Güçlü Teknolojilerle Hassas Tıbbı Hızlandırma

Hassas tıp, büyük miktarda veriyi aktarmak, depolamak ve işlemek için bir teknoloji temeli gerektirir.

Hassas Tıbbı Destekleyen Teknolojiler:

  • Hassas tıp, klinisyenlerin her hastanın kendi biyolojik profiline göre özelleştirilmiş tedaviler geliştirmesini sağlar.

  • Hassas tıptaki iş yüklerinin çoğu ciddi bir işlem gücü ve veri yönetimi gerektirir.

  • Intel, zorlu hassas tıp uygulamalarını destekleyecek performansla birlikte büyük miktarda veriyi aktarmaya, depolamaya ve işlemeye yönelik kapsamlı bir teknoloji portföyüne sahiptir.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Sağlık ve yaşam bilimleri kuruluşları daha kişisel bakım sunmak ve sonuçları iyileştirmek için çeşitli hasta verilerinden faydalanmaktadır. Teknolojilerimiz, araçlarımız ve iş ortağı çözümlerimiz aracılığıyla Intel; genom analizi, moleküler görüntüleme ve moleküler dinamik dahil olmak üzere hassas tıptaki önemli iş yüklerini destekler.

Intel ve Broad Institute, hassas tıp ve yapay zeka tabanlı keşfin arkasındaki bilgi işlem açısından yoğun biyomedikal araştırmaları hızlandırmaya yardımcı oluyor. Intel çalışanı Bryce Olson'un yakalandığı kanser hastalığıyla mücadele etmek üzere alışılmış yöntemlerin dışına çıkmak için nasıl bu araştırmayı kullandığını öğrenin.

Hassas Tıp Aracılığıyla Bakımı Özelleştirme

Biyolojimiz de her insan gibi benzersizdir. Hastalık geliştirme olasılığı ve uygulanan tedavinin ne kadar işe yarayacağı kişiden kişiye değişir.

Hassas tıp sayesinde klinisyenler bakım hizmetlerini özelleştirmeye yardımcı olmak için genom verileri, sağlık kayıtları, laboratuvar testleri ve diğer hasta verilerini bir arada kullanıyor. Bu sayede doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedaviyi sağlayabiliyorlar.

Hassas tıp ayrıca insanların belirli hastalıklara olan yatkınlığını hastalık ortaya çıkmadan belirleyerek klinisyenlere ve hastalarına erkenden izleme ve önleme imkanı verir. Gerçek anlamda kişiselleştirilmiş tıp çağında hastalar daha doğru teşhisler, daha erken müdahaleler, daha etkili ilaç tedavileri ve özelleştirilmiş tedavi planları alabiliyor.

Hassas tıp başta meme, akciğer, cilt, kolon, prostat ve pankreas kanseri olmak üzere diyabet ve kanser tedavilerinde halihazırda uygulanmaktadır. Diğer umut veren alanlar arasında kardiyoloji, yaşlanmayla ilgili hastalıklar, nadir çocukluk çağı hastalıkları, kistik fibroz ve HIV yer almaktadır. Klinisyenler özellikle romatoid artrit, Alzheimer hastalığı ve multipl sklerozda hassas tıbbı uygulamanın yollarını aramaktadır.

Hassas Tıp Araçları ve Teknikleri

Hassas tıp, hastalıkları teşhis etmek ve tedavileri kişiye göre özelleştirmek için moleküler tanı (genetik test içerir), moleküler görüntüleme ve molekül dinamik gibi teknikler kullanır.

Moleküler Tanı ve Genom Analizi

Moleküler tanı, başta genetik kod ve hücrelerin genleri nasıl ifade ettiği olmak üzere hastanın biyobelirteçlerini analiz etmeyi içerir. Bu testler, en etkili tedaviyi uygulamak veya hasta için en iyi ilaçları tahmin etmek için kullanılabilecek bilgiler ortaya çıkarır. Moleküler tanı genellikle genetik dizileme gerektirir.

