VMware vSAN için onaylanmış HCI için Intel® Data Center Systems

VMware vSAN için onaylanmış HCI İçin Intel® Data Center Systems modern HCI yığınlarının dağıtımını hızlandıran ve basitleştiren önceden onaylanmış ve doğrulanmış çözümlerdir. Bu sistemler, çok çeşitli iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli yapılandırılabilirlik seçenekleri sunar. Hiper Birleşik Altyapı (HCI) veri merkezi altyapısının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır ve modern HCI yığınları hibrit ve çoklu bulut dağıtımlarına olanak verir.

VMware vSAN için onaylanmış HCI için Intel® Data Center Systems