Son Revizyon: 22 Kasım 2021

Bu Bildirim Hakkında

Bu sayfa, Intel’in web sitesindeki Kariyer bölümünden gönderilenler de dahil olmak üzere iş başvurusu yapanlar ("adaylar") tarafından gönderilen kişisel bilgilerin gönderimine ve işlenmesine ilişkin Intel gizlilik uygulamaları hakkında ek bilgiler verir. Bu Küresel Aday Gizliliği Bildirimi (bu "Bildirim"), Intel Gizlilik Bildiriminin bir ekidir.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması, Kullanılması ve Paylaşılması

Intel, aday kişisel bilgilerini işe alma amacıyla işleme alacaktır. Bir aday Intel tarafından işe alındığında, çalışanın kişisel bilgileri istihdam süresince Intel’in Çalışan Gizliliği Bildirimi kapsamındadır.

Sizinle iletişim kurmak, niteliklerinizi ve becerilerinizi şirket içi değerlendirmeye almak, iş görüşmesine ya da eleme görüşmelerine hazırlanmak (gereken durumlarda seyahat planı yapmak veya adayların masraflarını karşılamak dahil); işe alım amaçları kapsamındadır. Ek bildirimle ve yürürlükteki yasalar uyarınca belirli görevler için yapılacak geçmiş sorgulamaları da buna dahil olabilir. Intel’e değerlendirilmek üzere gönderilen özgeçmişler; yalnızca önceki iş durumu, ilgili pozisyonlar ve tarihler, önemli başarılar, eğitim, alınan dereceler ya da sertifikalar, tarihler ve veren kuruluşlar, diğer ilgili ödüller ve başarılar da dahil olmak üzere iş nitelikleri ve istihdam geçmişi ile ilgili bilgiler içermelidir. İşe alım sürecinde kamuya açık kaynaklardan ya da referanslar, geçmiş sorgusu tedarikçileri ve benzeri dahil olmak üzere üçüncü taraflardan bilgi alınabilir. Bu üçüncü taraflardan aldığımız bilgilerin onayınız alınarak toplandığını ya da bu tarafların kişisel bilgilerinizi bize ifşa etmek için başka bir şekilde yasal izni olduğunu doğrulamak için gerekli adımlar atılır.

Saklama

Kişisel bilgiler; Intel’in Gizlilik Bildiriminde açıklanan süreler ve amaçlar doğrultusunda saklanır. Saklama süreleri, bilginin türüne ve kullanım şekline göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Intel; Intel’in standart saklama süresini hükümsüz kılan aday verisi bildirme gereklilikleri örneğinde olduğu gibi yürürlükteki yasaların farklı bir saklama süresi gerektirdiği durumlar haricinde işe alma ile ilgili kayıtları iş ilişkisi sona erdikten sonra en fazla üç yıl süreyle saklar.

Tercih ve Haklarınız

Intel’in Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde kişisel bilgilerinizi düzeltme, güncelleme, bilgilerinize erişmeyi ya da bilgilerinizin silinmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Ayrıca özgeçmişinizi güncellemek ya da başka bir şekilde değişiklik yapmak isterseniz, yeni bir özgeçmiş göndermeniz yeterlidir. Özgeçmişinizin Intel sistemlerinden tamamen kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen şu adrese bir e-posta gönderin: jobsfeedback@intel.com. Destek temsilcilerimizin özgeçmişinizi bulmalarını kolaylaştırmak için lütfen adınızı ve iletişim bilgilerinizi özgeçmişinizde gönderdiğiniz şekliyle eklediğinizden emin olun.