Moleküler Görüntüleme

Moleküler görüntüleme, ilaç keşif sürecinde rol oynar ve hem molekül hem de hücre düzeyinde biyolojik süreçlerin yakalanmasına yardımcı olur. Bu da canlı organizmalardaki protein yapılarının, hücre işlevlerinin ve moleküler süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Moleküler görüntüleme vücuttaki sağlıklı ve hastalıklı dokulara ilişkin daha eksiksiz bir görünüm sunduğu için başta kanser yönetimi olmak üzere hassas tıpta önemli bir rol oynar.1

Moleküler Dinamik

Moleküler dinamik, ilaçların belirli bir hastalıktan sorumlu olan bir protein hedefiyle ne kadar iyi etkileşime gireceğini nicel olarak tahmin eden hesaplamaya dayalı bir yöntemdir. Genel ilaç keşfi iş akışındaki diğer görevlerle birlikte moleküler dinamik, ilaçlarla bir hastalığın temel kaynağı arasındaki yüzeye ilişkin atomik düzeyde bilgiler sağlar. Moleküler dinamik simülasyonları, vakit kaybını önlemek için zayıf ilaç adaylarını elemeye yardımcı olur.

Gen dizileme işleminin ilk maliyeti 2,7 milyar Amerikan Doları seviyesindeydi ancak şu an 1.000 Amerikan Doları seviyesine gerilemiş durumda ve azalmaya da devam ediyor.

Hassas Tıbbı Destekleyen Intel® Teknolojileri

Intel, araştırmayı hızlandırmak ve hasta bakımını geliştirmek için teknolojiyi kullanmak üzere onlarca yıldır sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki yenilikçilerle birlikte çalışmaktadır. Kapsamlı ve çeşitli teknolojilerimiz ve iş ortağı ekosistemimiz sayesinde Intel, hassas tıbbı ilerletecek uzmanlığı, araçları ve kaynakları sunmaktadır.

Hassas tıptaki iş yüklerinin çoğu ciddi bir işlem gücü ve veri yönetimi gerektirir. Intel; gelişmiş analizleri, yüksek performanslı bilgi işlemi (HPC) ve yapay zeka (AI) modellerini destekleyen performansla birlikte büyük miktarda veriyi aktarmaya, depolamaya ve işlemeye yönelik kapsamlı bir teknoloji portföyü sunar. Intel® teknolojileri; veri merkezindeki, dağıtılmış HPC kümelerindeki veya veri konu gereksinimlerine uyum için verileri tesiste tutan uç sunuculardaki hassas tıp uygulamalarını destekler.

Intel ayrıca hem araştırmacıların hem de klinisyenlerin güçlü güvenliğe ihtiyaç duyduğunu da biliyor. Yalnızca sağlam bir güvenlik tesis edildiğinde ortak çalışma yürütebilir ve dağıtılmış klinik ve araştırma merkezlerindeki verilere erişebilirler. Aynı öneme sahip bir diğer konu da hasta gizliliğinin ve kurumun fikri mülkiyetinin korunmasıdır.

Gen Dizilemeyi ve Analizi Hızlandıracak Performans

İlk insan genomunun tamamlanması 10 yıl sürdü. Bugün ise bir genom dizilimi saatler içerisinde belirlenebiliyor. Dizileme işleminin ilk maliyeti 2,7 milyar Amerikan Doları seviyesindeydi ancak şu an 1.000 Amerikan Doları seviyesine gerilemiş durumda ve azalmaya da devam ediyor.2

Tam genom dizileme işlemi hasta başına yaklaşık 350 GB'lık ham veri oluşturur. Ancak kanser vakalarında tekrarlanan tümör dizileme işlemleri 1.000 hasta başına yaklaşık 1 petabayt veri üretebilir.3 Nüfusun tamamı için veri boyutu hızlıca eksabayt seviyesine çıkabilir.

Günümüzde Intel® teknolojileri; karmaşık genom dizileme cihazlarına güç veriyor, analiz sürecine yön veriyor ve araştırmaların devam etmesini sağlıyor. Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler yüksek bilgi işlem performansı sunarken depolama teknolojilerimiz de ölçeklenebilir, yüksek iş hacimli dağıtılmış sistemleri ve verimli veritabanlarını destekliyor. Gen dizileme ve işleme süresini günlerden dakikalara indirmek için yeni çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

Moleküler Görüntüleme İçin Kod Modernizasyonu

Kod modernizasyonu, bilim insanlarının genelde programlayıcı olmadığı sağlık ve yaşam bilimleri sektöründe önemli bir yer tutar. HPC kanalındaki verimsizlikler, moleküler görüntüleme gibi alanlardaki keşifleri geciktirebilir. Intel; Intel® donanımının avantajlarını kullanmak için performans profili oluşturma ve optimizasyon araçları, derleyiciler ve algoritma kitaplıkları sunarak araştırmacıların, yazılımlarının tüm özelliklerinden faydalanabilmesini kolaylaştırıyor.

