Endüstri 4.0 ve Akıllı Üretim

Üretim ve endüstriyel işletme operasyonları, bilgi teknolojisi (BT) ile operasyonel teknolojinin (OT) paylaşımlı, akıllı ve endüstri için optimize edilmiş bilgi işlem platformları üzerinden bir araya getirilmesiyle bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bu konsolidasyon, veri depolarını ortadan kaldıran yanıt hızı yüksek ve bağlantılı bir sistem yaratır ve uç bilgi işlem sayesinde daha kapsamlı bilgilere, daha fazla esnekliğe ve kontrol imkanına olanak tanır.

Uç bilgi işlem, yapay zeka ve iş yükü birleşimi sayesinde uçta daha akıllı operasyonlara sahip olan üreticiler uç cihazlarından daha fazla veri yakalayabilir, işleyebilir ve depolayabilir. Bu veriler toplandıkları noktaya daha yakın yerde analiz edilip kullanılabilir ve üreticiler de neredeyse gerçek zamanlı olarak operasyonel sistemlerinde ayarlamalar gerçekleştirebilir.

Akıllı uç sistemler, Endüstri 4.0 ve akıllı üretimin belkemiğidir. Çok sayıda sensör, uygulama ve süreçten elde edilen verilerin kaynağına daha yakın bir noktada analiz edilmesini sağlayarak çalışmama süresini azaltmaya, operasyonları optimize etmeye, süreçleri otomatik hale getirmeye ve yeni çözümler için bilgi sağlamaya yardımcı olur. Yazılım tanımlı altyapılar verimliliği, üretkenliği ve veri görünürlüğünü daha da geliştirmek için tedarik zinciri genelinde neredeyse gerçek zamanlı analize olanak tanır.

Bilgi teknolojileri ve operasyonel teknolojiler giderek yakınlaşırken, üretim için HPC çözümleri üreticilere ürün tasarımını geliştirmek, üretim zorluklarını tespit etmek ve iş getirilerini iyileştirmek için modelleme ve simülasyon iş yüklerini hem bulut üzerindeki hem tesis içindeki dağıtık HPC sistemleri üzerinde devreye alma şansı sunar.

Bu paradigma kaymaları beraberce üretim operasyonlarını daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli olacak şekilde dönüşüme uğratmaktadır.

Endüstri 4.0 iş ortağınız olarak Intel, veri odaklı ve birlikte çalışabilir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümleri için değer elde etme sürenizi hızlandırmanıza yardımcı olabilir. İnovasyon öncülerinden oluşan ekosistemimiz ve esnek çözümler içeren portföyümüz ile maliyetleri azaltma, kârı artırma ve sizi rakiplerinizin önüne taşıma imkanı sunan akıllı endüstriyel uç ve HPC çözümleri geliştirmenize ve entegre etmenize yardımcı olabiliriz.

Donanım portföyümüz fabrikaların ihtiyaç duyduğu geniş bir çözüm yelpazesine sahiptir. IoT teknolojimiz ise çevik ve akıllı IoT altyapıları sunmak için uç, ağ, veri merkezi ve bulut bilgi işlemi kapsar. Yapay zekayı (AI) yeni yerlere taşıyabilecek düşük güç tüketimli bilgi işlemden talep tahmini gibi analiz görevlerini gerçekleştirebilen uç sunuculara kadar Intel, yeni üretkenlik seviyelerine çıkabilen ve gelirleri maksimize etmek için yeni fırsatları ortaya çıkarabilen akıllı fabrika çözümlerini devreye almanıza yardımcı olabilir.

Endüstri 4.0'a Geçme

Endüstri 4.0 Nedir ve Akıllı Uç Nasıl Yön Vermektedir?

Dördüncü Endüstri Devrim veya Endüstri 4.0, veri üzerinden dijital ve fiziksel olanı bir araya getiriyor. Endüstri 4.0; HPC uygulamaları yoluyla uç bilişimde veri yakalama ile veri analizini geliştirerek ve analitik görüş oluşturmada yeni çığırlar açarak üretim sektöründe yeni atılımların yolunu açıyor.

Otonom akıllı üretim özellikleri (örneğin daha verimli bir tedarik zinciri için kesinti süresini azaltan öngörücü bakım ve akıllı varlık izleme) yanında uygulamalar için isabetli mantıksal analiz özellikleri (örneğin hesaplamalı akışkanlar dinamiği), Endüstri 4.0'ın üreticileri yeni olasılıklar ve iş avantajlarının ortaya çıkmasına hazırladığı anlamına gelir.

Uçta daha fazla bilgi işlem gücü sayesinde işletmeler bağlantısı olmayan bileşenleri bağlayabilir, önemli iş yüklerini birleştirebilir ve sanallaştırabilir ve üretim alanındaki en yeni IoT uygulamalarını entegre etmek için gerekli temeli kurabilir.

Daha fazla makineye ve cihaza akıllı özellikler getirmek için Endüstri 4.0, açık mimariler, standartlara dayalı çözümler, uç, ağ ve bulut teknolojisi ve diğer gelişmelerle etkinleştiriliyor. Bu teknolojiler işletmelerin BT'nin avantajlarını OT'ye getirmesine imkan tanıyor.