Bize Ulaşmanın Yolları

Intel’in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız ya da kaygılarınız varsa veya bu Bildirimde belirtildiği gibi herhangi bir hakkınızı ve seçeneğinizi kullanmak istiyorsanız, Intel’in Gizlilik Bildiriminde verilen bilgileri kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 

EEA’DAKİ ADAYLARA İLİŞKİN EK

EEA’da yaşayan ve Intel’de bir pozisyona başvuran bir adaysanız; verilerinizin denetleyicisi başvurunuz, idare, kaynak yönetimi vb. amaçlarla Intel Corporation olacaktır. Yerel işe alım, işe alıştırma ve istihdamla ilgili sonraki işlemlere yönelik veri denetleyicileri, yerel işe alımdan sorumlu tüzel kişilerdir. Aşağıdaki bölümlerde AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR"), Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("Birleşik Krallık GDPR") ve ulusal veri koruma yasası kapsamında ek bilgiler sağlanmaktadır.

Yasal Dayanak, Veri Koruma Hakları ve İletişim

İşe alım sürecinin bir parçası olarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri işlemek için, yasal dayanak olarak yasal çıkarlar, bir sözleşmenin ifası (sözleşme yapma niyeti dahil) ve/veya onay öğelerinden faydalanılır.

EEA’da yaşayan adaylar, kişisel bilgilerinin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir ya da kişisel bilgilerinin taşınabilirliğini talep edebilir. Kişisel bilgilerin kullanımı için alınan onaylar, ileride etkili olmak üzere her zaman geri alınabilir. Onayı geri alınması, (1) geri almadan önce yaptığımız herhangi bir işlemin yasallığını ya da (2) kişisel bilgilerin yasal dayanaklar çerçevesinde işlenmesini etkilemez.

Kişisel bilgilerinizi bu Bildirime uygun olmayan bir şekilde kullandığımızı düşünüyorsanız veya haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, yerel veri koruma yetkilisiyle iletişime geçin (Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerini buradan bulabilirsiniz).

Intel; Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) kaynaklı kişisel bilgileri, EEA dışında bulunan ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen “yeterli koruma düzeyine” sahip olmayan bir Intel kuruluşuna aktarırken, EEA Bağlayıcı Kurumsal Kurallar ("EEA BCR'leri") olarak bilinen EEA bağlayıcı kurumsal kurallarına uygun hareket eder. Intel'in EEA BCR'leri, kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlar ve EEA BCR'lerinin Ek 1'inde belirtilen bağlı kuruluşlar ve iştirakler için yasal olarak bağlayıcıdır. Intel'in EEA BCR'lerine buradan erişilebilir. Intel'in EEA BCR'lerinin geçerli olmadığı durumlarda, AB standart sözleşme maddelerini içeren sözleşmeler gibi diğer yasal önlemlere güvenilir. 

Benzer şekilde, Birleşik Krallık (Birleşik Krallık) menşeli ve Birleşik Krallık dışındaki bir Intel kuruluşuna aktarılan (yetkili Birleşik Krallık makamları tarafından belirlenen şekilde) "yeterli koruma düzeyine" sahip olmayan kişisel bilgiler için, bunu şu temele göre yapar: Intel Birleşik Krallık Bağlayıcı Kurumsal Kuralları ("Birleşik Krallık BCR'leri") olarak bilinen Birleşik Krallık bağlayıcı kurumsal kuralları. Intel'in Birleşik Krallık BCR'leri, kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlar ve Birleşik Krallık BCR'lerinin Ek 1'inde belirtilen bağlı kuruluşlar ve iştirakler için yasal olarak bağlayıcıdır. Intel'in Birleşik Krallık BCR'lerine buradan erişilebilir. Intel'in Birleşik Krallık BCR'lerinin geçerli olmadığı durumlarda, aktardığımız kişisel bilgiler için uygun güvenceler sağlamak için standart sözleşme hükümleri gibi diğer yasal önlemlere güveniyoruz.

Bu Ek’te yer alan herhangi bir bilgi ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa ya da bir talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen Intel Gizlilik Bildiriminin "Bize Ulaşmanın Yolları" bölümündeki bilgileri kullanarak bize ulaşın.