Microsoft Azure Stack HCI için onaylanmış HCI için Intel® Data Center Systems

Microsoft Azure Stack HCI için onaylanmış HCI için Intel® Data Center Systems, modern HCI yığınlarının dağıtımını hızlandıran ve basitleştiren önceden onaylanmış ve doğrulanmış çözümlerdir. Bu sistemler, çok çeşitli iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli yapılandırılabilirlik seçenekleri sunar. Hiper Birleşik Altyapı (HCI) veri merkezi altyapısının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır ve modern HCI yığınları hibrit ve çoklu bulut dağıtımlarına olanak verir.

Microsoft Azure Stack HCI için onaylanmış HCI için Intel® Data Center Systems