uca bir referans modeli olan Intel® IoT Platformu üzerine kuruludur. Platform; karmaşık yapılandırma ve programlama ihtiyaçlarını azaltan bir teknoloji kümesi kullanarak, bağlı nesnelerden mümkün olan en hızlı ve güvenli şekilde veri toplama yapmayı kolaylaştırır.

Size Yardım Etmek İçin Buradayız


Intel ile sıradaki teknoloji projeniz hakkında konuşmaya hazır mısınız?

Petrol ve Gaz için Sorunsuz Çözümler

Intel; petrol ve gaz şirketlerinin operasyonlarını etkin bir şekilde büyütmesine yardımcı olacak çeşitli kaynak ve araçlar sunar.

Dijital Petrol Sahaları Geliştirmek

Intel ve ortaklarının; petrol ve gaz şirketlerine keşif, geliştirme ve üretimi optimize eden dijital petrol sahaları geliştirmekte nasıl yardımcı olduğu ile ilgili bilgi edinin.

Başlayın

Endüstriyel Bilgisayarlar Bir Devrim Yapıyor

Yapay zeka makineleri, binaları, tedarik zincirlerini, fabrikaları ve elektrik ağlarını kökten değiştiriyor. Endüstriyel bilgisayarların bu dönüşümü nasıl desteklediğini görün.

Endüstriyel bilgisayarları keşfedin

Enerji Sektöründe Intel

Intel'in IoT destekli bilgisayar ve yazılım bileşenleri enerji üretim ve sevkiyatını ilerletiyor.

Akıllı enerjide nesnelerin internetini keşfedin

Intel’in Edge Insights for Industrial Özellikleri

Edge Insights for Industrial özellikleri; analizi, makine görüşünü ve yapay zekayı destekleyen çözümlerin geliştirilmesini hızlandırır.

Edge Insights for Industrial hakkında daha fazla bilgi edinin