Bu siteyi kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Koşulları'nı ("Koşullar") dikkatle okuyun. Intel Corporation ("Intel") Web Sitelerine ve Materyallerine eriştiğinizde aşağıdaki Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Intel Web Sitelerini kullanmayın ve herhangi bir Materyali indirmeyin.

Koşulların Kapsamı

Bu Kullanım Koşulları, hem Intel tarafından desteklenen hem üçüncü taraflarca yönetilen veya barındırılan tüm Intel Web Siteleri (bundan sonra "Web Siteleri" olarak anılacaktır) için geçerlidir. Bu Koşullar, Intel Web Siteleri aracılığıyla sağlanan yazılım geliştirme araçları, indirme sayfaları, araştırma sayfaları, topluluk forumları, sohbet odaları, bloglar, paylaşım siteleri ve ürün bilgileri dahil olmak üzere, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür kaynak ve araç için geçerlidir. Bu Koşullar tüm Intel Web Siteleri için şu anda ve gelecekte geçerli olacaktır. Bundan sonra bu Koşullara tabi her tür materyal kısaca "Materyal" olarak anılacaktır.

Intel belirli bir etkinlik veya program için (örneğin, etkileşimli Materyaller ve/veya Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik sunarken) özel Kullanım Koşulları sağlayabilir. Bu durumda, söz konusu programa özgü Kullanım Koşulları ile çakışmaması kaydıyla, buradaki Koşullar tümüyle yürürlükte kalacak ve geçerliliğini koruyacaktır.

Güvenlik ve Gizlilik

Kişisel Bilgiler: Web Sitelerindeki formlar aracılığıyla Intel'e gönderilen bilgiler veya Materyaller, Intel'in Gizlilik Politikası'na uygun olarak kullanılır.

Üye Hesabı, Parola ve Güvenlik: Intel zaman zaman belirli bir programa veya etkinliğe özgü bir site açabilir ve bu siteye erişmek için bir üye hesabı veya site parolası almanız gerekebilir. Böyle bir durumda, parolanızın ve hesabınızın gizliliğini korumak tümüyle sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, hesabınız kullanılarak gerçekleştirilen her tür etkinliğin sorumluluğu da tümüyle size aittir. Hesabınızın izinsiz olarak kullanılması veya başka bir güvenlik ihlali olması durumunda Intel'i derhal haberdar etmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Intel, parolanızın veya hesabınızın bilginiz dahilinde veya haricinde başka bir kişi tarafından kullanılmasından kaynaklanabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Öte yandan, hesabınızın veya parolanızın başka bir kişi tarafından kullanılması sonucunda Intel'in veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan siz sorumlu kabul edilirsiniz. Hiçbir zaman, hesap sahibinin izni olmadan başka birinin hesabını kullanamazsınız.

Kullanım Koşulları

Ticari Amaçlı Olmayan Kişisel Kullanım: Bu Web Sitesi, ticari amaçlı olmayan kişisel kullanıma yöneliktir. Aksi belirtilmediği takdirde ve bu Koşullarda yer alan izinlerin dışında, Materyallerden elde edilen herhangi bir bilgiyi, yazılımı, ürünü veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisans veremez, türev niteliğinde çalışmalar oluşturamaz, aktaramaz veya satamazsınız.

Bu siteyi veya herhangi bir materyali, herhangi bir ihlal veya burada belirtilen Intel® ürünlerine ilişkin diğer yasal analizlerle bağlantılı olarak kullanamaz veya kullanılmasını sağlayamazsınız. Bu siteyi veya herhangi bir materyali kullanmanız durumunda, Intel'e bu sitede belirtilen hususla ilgili sözleşmeden sonra sunulan her türlü patent talebi için münhasır olmayan, telifsiz bir lisans tanımayı kabul edersiniz.

Yasa Dışı veya Yasaklanmış Kullanım: Web Sitelerini veya Materyalleri yasa dışı amaçlar için veya bu Kullanım Koşulları'nda yasaklanan şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Şunları yapamazsınız:

 1. Tehdit, hakaret, taciz, iftira, başkalarının haklarına tecavüz veya ırk, etnik köken ya da başka değerlere saldırı niteliğinde; yasa dışı, zararlı, yanıltıcı, kaba, müstehcen, onur kırıcı, nefret aşılayan herhangi bir içeriği siteye yüklemek, sitede yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıcılara sunmak;
 2. Web Sitelerini, Materyalleri, Hizmetleri veya etkinlikleri bir başkasını "gizlice izlemek", başka bir şekilde taciz etmek veya zarar vermek amacıyla kullanmak;
 3. Intel yetkilileri, forum liderleri veya rehberleri dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kendinizi başka bir kişi veya kurum gibi tanıtmak; bir kişiyle veya kurumla ilişkiniz olmadığı halde varmış gibi göstermek veya ilişkinizi başka bir şekilde yanlış aksettirmek; veya yasaklanmış eylem ve etkinliklerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılarla ilgili verileri toplamak veya saklamak;
 4. Web Sitesi veya Materyaller aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla üstbilgilerle oynamak veya tanıtıcıları başka bir şekilde değiştirmeye çalışmak;
 5. Yasalar veya sözleşmeler ya da itimada dayalı ilişkiler nedeniyle (örneğin, gizli bilgiler, iş ilişkileri nedeniyle veya gizlilik sözleşmesi imzalayarak öğrendiğiniz veya size açıklanmış olan özel ve gizli bilgiler) kamuya açıklama hakkınız olmayan herhangi bir içeriği siteye yüklemek, sitede yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıcılara sunmak;
 6. Bir üçüncü şahsın herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ("Haklar") ihlal edecek herhangi bir içeriği siteye yüklemek, sitede yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıcılara sunmak;
 7. İstenmeyen veya izinsiz olarak reklam, promosyon, "önemsiz posta", "toplu posta", "zincirleme posta", "saadet zinciri" veya benzer içerikli materyalleri siteye yüklemek, sitede yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıcılara sunmak;
 8. Yazılım virüslerini veya bir bilgisayar yazılım veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının kesintiye uğramasını, çalışamaz hale gelmesini veya işlevlerinin sınırlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış başka herhangi bir bilgisayar kodunu, dosyayı veya programı siteye yüklemek, sitede yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıcılara sunmak;
 9. Web Sitesini veya Materyalleri herhangi bir Intel sunucusuna veya ağ bağlantısına zarar verecek, bunları devre dışı bırakacak veya aşırı yüklenmeye neden olacak; Web Sitesine veya Materyallerine bağlı ağların gerekliliklerine, prosedürlerine, ilkelerine ve politikalarına karşı gelecek; veya üçüncü şahısların Web Sitelerini veya Materyalleri kullanmasını veya beğenmesini engelleyecek şekilde kullanmak;
 10. Bilgisayar korsanlığı, parola avcılığı veya başka bir yöntemle herhangi bir Web Sitesine veya Materyale; diğer hesaplara; Intel sunucularına veya Materyallerine bağlı bilgisayar sistemlerine ve ağlara izinsiz erişmeyi denemek veya Web Sitesi ya da Materyaller aracılığıyla özel olarak kullanıma sunulmamış herhangi bir bilgiyi veya materyali elde etmek veya elde etmeyi denemek;
 11. ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve ulusal veya uluslararası borsalar (New York Menkul Kıymetler Borsası, Amerikan Menkul Kıymetler Borsası veya NASDAQ gibi) tarafından getirilen yönetmelikler ve kanun hükmündeki kararnameler dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı olmamak kaydıyla, yürürlükteki herhangi bir eyalet yasasını veya yerel, ulusal ve uluslararası yasayı bilerek veya bilmeden ihlal etmek; ve/veya
 12. ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının 219. maddesi uyarınca ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüte materyal desteği veya kaynak sağlamak (veya materyal desteğinin ya da kaynakların içeriğini, konumunu, geldiği yeri veya sahibini gizlemeye çalışmak).

ABD Hükümeti'nin Sınırladığı Haklar: Intel Yazılımlarını içeren Materyaller "SINIRLI HAKLAR" kaydıyla sağlanmıştır. Hükümet tarafından kullanımı, FAR52.227-14 ile DFAR252.227-7013 ve devamında veya yerini alan maddelerde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Materyaller Hükümet tarafından kullanılırken Intel'in Materyaller üzerindeki mülkiyet hakkı belirtilmelidir.

Telif İzni: www.intel.com sayfasında, Intel Basın Odasında ve Intel Corporation'ın sahibi olduğu bağlantılı tüm sitelerde yayınlanan içeriklerin telif hakkıdır. İçerikler yalnızca editoryal (medya haberleri) amaçlar için kullanılabilir ve Intel Web Kullanım Koşulları'na tabidir. İçerikleri, editoryal amaçlar dışında kullanmak üzere izin talep etmek için, e-postanızı lütfen buraya gönderin. Materyallerin önerilen kullanım şekillerinin bir açıklamasını, talep edilen materyallerin bağlantısı veya kopyası ile iletişim bilgilerinizi de talebinize dahil edin.