Artık ayrık üretim ve süreç üretiminde makine kontrollerini yönetmek ve optimize etmek için esnek, güncel ve yazılım tanımlı altyapılar oluşturmak her zamankinden daha kolay. 5G'nin gelişi ve yapay zeka uygulamasındaki engellerin azalmasıyla birlikte her boyuttan ve her dijitalleşme aşamasından fabrika Endüstri 4.0'ın sunduklarını benimseyebilir.

SSS

Sık Sorulan Sorular

Endüstri 4.0, yanıt hızı yüksek ve bağlantılı operasyonlar oluşturmak için dijital ve fiziksel teknolojileri bir araya getirir. Paylaşımlı ve endüstri için optimize edilmiş bilgi işlem platformlarında bir araya getirilen operasyonel ve BT sistemleri sayesinde işletmeler maliyetleri düşürmek, atık miktarını azaltmak, sorunları öngörmek ve yenilikçi teklifler hazırlamak için tedarik zinciri genelinde veri analizi gerçekleştirebilir ve operasyonel sistemleri neredeyse gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir.

Akıllı üretim, birden fazla uygulamadan, süreçten ve üründen verileri ve bilgileri entegre ederek yeni çözümler oluşturacak şekilde bir araya getirebilir. İşletmelerin, talep tahmini sayesinde özelleştirilmiş ürünlere yönelik talepleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmesini ve pazarlardaki dalgalanmalara daha hızlı yanıt vermesini sağlayan tahmine dayalı ve adaptif üretim ve tedarik zinciri süreçleri sağlar.

Süreç üretimi, bir tarif ya da formül kullanarak bileşenleri ve ham maddeleri birleştirmeyi içerir. Bu yaklaşım gıda ve içecek, petrol rafinerisi, ilaç ve plastik gibi toplu üretim yapılan endüstrilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrık üretim, otomobil ve elektronik alet gibi pazara hazır birimlerin son montajına odaklanır.

Öngörücü bakım gibi akıllı fabrika teknolojileri sayesinde hem süreç üretimi hem de ayrık üretim, azalan çalışmama süresi ve gelişmiş üretim sayesinde daha verimli hale gelebilir.

Sürdürülebilir üretim; kirliliği en aza indirmek, enerji ve doğal kaynakları korumak, çalışanların güvenliğini sağlamak ve üretimde yer alan herkesi eşit şekilde ücretlendirmek için Endüstri 4.0 ve dijital üretim teknolojilerinin uygulanmasını içeren bütünsel bir yaklaşımdır. Tüm tedarik zinciri ve üretim süreci boyunca ve hem enerji hem de atık yönetimi genelinde verilerin yakalanmasını ve analiz edilmesini gerektirir.

Akıllı uç, endüstriyel operasyon iş yükleri için akıllı ve ölçeklenebilir bilgi işlem performansı ile yapay zekanın birleşimidir. Fabrika dijital ikizleri ve üretim yürütme sistemleri (MES'ler) gibi çözümleri mümkün kılar. Bu birleşim, uç bilgi işlem platformları için yazılım altyapılarının iş yükü birleşimi ve optimizasyonuyla sağlanır.

Akıllı uç platformları; maliyetler azalması, güvenliğin artması, üretkenliğin yükselmesi ve gerçek zamanlı performansın gelişmesi dahil olmak üzere bir dizi avantaj sunar. Akıllı uç, üreticilerin standart ekipmanda birden fazla iş yükünü çalıştırmasını sağlar. Bu da büyük miktarda verinin tesisten buluta taşınma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca neredeyse gerçek zamanlı ürün kusuru algılama, süreç ve tedarik zinciri optimizasyonu ve varlık kullanımı artışıyla kapsamlı bir kalite yönetimi sağlar. Bunun yanı sıra sadece yeni iş yükleri eklenerek yepyeni iş modelleri oluşturulabilir.

Üreticiler, çarpışma simülasyonları veya akışkanlar dinamiği modellemeleri gibi yüksek derecede karmaşık iş yüklerini çalıştırmak için dağıtık HPC sistemlerini kullanırlar. HPC sistemleri son derece güçlü olduğu için, gerekli hesaplamaları hızlı ve kabul edilebilir zaman parametreleri içinde gerçekleştirebilirler. Üreticiler, bu tür HPC mantıksal analiz, HPC yapay zeka ve HPC simülasyon ihtiyaçları için yüksek performanslı bilişim mimarisini kullanarak sonuçları optimize edebilir, tasarımlarla sistemleri düzenleyebilir ve verimliliği artırabilirler.

HPC sistemleri, gelişmiş CAE iş yükleri ve görevlerinin gerektirdiği hesaplama yükünü çekecek gücü sunar. Uzmanlarınız ve mühendisleriniz; gayretlerinin kapsamı ve derinliğini artırmak, daha doğru analiz yürütmek ve projelerinin değer elde etme süresini kısaltmak için HPC sistemlerinin performansından ve esnekliğinden yararlanabilirler.

Ürün ve Performans Bilgileri

1Kaynak: Intel ADLINK test verileri.