Daha Erişilebilir Molekül Dinamik Simülasyonları

Araştrmacılar moleküler dinamik simülasyonu için yeterince büyük sistemleri simüle edemediklerinde bir engele takıldılar. Intel; hızlı, hüç açısından verimli işlemciler, ara bağlantılar, G/Ç ve yazılım çözümleri sayesinde moleküler dinamik özelliklerini geliştirmeye devam ediyor.

Kod Aracılığıyla Performansı Optimize Etme

Intel, sektörün en önemli kodlarını optimize etmek için sektör uzmanlarıyla, ticari ve açık kaynaklı kod yazarlarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu da genom, moleküler görüntüleme ve moleküler dinamik iş yüklerinin Intel® mimarisine dayalı sistemlerde ve kümelerde optimize performansla çalışmasını sağlıyor. Bu değişiklikler, herkesin optimizasyon çalışmalarından faydalanmasını sağlamak üzere büyük kanallar aracılığıyla yayınlandı.

Hassas Tıbbı Gerçekleştirmeye Yardımcı Oluyoruz

Intel; giderek artan veri hacmini yönetmek, daha da karmaşıklaşan sorgulara yanıt vermek ve daha karmaşık biyomedikal süreçleri simüle etmek için iş ortakları ve teknolojiler aramaya odaklanmıştır. Mimarimiz, araçlarımız ve iş ortağı çözümlerimiz aracılığıyla Intel, sağlık ve yaşam bilimleri sektörünün üstün, birinci sınıf kişiselleştirilmiş bakım sunmak için hassas tıbbı hayata geçirmesine yardımcı olmak üzere çalışıyor.

Size Yardım Etmek İçin Buradayız


Intel ile sıradaki teknoloji projeniz hakkında konuşmaya hazır mısınız?

Bildirimler ve Uyarılar

Optimizasyon Uyarısı: Intel derleyicileri, Intel® mikroişlemcilere özgü olmayan optimizasyonlarında, Intel® dışı mikroişlemcileri aynı derecede optimize edebilir veya etmeyebilir. Bu optimizasyonlar, SSE2, SSE3 ve SSSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini ya da verimliliğini garanti etmez. Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel® mikromimarisine özgü olmayan bazı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemciler için ayrılmıştır. Bu uyarı kapsamında yer alan özel yönerge setleri hakkında daha fazla bilgi almak için uygun ürün Kullanıcı ve Başvuru Kılavuzlarına başvurun.

Bildirim Revizyonu #20110804

Intel® teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına bağlıdır ve donanım, yazılım etkinleştirmesi ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz. Daha fazla bilgi için sistem üreticinize veya bayinize danışın ya da intel.com adresini ziyaret edin.

Anlatılan maliyeti azaltma senaryoları, belirli bir Intel® işlemcili ürünün, belirtilen durumlarda ve yapılandırmalarla, ileride maliyetleri nasıl etkileyebileceğine ve maliyet tasarrufu sağlayabileceğine örnekler vermeyi amaçlamaktadır. Koşullar değişebilir. Intel, herhangi bir maliyet ya da maliyet düşüşü garantisi vermez.

Intel üçüncü taraf verilerini kontrol etmez veya denetlemez. Bu içeriği incelemeniz, başka kaynaklara danışmanız ve referans alınan verilerin doğru olup olmadığını onaylamanız gerekir.

Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.

© Intel Corporation

Ürün ve Performans Bilgileri

1“Precision medicine and molecular imaging: New targeted approaches toward cancer therapeutic and diagnosis,” 2016: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5218860/.
2 “Accelerating Clinical Genomics to Transform Cancer Care,” 2016:https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/healthcare-it/healthcare-overview.html
3Robison MD MBA, Reid J., “How big is the human genome?” Precision Medicine, 5 Ocak 2014: http://bit.ly/1T5IVkA.