Bildirimler ve Beyanlar

Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar: Materyaller ve Intel Web Siteleri, Intel Corporation ve/veya dünya çapındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı şirketleri ("Intel") tarafından müşterilerine bir hizmet olarak ve yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. AŞAĞIDAKİLERİ AÇIKÇA ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ:

 • WEB SİTELERİNİ VE MATERYALLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER TÜMÜYLE SİZE AİTTİR; HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ SÜRECE" KAYDIYLA SAĞLANMAKTA VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TELİF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.
 • İNDİRİLEN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI YOLUYLA BAŞKA BİR BİÇİMDE ELDE EDİLEN HER TÜR MALZEMENİN TAKDİRİ VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BAŞKA CİHAZLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYBI TÜMÜYLE SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.
 • INTEL VEYA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTELERİNİN VE MATERYALLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN (KÂR VEYA VERİ KAYBI VE İŞ KESİNTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) HİÇBİR ZARARDAN, BU TÜR BİR ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI BÖLGELERDE SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA TESADÜFİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA BUNLARLA İLGİLİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Sorumluluk Sınırı: INTEL'İN VE LİSANSÖRLERİNİN AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA SİZE KARŞI SORUMLU OLMADIĞINI AÇIKÇA ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ:

 • INTEL VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN VE WEB SİTESİNDE SUNULAN HERHANGİ BİR YAZILIM VEYA BELGENİN KULLANILMASINDAN YA DA PERFORMANSINDAN; HİZMETLERİN SAĞLANMASINDAN VEYA SAĞLANAMAMASINDAN; VEYA WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL VEYA BAŞKA BİR HAKSIZ FİİL SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI ZARARLARINDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ.
 • INTEL VE LİSANSÖRLERİ, BİR İÇERİĞİN EKSİKSİZ, DOĞRU VEYA MEVCUT OLMASINA GÜVENMENİZ; INTEL'İN HİZMETLER, BELGELER, WEB SİTESİ VEYA İÇERİK ÜZERİNDE YAPABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER; WEB SİTESİNE (VEYA WEB SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR ÖZELLİĞE) ERİŞİMİN SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI; VEYA (VARSA) PAROLANIZI YA DA HESAP BİLGİLERİNİZİ GÜVENLİ VE GİZLİ BİR YERDE SAKLAMAMANIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ;
 • INTEL'İN SORUMLULUĞUYLA İLGİLİ BU SINIRLAMALAR, INTEL SÖZ KONUSU KAYBIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA VEYA INTEL'İN BU KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI BEKLENSE BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Ceza ve Sorumluluk Muafiyeti: Yüklediğiniz, sitede yayınladığınız, ilettiğiniz veya Web Siteleri ya da Materyaller aracılığıyla başka bir şekilde kullanıcılara sunduğunuz içerikler; Web Sitelerini veya Materyalleri kullanmanız; Web Sitelerine veya Materyallere bağlanmanız; bu Kullanım Koşullarını veya siteye özgü Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya başkalarının haklarını ihlal etmeniz sonucunda Intel'i ve yöneticilerini, aracılarını, çalışanlarını, iş ortaklarını ve lisansörlerini, makul avukatlık giderleri de dahil olmak üzere üçüncü şahısların ortaya atacağı her tür hak iddiasından veya talepten muaf tutacağınızı ve koruyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Doğruluk ve Eksiksizlik: Intel, Web Sitelerinde veya Materyallerinde bulunan bilgi, metin, grafik, bağlantı veya diğer öğelerin doğru veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermez.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Intel Web Sitelerini veya Materyalleri size önceden bildirerek ya da bildirmeksizin değiştirme veya sürekli ya da geçici olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Intel; Web Sitelerinde, Materyallerde veya burada açıklanan ürünlerde önceden bildirmeksizin her an değişiklik yapabilir. Intel, Web Sitelerini veya Materyalleri güncelleyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

İleriye Dönük Beyanlar: Bu Web Sitesindeki bilgilerin bir bölümü Intel'in gelecekteki finansal performansıyla ilgili tahminler veya ileriye dönük başka beyanlar içerebilir. "Beklenti", "hedef", "plan", "inanç", "sürdürme", "olabilir" ve benzeri kelimeler ileriye dönük beyanlardır. Ayrıca, gelecekteki finansal performansımızla, büyüme beklentilerimiz veya iş alanındaki eğilimlerle ve gelecekteki olayların veya durumların tasviriyle ilgili her tür beyan da ileriye dönük beyan olarak kabul edilir. Tarihi gerçek niteliği taşımayan bu şekildeki her tür beyan, mevcut beklentilerimize dayanmaktadır, çeşitli risklere veya belirsizliklere açıktır ve olaylar/sonuçlar daha farklı şekillenebilir. İleriye dönük beyanlarımızın gerçek sonuçlardan ciddi ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk faktörleri (örneğin ürün talebindeki değişiklikler; Intel'in rakiplerinin piyasaya sunduğu ürünler; fiyat baskısı ve ürün kusurları, yazım yanlışları da dahil olmak üzere imalat hataları, beklenenden düşük üretim ve bileşen tedariki gibi) konusunda bilgi almak için lütfen Intel'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na sunduğu belgelere, özellikle en son gelir tablomuza ve 10-Q veya 10-K formumuza bakın.

