Intel IT’nin Güçlü Birleşme ve Satın Alma Süreci

Güçlü bir birleşme ve satın alma (M&A) süreci (elden çıkarmalar için de geçerlidir) Intel’in işlerinin giderek büyüyen bir bölümüdür. Teknolojileri ve işletme kapasitelerini değerlendirip entegre etmek ya da gelen çalışanları desteklemek zorlu bir süreçtir. BT kuruluşları aşağıdaki alanlara odaklanmak için kendi deneyimlerini kullanmalıdır:

  • Güvenlik ve gizlilik. Siber güvenlik ve gizlilik, anlaşmadan önce, anlaşma sırasında ve sonrasında M&A sürecinin değeri için risk teşkil eder.
  • Entegrasyon. Aşamalı ve önceliklendirilmiş bir yaklaşım geliştirmek için yeni işletme kapasitelerinin ve veri uyumlaştırma zorluklarının anlaşılması gerekir.
  • Teknik borç. Varolan sistemler bir gecede devre dışı bırakılmaz; entegrasyon maliyet açısından etkin ve/veya gerekli hale gelene kadar sürdürülmelidirler.

Intel’de anlaşmaları gerçekleştirmekten fazlasını yapan özel bir Bilişim Teknolojileri Birleşme ve Satın Alma (IT M&A) ekibi bulunmaktadır. Intel’in daha fazla işletme değeri elde etmesine yardımcı olmak ve bazen öngörülmeyen olası maliyetleri vurgulamak için gerekli özeni göstererek araştırma, planlama ve entegrasyon gerçekleştiriyoruz. Kılavuz ilkelerimiz daima çalışanları, tedarikçileri ve işletme değerini birinci sıraya koyar; her anlaşmaya bu ilkeler doğrultusunda yaklaşmak için bir M&A yaşam döngüsü süreci kullanıyoruz.

IT M&A ekibi; özelleştirilmiş, güvenli ve maliyet açısından uygun çözümler sunmaya yardımcı olmak için BT’ye destek verir ve operasyon modeli, stratejisi ve kapasitesiyle uzmanlık katar. BT olanaklarını ve iş süreçlerini uyumlu hale getirmekten sorumluyuz; güçlü profesyonel ağımız, her anlaşmaya kapsamlı ve uyumlu bir yaklaşım sunar.

Elden çıkarmalar (veya ayrılık programları) satın alma işlemleri kadar zorlu olabilir. Bu süreçlere genellikle satın alan tarafın entegrasyon planı yön verir; dolayısıyla bizim kontrolümüz daha azdır. Elden çıkarma işlemi planlarken aşağıdakileri kullanırız:

  • Kritik görev (imza öncesi). Kapanış sırasında veya hemen sonrasında bunun sağlanması gerekir. Elden çıkarılan BT ayak izinin tam değerlendirmesini, geçiş hizmetleri anlaşmalarını (TSA), iş ortağı ve ticari sözleşme uyumlaştırmasını ve “1. Gün” planı geliştirmek için satın alan tarafla birlikte çalışmayı gerektirir.
  • İlk ayrılık (Kapanış/1. Gün). Bunlar; ayrılan çalışanların BT sistemlerinden kaldırılması, ilgili verilerin dışa aktarılması, insanların fiziksel olarak taşınması, TSA’ların ve ticari desteğin yürürlüğe konması ve satılan envanteri yansıtacak şekilde BT sistemlerinin güncellenmesi gibi ilk ayrılık faaliyetleridir.
  • Son ayrılık (2. Gün). Bu BT kapasitelerinin son ayrılık işlemidir; anlaşma ile ilgili verilerin kalan tüm sistemlerden çıkarılması, TSA’ların sonlandırılması, bağlantıların ve varlıkların temizlenmesi vb. çalışmaları içerir.

M&A süreci kolay değildir ancak günümüz iş dünyasında giderek daha yaygın hale gelmektedir. Pek çok kuruluş bu çalışmalar için dış kaynak kullansa da bizler Intel’de hem özen sorumluluğunu hem de entegrasyon süreçlerini gerçekleştiren özel bir IT M&A ekibi kurarak büyük başarılar elde ettik. Tutarlı bir M&A yaşam döngüsü süreci sayesinde bünyemize yeni katılan kuruluşların ve elden çıkarılan birimlerin entegrasyonunu değerlendirme, önceliklendirme, planlama ve hayata geçirme konusunda yıllara dayanan çok büyük bir deneyim biriktirdik.

Güvenlik ihlalleri öngörülmeyen maliyetlere ve hatta anlaşmanın değerinin düşmesine neden olabileceği için siber güvenlik önemli bir risk alanıdır. Planlı yaklaşımımız; zorlukları, fırsatları ve riskleri daha net anlamamızı sağlayarak işletmemize değer katmamıza ve çalışanlar için geçiş sürecini kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor.