Yüksek Performanslı Mantıksal Veri Analizi: Güçlü Bilişim Anlamlı Kavramaya Güç Sağlıyor

HPC kaynakları gelecek nesil iş akışlarının kümelenmesini hızlandırıyor.

Veriye Dayalı Bir Geleceği Yakalamak

  • Veri hacimleri, veri merkezi yöneticilerini veriye dayalı çözümleri varolan HPC mimarilerle bütünleştirmeye zorlayarak, hızla artıyor.

  • Yüksek performanslı mantıksal veri analizi -yani HPC ile büyük verinin birleşimi- veri yoğun problemler için çıtayı yükseltiyor.

  • HPC ve mantıksal veri analizindeki gelişmeler, görselleştirme, modelleme ve simülasyon ile genom bilimi veri analizinde yeni olanakları teşvik ediyor.

author-image

By

Giderek daha çok bağlantılanan ve sayısallaşan çağımızda, daha yüksek veri hacimleri üretilmektedir. Ancak veri miktarı sadece büyümüyor, katlanıyor da. Yüksek performanslı bilgi işleme (HPC) bel bağlayan ileri görüşlü işletmeler, bu sıçrama için hazırlanıyorlar. Yeni geliştirilen mantıksal analiz yöntemlerine ve yapay zeka iş akışlarına olanak sağlayan HPC kabiliyetlerine olan ihtiyacı ve onunla beraber gelen fırsatları farkediyorlar. Intel; HPC, yapay zeka ve diğer iş yüklerini kümelemek için bir yol haritası sunuyor ki işletmeler bu teknoloji dalgasının en yenilikçi kanadında yer bulabilsinler.

HPC Sistemleri Büyük Veri İş Yükleri İçin Optimize Etmek

Veri merkezi yöneticileri için verinin hızlı büyümesi, bir kümelenme sorununu temsil ediyor. HPC altyapılarını devasa büyük veri iş yükleri, eş zamanlı mantıksal analiz, yapay zeka, hızlandırılmış veri görselleştirme ve modelleme ile simülasyon iş yükleri için optimize etmeleri gerekiyor. Bu, günümüzün HPC sistemlerinin kabiliyetlerini geliştirmek anlamına geliyor.

En yeni HPC kaynakları, güncel HPC sistemlerdeki aşırı büyük ve çeşitli iş yüklerini maliyet etkin bir şekilde entegre etmeyi mümkün kılıyor. Organizasyonlar, HPC mimarinin performansını artırarak, çok fazla verinin teşkil ettiği zorluğu, kavramaları analiz etmek ve özütlemek için müthiş bir fırsata çevirebilirler. Bu; özellikle veri yoğun iş yüklerinin, sınıra, verinin yaratıldığı yere kadar ölçeklenebildiği durumlarda geçerli.

HPC ve Büyük Veri Kümelenmesine Güç Vermek
Intel ve ortaklarımız, HPC ve geleneksel HPC altyapısında işlenen büyük verinin kümelenmesine, en büyük veri odaklı problemlere cevap vermek ve olağanüstü ölçeklenebilirliği başarmak için önderlik ediyorlar.

HPDA'nın İnanılmaz İmkanlarını Açığa Çıkarmak

HPC-büyük veri kümelenmesinin tam merkezinde, yüksek performanslı mantıksal veri analizi (HPDA) olarak bilinen, işletmelerin devasa boyutlardaki veri kümelerini çabucak çözümlemesine imkan sağlayan bir konu var. HPDA, veri madenciliğinin -yani devasa veri setlerindeki kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmanın- bütün kullanım durumlarına uygundur. HPDA, şirketlerin günümüzün en karmaşık bilimsel ve mantıksal çözümleme ile ilgili sorunların üstesinden gelmesine imkan sağlıyor; böylece gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti, iklim modellemesi ve hava tahminlerinde yeni olasılıklara öncülük ediyor.

Intel, açık kaynaklı yazılım ekosisteminin başat destekçilerinden biri olarak, Hadool gibi projelere katkıda bulunuyor ve açık kaynaklı mantıksal büyük veri analizi araçlarına optimizasyonlar sağlamaya devam ediyor. Intel® mimarisini temel alan HPC platformlar, büyük verinin işlenmesi ve büyük veri Hadoop uygulamaları için HPDA kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardım ediyor.

Yapay Zekayı HPC ile Entegre Etmek
Devasa ve karmaşık veri setleri, HPC ve yapay zekanın (AI) kesişimini güdülüyor. HPC uygulayıcıları, özdevimli ve derin öğrenmeyi geleneksel yöntemlerine uygulayarak, kalıp sınıflandırma ve kümeleme gibi görevleri daha iyi destekleyebilirler. Örneğin; derin öğrenme, HPC sistemlerine hileli ticari işlemleri belirleme veya hastalıkları tahmin etmede yardımcı olabilir. Buna karşın; veri bilimcileri, derin öğrenme modellerini ölçeklemek için HPC sistemlerin muazzam işlem gücünden istifade ediyorlar. Yapay zeka ve HPC'nin kümeleşmesi; fizik, hava tahmini, küresel iklim modellemesi ve diğer birçok uygulama alanında inanılmaz gelişmelere gebe.