İçerikle İlgili Uyarılar

Mülkiyet: Intel'in Materyaller ve Web Siteleri üzerinde; Intel ticari adları, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri dahil olmak üzere (bu haklar tescil edilmiş olsun veya olmasın ve dünyada bu hakların olduğu her yerde), her tür yasal hakka, mülkiyete ve menfaate sahip olduğunu ve bunların dünya çapında telif hakkı yasaları ve anlaşmalarla korunduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Intel'in yazılı izni olmaksızın bunları kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, bir siteye yükleyemez, gönderemez, iletemez veya başka herhangi bir şekilde dağıtamazsınız. Burada açıkça belirtilen haklar dışında, Intel size herhangi patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sır bilgisi kapsamında açık veya örtülü olarak hiçbir hak vermez.

Çeviriler: Intel size bu Kullanım Koşullarının İngilizce sürümünün bir çevirisini sağladıysa, çevirinin yalnızca size kolaylık sunmak amacıyla verildiğini ve Intel ile ilişkinizde Kullanım Koşulları'nın İngilizcesinin esas alınacağını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Kullanım Koşulları'nın İngilizcesi ile çevirisi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürüm esastır.

Üçüncü Taraflara Ait İçerikler: Web Sitelerinde ve Materyallerde üçüncü taraflarca gönderilmiş içerikler bulunabilir; bu tür içerikler Intel tarafından gözden geçirilmemiştir, onaylanmamıştır, desteklenmemektedir ve yalnızca müşterilerimize ve kullanıcılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. Intel, hatalar, eksiklikler ya da diğer zarar ziyan dahil olmak üzere ama bununla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü şahıslar tarafından sağlanan içerikten kaynaklanan sorunlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. İNDİRİLEN VEYA MATERYALLERİN KULLANILMASI YOLUYLA BAŞKA BİR BİÇİMDE ELDE EDİLEN HER TÜR MALZEMENİN TAKDİRİ VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BAŞKA CİHAZLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYBI TÜMÜYLE SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Üçüncü şahıslarca sağlanan içeriği kullandığınızda bu tür içeriği değerlendirdiğinizi ve içeriğin doğru, eksiksiz veya işe yarar olduğuna duyduğunuz güven de dahil olmak üzere kullanımdan kaynaklanan her tür riski üstlendiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Web Sitelerinin ve Materyallerinin her tür kullanımı bu Kullanım Koşullarına ve programa veya siteye özgü diğer koşullara tabidir.

Intel Ürünleriyle İlgili Uyarılar ve Bilgiler

Sınırlamalar: WEB SİTESİNDE VEYA MATERYALLERDE ADI GEÇEN INTEL® ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK, WEB SİTESİNDE VEYA MATERYALLERDE ÜRÜNÜN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÜZERİNDE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ, FİİLİ DURUMDAN YOLA ÇIKARAK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİÇBİR LİSANS VERİLMEMEKTEDİR. INTEL, BU TÜR ÜRÜNLER İÇİN INTEL SATIŞ KOŞULLARINDA BELİRTİLENLER DIŞINDA HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEZ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA HERHANGİ BİR PATENTİN, TELİF HAKKININ VEYA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUK VE GARANTİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, INTEL ÜRÜNLERİNİN SATIŞI VE/VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIK VEYA DOLAYLI HER TÜR GARANTİYİ REDDEDER.

Intel Ürünlerinin Kullanımı: Intel ürünleri tıbbi, hayat kurtarma veya yaşam destek amaçlı kullanımlar için tasarlanmamıştır. INTEL ÜRÜNLERİ, INTEL TARAFINDAN YAZILI OLARAK AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, ÜRÜNDEKİ BİR BOZUKLUĞUN KİŞİSEL YARALANMAYA VEYA ÖLÜME YOL AÇABİLECEĞİ DURUMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR.

Teknik Özelliklerdeki Değişiklikler: Intel, teknik özelliklerde ve ürün açıklamalarında herhangi bir zaman haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Tasarımcılar "ayrılmış" veya "tanımlanmamış" ibaresiyle belirtilen herhangi bir özelliğin veya bilginin yokluğuna veya özelliklerine dayanarak karar vermemelidir. Intel, bunları ileride tanımlanmak üzere saklı tutar ve daha sonra yapılacak değişikliklerden kaynaklanacak çelişkilerden veya uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz. Web Sitesinde veya Materyallerde yer alan ürün bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Nihai tasarımlar bu bilgilere dayanarak yapılmamalıdır.

İşlemci Numaraları: Intel® işlemci numaraları, performans ölçütü değildir. İşlemci numaraları, işlemci aileleri arasındaki farklılıkları değil, her işlemci ailesi içindeki farklı özellikleri gösterir.

Hatalar ve Yazım Yanlışları: Web Sitesinde veya Materyallerde açıklanan ürünler, ürünün yayınlanmış teknik özelliklerden farklı olmasına yol açan tasarım hataları veya yazım yanlışları içerebilir. Bugüne dek belirlenmiş yanlışlar istek üzerine temin edilebilir. Ürünü sipariş etmeden önce bölgenizdeki Intel satış ofisine veya distribütörünüze başvurarak en son teknik özellikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Performans Karşılaştırma ve Performans İddiaları: Web Sitesinde sağlanan her tür performans testi ve değerlendirme, belirli bilgisayar sistemleri ve/veya bileşenler kullanılarak ölçülmüştür ve bu testlere dayalı olarak Intel ürünlerinin yaklaşık performansını yansıtmaktadır. Sistemin donanım veya yazılım tasarımında ya da yapılandırmasındaki herhangi bir farklılık gerçek performansı etkileyebilir. Alıcılar satın almayı düşündükleri sistem ya da bileşenlerin performansını değerlendirmek için diğer bilgi kaynaklarına başvurmalıdır. Performans testleri ve Intel ürünlerinin performansı ile ilgili daha fazla bilgi için Intel Performans Karşılaştırma Sınırlandırmaları'nı ziyaret edin.

Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve işyükleri yalnızca Intel® mikroişlemcilerinde performans için optimize edilmiş olabilir. SYSmark* ve MobileMark* gibi performans testleri belirli bilgisayar sistemleri, bileşenler, yazılımlar, işlemler ve işlevler kullanılarak ölçülür. Bu etkenlerden herhangi birinde yapılacak bir değişiklik, sonuçların da değişmesine neden olabilir. Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dahil olmak üzere diğer bilgileri ve performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Intel'e Ait Olmayan Performans Karşılaştırmaları: Intel, Materyallerde ya da Web Sitelerinde anılan, üçüncü taraflarca gerçekleştirilmiş değerlendirmelerin veya Web Sitelerinin tasarımını veya uygulanmasını denetlemez. Intel tüm müşterilerini ilgili Web sitelerini veya benzer performans karşılaştırmalarını yer aldığı diğer siteleri ziyaret etmeleri ve satışa sunulan sistemlerin performansını yansıtıp yansıtmadığını doğrulamaları konusunda teşvik eder.

Simülasyonlu Performans Karşılaştırmaları: Sonuçlar simüle edilmiş ve yalnızca bilgi vermek amacıyla sağlanmıştır. Sonuçlar, bir mimari simülatörü üzerinde çalıştırılan simülasyonlara dayanarak elde edilmiştir. Sistemin donanım veya yazılım tasarımında ya da yapılandırmasındaki herhangi bir farklılık gerçek performansı etkileyebilir.

Intel® Yazılımlarına Özgü Uyarı

Web Sitelerinden indirilebilen tüm Intel® yazılımları ("Yazılım") Intel'e ve/veya tedarikçilerine ait ve telif hakkıyla korunan eserlerdir. Yazılımların kullanımı, Yazılımın içinde yer alan veya Yazılımla birlikte verilen (varsa) son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") koşullarına tabidir. Son kullanıcılar yazılımın içinde yer alan veya Yazılımla birlikte verilen Lisans Sözleşmesi'nin koşullarını kabul etmeden Yazılımı yükleyemez. Yazılım yalnızca Lisans Sözleşmesi'nin koşullarına uygun olarak son kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere indirilebilir malzeme olarak sunulmuştur. Yazılımın Lisans Sözleşmesi'ne uygun olmayan şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır ve önemli hukuki veya cezai sonuçlara yol açabilir. Bu kuralları ihlal edenler hakkında yasaların izin verdiği her tür hukuki işlem yapılacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN KOŞULLARA HERHANGİ BİR KISITLAMA GETİRMEKSİZİN, INTEL YAZILIMLARININ ÇOĞALTILMA VEYA YENİDEN DAĞITILMA AMACIYLA BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA AKTARILMASI, YAZILIMLA BİRLİKTE VERİLEN LİSANS SÖZLEŞMESİ'NDE ÇOĞALTMAYA VEYA YENİDEN DAĞITIMA AÇIKÇA İZİN VEREN BİR HÜKÜM OLMADIĞI SÜRECE KESİNLİKLE YASAKTIR. YAZILIM İÇİN VERİLEN YEGANE GARANTİ, LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE DAYANARAK VERİLEN GARANTİDİR (VARSA). INTEL, LİSANS SÖZLEŞMESİ'NDE VERİLEN GARANTİ DIŞINDA, AÇIK, ÖRTÜLÜ VEYA YASA GEREĞİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE HAKLARI İHLAL ETMEME KONUSUNDAKİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK VERİLEN HER TÜR GARANTİYİ VE ŞARTI REDDEDER.

INTEL, SİZE KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA, WEB SİTESİNDE VEYA YAZILIM ÜRÜNÜNDE KULLANMANIZ VE/VEYA İNDİRMENİZ İÇİN ARAÇLAR VE HİZMET PROGRAMLARI SUNABİLİR. INTEL BU TÜR ARAÇ VE HİZMET PROGRAMLARININ KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN VEYA ÇIKTININ DOĞRULUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GÜVENCE VERMEZ. HİZMETLER VEYA INTEL YAZILIM ÜRÜNLERİ KAPSAMINDA KULLANIMA SUNULAN ARAÇLARI VE HİZMET PROGAMLARINI KULLANIRKEN LÜTFEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN.

