Bu güvenlik ürünleri, hizmetleri ve işlevsellikle ilgili veriler gizlilik bildirimi, Intel Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") ile Intel Kurumsal Gizlilik Kuralları'na (“ICPRs”) ek ("Ek") niteliğinde olup; Intel'in güvenlik ürünleri, hizmetleri ve güvenlik işlevleri içeren ürün ile hizmetlerine ilişkin verileri toplamasını, saklamasını ve kullanmasını düzenlemektedir ("Güvenlik Ürünleri, Hizmetleri ve İşlevleri").

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz; çevrimiçi güvenliğimiz, görevimizin ayrılmaz bileşenleri arasındadır. Dijital yaşamınızı hırsızlığa, kesintilere ve izinsiz erişimlere karşı korumanızda size yardımcı olmak üzere bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu Ek, Intel'in Güvenlik Ürünleri, Hizmetleri ve İşlevlerinin aşağıdaki amaçlarla kişisel bilgilerinizi nasıl toplayabileceği, yönetebileceği ve kullanabileceği hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:

    - Cihazlarınızın ve verilerinizin korunmasına yardımcı olmak;

    - Sizinle olan ilişkimizi özelleştirmek ve yönetmek;

    - Güvenlikle ilgili vaka ve olayları araştırmak, bunlara müdahale etmek ve yönetmek;

            - Güvenlikle ilgili ürünleri, hizmetleri ve işlevleri iyileştirmek ve

            - Gelecekteki güvenlik tehditlerini ve açıklarını öngörmek.

Umarız bu Bildirim ile verilerinizin nasıl işlendiğini; gerekli güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla verilerinizi neden toplamamız gerektiğini ve topladığımız kişisel verileri bu Bildirim'de açıklanan amaçlarla kullanma taahhüdümüzü anlamanıza yardımcı oluruz. Verileri toplayıp işlemek suretiyle, tehditlerin tahmin edilmesini sağlayabilir ve siz, cihazlarınız ve bilgileriniz için daha iyi koruma sunabiliriz. Bağlı bir cihazı açtığınız, bir ağa bağlandığınız ya da elektronik dosya açtığınız her anda korsanlar, istenmeyen mesajlar, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar veya diğer izinsiz erişim yöntemleri, verileriniz ve sistemleriniz için olası ancak ciddi bir risk teşkil eder. Bu nedenle, sizin ve verilerinizin güvende olmasını sağlamak üzere Intel'in sunduğu gibi güvenlik ürünleri, hizmetleri ve işlevlerini kullanmak önemlidir. Bu tehditler ile her gün ortaya çıkan binlerce yeni tehdide karşı koruma sağlamak amacıyla Intel'in Web siteleri, ürünleri, çevrimiçi hizmetleri, yazılımları, uygulamaları ve araçları ile çevrimiçi ve çevrimdışı sunduğumuz diğer hizmet ve işlevler (hepsi birlikte "Intel Hizmetleri") aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir:

    • Cihazlarınıza gönderilen/cihazlarınızdan alınan verileri riskler, tehditler, güvenlik açıkları, şüpheli faaliyetler ve saldırılara karşı analiz etmek;

    • Verilere veya hedef cihaza yapılacak erişimlere izin verilip verilmemesi ya da işleme devam edilip edilmemesi gerektiğini belirlemek amacıyla gönderen/alan cihazın itibarını değerlendirmek;

    • Intel Hizmetleri tarafından sunulan korumanın daha güçlü olması için tehditleri öngörmek;

    • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve genel olarak İnternet güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla tehdit istihbarat sistemleri, ağları ve organizasyonlarıyla verileri paylaşmak ve

    • Cihazınızdan ve küresel ağınızdan toplanan bilgiler ışığında müdahalelerimizi yeni tehditlere uyarlamak;

1. Topladığımız Bilgiler

Intel, kişisel nitelikteki bazı bilgileri toplamaktadır (örn. başlı başına ya da başka verilerle birlikte kullanıldığında bir şahsın kimliğini tespit eden bilgiler). Intel ayrıca, başlı başına bir şahsın kimliğini tespit etmeyen; kişisel olmayan bilgiler de toplamaktadır. Kişisel olmayan bilgiler, bir şahsın kimliğini tespit edecek şekilde başka bilgilerle bir araya getirildiğinde, söz konusu birleştirilen bilgileri de kişisel bilgi olarak kabul ederiz.

Intel, kişisel bilgileri siz ya da sizin adınıza hareket eden kişiler bize sunduğunda elde etmektedir. Intel ürünlerini veya hizmetlerini edindiğinizde ya da kullandığınızda veya Intel ürünleri veya hizmetlerinin kurulu olduğu bir cihaz kullandığınızda da kişisel ve kişisel olmayan bilgileri toplarız.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokolü adresi (IP adresi), iletişim amacıyla İnternet Protokolünü kullanan bir bilgisayar ağındaki her bir cihaza (örn. bilgisayar, yazıcı, cep telefonu, sunucu) atanan sayısal bir etikettir. Cihazlar, bir ağda birbirlerini bu sayede bulur.