HPC Tabanlı Mantıksal Analizden En İyi Şekilde Yararlanmak

Mantıksal analiz platformlarını kullanan organizasyonlar, mantıksal veri analizi girişimlerini ve yapay zeka gibi diğer uygulamaları da destekleyecek bir HPC altyapısına giden en etkin yolu bulmak zorundalar. Bu kümelenmiş sistemler, en büyük yatırım geri dönüşünü ve ideal olarak en düşük toplam sahip olma maliyetini (TCO) getirecektir. Intel; performans ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış donanım, yazılım ve ortak çözümler ile, birleşik mantıksal analiz ve yapay zeka iş yüklerini destekleyen esnek bir platform sunar.

Birleşik HPC Kümelerinde Kapsamlı İş Yüklerine Güç Vermek

İşletmeler; yeniliği hızlandırmak ve anlamlı atılımlar gerçekleştirmek için, HPC ortamlarında simülasyon ve modelleme, yapay zeka ve mantıksal büyük veri analizi iş yüklerini çalıştırmaya önem veriyorlar. Fakat; müstakil ve adanmış kümelerin, bu karmaşık iş yüklerinin üstesinden gelmek ve ihtiyaçları olan performansı sunmak için gerekli olduğunu düşünüyor olabilirler. Intel, işletmelerin bu iş yüklerini aynı HPC altyapısı içinde yerleştirmelerine olanak sağlayan işlemci yoğun kaynaklar sunuyor.

Birleşik HPC ve Yapay Zeka Kümeleri İçin Intel® Seçili Çözümleri
Birleşik HPC ve Yapay Zeka Kümeleri için Intel® Seçili Çözümleri; varolan HPC kümelerine uyumluluk ve optimize edilmiş performans getirmek için Simülasyon ve Modelleme için Intel® Seçili Çözümleri üzerine kurulur. Yapay zeka ve mantıksal analiz yapıları, bir çoklu alan kaynak yönetim katmanı eklenerek aynı sistem üzerine çalıştırılabilirler.

Genom Bilimleri İçin Mantıksal Analiz Metodlarına Hız Vermek

Disiplinlerarası ve hızla değişen nitelikteki genom bilimleri alanı, genetik materyal araştırmalarını kapsar; buna genomun yapısı ve haritalaması dahildir. Bu alandaki -HPC teknolojilerde sıçramalarla mümkün olan- hızlı gelişmeler; günümüzde bilim adamlarının devasa miktarlardaki genom verisini işlemelerine imkan sağlar ve insan genetiği ve hastalıklarıyla ilgili müşterek bilgimizin dönüşümünü sağlar. HPDA bilgi işlem kümelerinden güç alan genom bilimi için mantıksal analiz metodları, biyomedikal keşifleri gün yüzüne çıkarmayı ve hassas tıbba bilgi sağlamayı vaat ediyor.

Genom Bilimi Mantıksal Analiz Metodlarına Yönelik Intel® Seçili Çözümleri
Genom Bilimi Mantıksal Analiz Metodlarına Yönelik Intel® Seçili Çözümleri, kavramayı ve keşifleri hızlandırmak için Intel® mimarisinin yüksek performansına sınıf atlatacak, uçtan uca, optimize edilmiş donanım ve açık kaynaklı yazılım yapılandırmaları sunuyor.

Yeni Keşif Alanları

HPC, yapay zeka ve mantıksal veri analizi bir araya geldikçe ve HPDA uygulamalar daha yaygınlaştıkça; Intel, ekosistem ortakları ve HPC topluluğu ile çalışarak günümüzün bilişim sorunlarına ve gelecek bilimsel atılımlara hitap ediyor.

Intel, donanım yeniliği ve ekosistem işbirliği sayesinde organizasyonların HPC, yapay zeka ve HPDA iş yükleri için optimize edilmiş birleşik kümeler yaratmasına yardımcı oluyor.

Bildirimler ve Uyarılar

Intel® teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına bağlıdır ve donanım, yazılım etkinleştirmesi ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz. Daha fazla bilgi için sistem üreticinize veya bayinize danışın ya da intel.com.tr adresini ziyaret edin.

Anlatılan maliyeti azaltma senaryoları, belirli bir Intel® işlemcili ürünün, belirtilen durumlarda ve yapılandırmalarla, ileride maliyetleri nasıl etkileyebileceğine ve maliyet tasarrufu sağlayabileceğine örnekler vermeyi amaçlamaktadır. Koşullar değişebilir. Intel, herhangi bir maliyet ya da maliyet düşüşü garantisi vermez.

Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. © Intel Corporation.