Ethernet Optics

Intel® Ethernet Optics; yüksek yoğunluklu Ethernet bağlantıları için kanıtlanmış ve güvenilir çözümlerdir. Bu ürünleri, ağ genelinde güvenilir birlikte çalışabilirlik ve tutarlı performans için Intel® Ethernet 800, 700 veya 500 Ağ Adaptörleriyle bir araya getirin.

Ethernet Optics