Intel Belgelerine Özgü Uyarı

Web Sitelerinde yer alan ve Intel'in mülkiyetindeki teknik incelemelerin, basın bültenlerinin, verilerin, teknik özellik belgelerinin, sıkça sorulan soruların vb. ("Belgeler") kullanılmasına (1) aşağıdaki telif hakkı uyarısının her kopyada yer alması ve hem telif hakkının hem bu iznin görünmesi, (2) Hizmetler aracılığıyla sunulan bu tür Belgelerin yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanım için ve bilgi edinmek amacıyla kullanılması; ağa bağlı bir bilgisayara kopyalanmaması ve gönderilmemesi veya medyada yayınlanmaması, ve (3) Belgeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaması kaydıyla izin verilmiştir. K-12 okulları, üniversiteler, özel okullar ve devlet okulları gibi onaylanmış eğitim kurumları, sınıf içinde dağıtmak amacıyla Belgeleri indirebilir ve çoğaltabilir. Sınıf dışında dağıtmak için önceden yazılı izin alınması gerekir. Başka bir amaçla kullanılması yasalar tarafından açıkça yasaklanmıştır ve önemli hukuki veya cezai sonuçlara yol açabilir. Bu kuralları ihlal edenler hakkında yasaların izin verdiği her tür hukuki işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen Belgeler, Web Sitesinin veya Intel tarafından hazırlanan, işletilen, lisans verilen veya kontrol edilen diğer sitelerin tasarımını veya sayfa düzenini içermez. Web Sitelerindeki öğeler ticari takdim şekli, ticari marka, haksız rekabet ve benzeri konularla ilgilenen yasalar tarafından korunur ve tümüyle veya kısmen kopyalanamaz veya taklit edilemez. Intel'in yazılı açık izni olmadan, Web Sitesindeki herhangi bir logo, grafik, ses veya resim kopyalanamaz ve aktarılamaz.

INTEL, WEB SİTESİNDE YAYINLANAN BELGELERDEKİ BİLGİLERİN VE İLGİLİ GRAFİKLERİN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU KONUSUNDA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ. BU TÜRDEN TÜM BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANMIŞTIR. INTEL; AÇIK, ÖRTÜLÜ VEYA YASA GEREĞİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE HAKLARI İHLAL ETMEME KONUSUNDAKİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN HER TÜR GARANTİYİ VE ŞARTI REDDEDER. INTEL VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN VE HİZMETLER KAPSAMINDA SUNULAN BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN YA DA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL VEYA BAŞKA BİR HAKSIZ FİİL SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI ZARARLARINDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ.

WEB SİTESİNDE YAYINLANAN BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER TEKNİK HATALAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. BURADAKİ BİLGİLERDE DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILMAKTADIR. INTEL BURADA AÇIKLANAN ÜRÜN(LER) VE/VEYA PROGRAM(LAR) ÜZERİNDE İSTEDİĞİ ZAMAN DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

DMCA Telif Hakkı İhlali İddiaları

ABD Anayasasının 17. Maddesi, Bölüm 512(c)(2) uyarınca, telif hakkı ihlali iddiaları Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen Aracıya iletilmelidir. YASADA AÇIKLANAN PROSEDÜRE UYGUN OLMAYAN TALEPLER CEVAPLANMAYABİLİR.

Bkz. Telif Hakkı İhlali İddiaları için Bildirim ve Prosedür.

Intel, gerekli koşulların oluşması halinde, kuralları sürekli ihlal ettiği saptanan bir hesap sahibinin veya abonenin Intel Web Sitesi üyeliğini sona erdirebilir. Bir hesap sahibinin veya üyenin kuralları sürekli ihlâl ettiğini düşünüyorsanız, lütfen yukarıdaki bilgileri kullanarak Intel'in DMCA temsilcisine başvurun ve hesap sahibinin veya üyenin kuralları sürekli olarak ihlâl ettiğini doğrulamamız için gerekli bilgileri sağlayın.

Kullanıcılar Tarafından Gönderilen İçerik

Tanım: Kullanıcılar tarafından gönderilen içerikler, herhangi bir Intel Web Sitesinde gerçekleştirilen kullanıcı kaydı, katılım, ortak paylaşım, gönderi, siteye yükleme, bağlantı verme, indirme, aktarma, görüntüleme, blog yazma, yorum ekleme, sohbet odası, elektronik bülten ve forumlara katılım veya grafik, sanat eseri, yazılım, kod, veri, metin, video, ses, görüş, açıklama ("Kullanıcı İçeriği") gönderme veya iletme gibi etkinlikleri kapsamakta olup, bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar tarafından gönderilen içerik bu belgede "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır.