IP adresleri, tek bir kişinin cihazıyla ilişkilendirilebilir. Ancak, çoğu zaman bu adresler bir sistemler grubu, birçok kullanıcının paylaştığı bir sistem veya bir sistemler ya da cihazlar grubunun ağ geçidi ile ilişkilendirilir. Örneğin, bir e-posta iletişiminde yer alan IP adresleri, münferit bir kullanıcının cihazıyla değil; genellikle ilgili e-posta hizmeti sağlayıcı ile ilişkilendirilmiştir.

Intel Güvenlik Ürünleri, Hizmetleri ve İşlevleri bilgilerinizin, cihazlarınızın ve verilerinizin korunmasına yardımcı olmak amacıyla IP adreslerinden yararlanabilir. Örneğin, belirli bir IP adresiyle ilişkilendirilmiş bir sistemin ya da sistemler grubunun güvenlik ihlaline maruz kaldığını ve bazı kullanıcılarımıza kötü amaçlı yazılım ya da istenmeyen mesaj gönderdiğini tespit edebiliriz. Güvenlik ihlaline maruz kalan sistemin sahibini ya da bu ihlali gerçekleştiren kişiyi tespit etmeden dahi, teşkil ettiği yüksek riski yansıtmak amacıyla söz konusu IP adresine belirli bir puan verebiliriz. Ardından, Güvenlik Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz ve İşlevlerimiz, Intel tarafından korunan cihazınız herhangi bir saldırıya maruz kalmadan, bu IP adresine gerçekleştireceğiniz trafiklerin önüne geçebilir veya bu IP adresinin, cihazınıza kötü amaçlı yazılım göndermesini engelleyebilir.

Siber tehditler ve saldırılar zaman içerisinde daha yoğun hale gelirken, güvenlik amaçlı korumalarınızın güncel, anlamlı ve etkili olmasını sağlamak için IP adreslerinin ve diğer makine verilerinin kullanımı gereklidir.

2. Güvenlik Ürünleri, Hizmetleri ve İşlevsellikle İlgili Verilerin İşlenmesi

Herhangi bir ürünümüzü ya da hizmetimizi kurduğunuzda veya kullandığınızda, bilgisayar sisteminizin veya cihaz ortamınızın arka planında belli başlı güvenlik ve gizlilik görevlerini yerine getirmek için tasarlanmış yazılımlar çalışabilir. Bu görevler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

    • İstenmeyen posta koruması;

    • Gerçek zamanlı virüs ve kötü amaçlı yazılım tarama ve koruması;

    • İzinsiz giriş tespiti, önlenmesi ve koruma;

    • Tehditlerin önlenmesi ve öngörülmesi;

    • Ağ savunması;

    • Kullanıcı kimlik doğrulaması;

    • Veri şifreleme;

    • Mobil cihazı kilitleme, yerini algılama ve silme ve

    • Yedekleme ve kurtarma faaliyetleri.

3. Güvenlik Ürünleri, Hizmetleri ve İşlevlerini Güncelleme ve Raporlama

Güvenlik Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz ve İşlevlerimiz, güncelleme ve rapor sunmak amacıyla da belli başlı verileri işleyebilir. Bu güncelleme işlevleri, hizmetlere ilişkin dosyaların yenilenmesi, güncellenmesi veya modernleşmesi gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla sisteminizi kontrol edebilir.

Örneğin bazı ürünler, Hizmetler ve işlevler, Intel'e günlük ve hata raporu dosyaları iletebilir. Bu dosyalarda yer alan bilgilere kontrol edilen, şüpheli, virüslü veya istenmeyen dosyalar ya da e-postaların sayısı, virüs bulaşma vakalarının sayısı, tespit edilen virüslerin tarihi ve hash değerleri ile yanlış negatiflerin/yanlış pozitiflerin sayısı dahildir. Bu raporların amacı, belli başlı virüslerin sıklığını ya da tehditlerin sayısını analiz etmektir. Intel, ürünü fiili kullanımı temel alan kullanıcı tercihlerine uygun şekilde uyarlamak amacıyla da bu bilgileri kullanmaktadır.

4. Ek Güncellemeleri

Bu Ek'te değişiklikler yapabiliriz. Bu sayfanın en üst kısmında yer alan “Son Güncelleme” bölümü, bu Ek metninin revize edildiği son tarihi gösterir. Bu Ek'te yapılacak tüm değişiklikler, revize edilen Ek'i Intel Hizmetleri'nde yayınladığımızda geçerlilik kazanır. Bu değişikliklerin ardından Intel Hizmetleri'ni kullanmanız durumunda, değiştirilen Ek'i kabul etmiş sayılırsınız.

Herhangi bir değişiklik, kişisel bilgilerinizin gizliliğini maddi olarak etkiliyorsa, sizi önceden bilgilendirmek için makul çabayı gösterecek ve her tür değişikliğe itiraz etmeniz için makul bir zaman aralığı sağlayacağız.

Kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız konusunda her zaman bilgi sahibi olmanız için bu Ek'i düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

5. Bize Ulaşın

Intel’in gizlilik uygulamaları konusunda sorularınız ya da endişeleriniz varsa, Bize Ulaşın formunu kullanarak ya da aşağıda belirtilen posta adresine mesaj göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başvurunuzda lütfen iletişim bilgilerinizi, Intel web sitesinin veya hizmetinin adını ve talebinizin veya gizlilik konusundaki endişenizin ayrıntılı bir açıklamasını belirtin.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Son güncelleme: 22 Ocak 2016