Intel EEA Bağlayıcı Kurumsal Kurallar

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (EEA), kişisel bilgileri denetleyici olarak kendi amaçlarına göre işlerken Intel'in Avrupa veri koruma yasalarına uyum yaklaşımını belirler.

Intel'in Birleşik Krallık BCR'lerine buradan erişilebilir.