Teminat Verilmemesi: Intel hiçbir Kullanıcı İçeriğini veya bu içeriklerde yer alan hiçbir görüş ve öneriyi desteklemez ve gönderilen Kullanıcı İçeriklerinden kaynaklanan her tür sorumluluğu açıkça reddeder. Intel, Web Sitelerinde telif hakkı ihlaline yol açacak etkinliklere veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermez ve bir içeriğin DMCA hükümleri kapsamında başka birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği uygun bir şekilde bildirilirse, Kullanıcı İçeriğini kaldırır. Intel, Kullanıcı İçeriğini kendi takdirinde olmak üzere ve önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Mülkiyet: Intel, Web Siteleri veya Materyaller üzerinde veya bunlar aracılığıyla gönderilen, yayınlanan, iletilen, kullanıma sunulan ve görüntülenen veri, metin, ses, resim, video, diyagram, yazılım, kod, bilgi, grafik ve açıklamalar dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir Kullanıcı İçeriği üzerinde mülkiyet iddia etmez. Yazılı olarak aksi belirtilmediği sürece Kullanıcı İçeriği için herhangi bir ücret ödenmez. Intel, gönderilen Kullanıcı İçeriklerini yayınlamakla veya kullanmakla yükümlü değildir. Yetkili bir Intel temsilcisi ile yazılı anlaşmaya varılmadığı sürece, bir Web Sitesine gönderdiğiniz veya bir Web Sitesinde yayınladığınız hiçbir materyal, bilgi veya diğer haberleşmeler gizli veya özel kabul edilmez.

Lisans: Web Sitesinde veya etkinliğin kullanım koşullarında aksi belirtilmediği sürece, kullanıcı içeriğini göndermek, görüntülemek, siteye yüklemek, girmek veya sağlamak suretiyle; Intel'e, gerekli alt lisans sahiplerine ve Web Sitesinin kullanıcılarına Kullanıcı İçeriğini (tümüyle veya kısmen) kullanmaları, dağıtmaları, çoğaltmaları, değiştirmeleri, uyarlamaları, yayınlamaları, başka dillere çevirmeleri, herkese açık bir ortamda icra etmeleri veya görüntülemeleri ve Kullanıcı İçeriğini şu anda bilinen veya ileride ticari olan veya olmayan amaçlarla geliştirilecek her biçimde ve her ortamdaki çalışmalarına katmaları için ücretsiz, kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan ve dünya çapında kullanılmak üzere tümüyle alt lisansı verilebilir bir şekilde lisans vermiş sayılırsınız.

Kullanıcılar Tarafından Gönderilen Kod: Kullanıcılar tarafından gönderilen ve bir Intel web sitesinde yayınlanan her tür kod ve materyal, gönderenden lisans alınarak sağlanmaktadır ve belirtilen lisans koşullarına uygun olarak kullanılmalı veya indirilmelidir. Intel kullanıcılar tarafından gönderilen kodlardan sorumlu değildir ve bu tür kodların düzgün çalışacağı yönünde hiçbir garanti vermez.

Garanti ve Beyanlar: Bir Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde veya yayınladığınızda, Kullanıcı İçeriğini sağlamak, göndermek, siteye yüklemek veya girmek için gereken tüm haklar dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gönderdiğiniz materyalin tüm haklarına sahip olduğunuzu veya bu hakların bir şekilde sizin kontrolünüzde olduğunu beyan etmiş sayılırsınız. Kullanıcı İçeriği tümüyle veya kısmen resimler, fotoğraflar, çizimler veya grafik tasvirler ("Resimler") içeriyorsa, (a) Resimlerin telif hakkına sahip olduğunuzu veya Resimlerin telif hakkına sahip olan kişinin size Resimleri veya Resimlerde bulunan her tür içerik ve resmi kendi kullanım amacınıza veya bu Kullanım Koşulları ve Materyallere uygun olarak kullanmak üzere izin verdiğini, (b) bu Kullanım Koşullarında açıklanan lisansları ve alt lisansları verme izniniz olduğunu ve (c) Resimlerde insanların kullanılmış olması durumda, Resimde görülen her bireyin Resmin bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanılmasına onay verdiğini beyan etmiş sayılırsınız.

Moderasyon ve Ön İnceleme: Intel'in Kullanıcı İçeriği üzerindeki moderasyon ve ön inceleme hakkını kullanabileceğini veya kullanmayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Intel ve Intel tarafından görevlendirilen kişiler, tümüyle Intel'in takdirinde olmak üzere Web Sitesindeki veya Materyallerdeki Kullanıcı İçeriğini ön incelemeden geçirme, geri çevirme veya silme hakkını saklı tutar. Ancak Intel, bu tür bir Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak telif hakkı, hakaret, kişisel bilgilerin gizliliği, müstehcenlik veya başka bir nedenle yasalar karşısında sorumlu olmayacaktır. Intel, yukarıdaki şartlara sınırlama getirmeksizin, bu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden her tür Kullanıcı İçeriğini kaldırma hakkını saklı tutar.

Diğer Materyallere veya Sitelere Bağlantılar

Bağlantılı siteler Intel'in kontrolünde değildir ve Intel, bağlantılı sitelerdeki içerikten veya bağlantılardan ötürü sorumlu tutulamaz. Intel her tür bağlantıyı veya bağlantı programını istediği an sona erdirme hakkını saklı tutar. Intel, bağlantı verdiği şirket veya ürünleri desteklemez ve web sayfalarında bunu belirten ibareler kullanma hakkını saklı tutar. Bu Sitede bağlantı verilen üçüncü tarafların sitelerini ziyaret etmeye karar verirseniz her tür risk tümüyle size aittir.

Talep Edilmeden Fikir Gönderme Politikası

INTEL VEYA ÇALIŞANLARI, YENİ PAZARLAMA KAMPANYALARI, YENİ PROMOSYONLAR, YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLER, PROSESLER, MATERYALLER, PAZARLAMA PLANLARI VEYA YENİ ÜRÜN ADLARI GİBİ KONULARDA TALEP EDİLMEDEN GÖNDERİLEN FİKİRLERİ KABUL ETMEMEKTE VE DİKKATE ALMAMAKTADIR. LÜTFEN YARATICILIK ÜRÜNÜ ORİJİNAL ÇİZİM, ÖRNEK, DEMO VEYA DİĞER ÇALIŞMALARINIZI GÖNDERMEYİN. BU POLİTİKANIN TEK AMACI, OLASI YANLIŞ ANLAMALARI VE INTEL'İN ÜRÜN VEYA PAZARLAMA STRATEJİLERİ INTEL'E GÖNDERİLMİŞ OLAN FİKİRLERLE BENZERLİK TAŞIDIĞINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK ANLAŞMAZLIKLARI ÖNLEMEKTİR. BU NEDENLE LÜTFEN TALEP EDİLMEDEN FİKİRLERİNİZİ INTEL'E VEYA INTEL ÇALIŞANLARINA GÖNDERMEYİN. GÖNDERMEMENİZ YÖNÜNDEKİ TALEBİMİZE RAĞMEN FİKİRLERİNİZİ VE MATERYALLERİNİZİ GÖNDERİRSENİZ, INTEL'İN FİKİRLERİNİZİ VE MATERYALLERİNİZİ GİZLİ VEYA ÖZEL BİLGİ OLARAK İŞLEME KONUSUNDA HERHANGİ BİR GÜVENCE VERMEDİĞİNİ LÜTFEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN.

Genel

Kullanıcıların bu Web Sitesine erişimi, ilgili tüm eyalet yasaları ile federal ve yerel yasalara tabidir. Web Sitesinde sunulan tüm bilgiler ABD ihracat kontrolü yasalarına tabidir, ayrıca yaşadığınız ülkenin yasalarına da tabi olabilir.

Intel, sitedeki materyallerin başka yerlerde kullanılmasının uygun olacağı veya kullanıma sunulacağı yönünde bir beyanda bulunmaz ve içeriğin yasa dışı sayıldığı bölgelerden içeriğe erişmek yasaktır. Bu siteye başka konumlardan erişmeyi seçenlerin sorumluluğu tümüyle kendilerine aittir ve bu kişiler ilgili yerel yasalara uymak zorundadırlar.

Bu Koşullar, Intel Corporation ile aranızdaki sözleşmenin tümünü oluşturur ve Siteyi nasıl kullanmanız gerektiğini belirtir. Bağlı kuruluşların hizmetlerini, üçüncü şahısların sunduğu içeriği veya yazılımı kullanan her kullanıcı, ek koşullara tabi olabilir. Koşullar ve Intel ile aranızdaki ilişki, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın ABD Delaware Eyaleti yasalarınca yönetilecek ve taraflar ABD'deki mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisini kabul edecektir. Bu Koşullardaki hükümlerden herhangi biri, uygun yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz bulunursa, taraflar söz konusu hükümde dile getirilen maksadın geçerli sayılması yönünde mahkemenin çaba harcaması konusunda mutabık olacak ve Koşulların diğer hükümleri aynen yürürlükte kalacaktır.

Bu kuralların ve düzenlemelerin ihlal edilmesi halinde, Intel, yasaların izin verdiği tüm tazmin ve telafi yollarına başvurma hakkını saklı tutar.

Intel, istediği zaman bu sayfayı güncelleyerek Kullanım Koşullarını gözden geçirebilir. Değiştirilmiş Kullanım Koşulları sizin açınızdan bağlayıcı olacağı için zaman zaman bu sayfayı ziyaret ederek güncel koşulları gözden geçirmeniz gerekir. Bu Kullanım Koşulları'nın bazı hükümleri, belirli Web Sitelerinde veya Materyallerde açıkça belirtilmek suretiyle geçersiz kılınmış olabilir.

Copyright © Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, ABD.
Intel.com Kullanım Koşulları sürüm 01042008