Perakende Ortamında Yapay Zeka

Perakende sektöründe yapay zeka daha iyi deneyimleri mümkün kılar, daha doğru tahminler sunar ve envanter yönetimini otomatikleştirir.

Perakende Ortamında Yapay Zekaya Genel Bakış:

  • Yapay zeka, perakende sistemlerinin müşteri deneyimlerini, tahminleri, envanter yönetimini ve daha birçok işlemi optimize edebilmesi için birlikte çalışmasına olanak tanır.

  • Görüntü işleme gibi yapay zeka teknolojileri, fiziksel mağazaları neredeyse gerçekt zamanlı zekayla tanıştırır. Bu veri, bulutta analiz edildiğinde işle ilgili daha fazla analiz sağlayabilir.

  •  Intel® teknolojileri, akıllı görüntülü reklamlardan akıllı raflara, sonsuz mağaza kiosklarına, gelişmiş envanter deneyimine ve akıllı kendi kendine sipariş sistemlerine kadar çok sayıda yapay zeka özelliğini kullanıma sunar.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Yapay zeka (AI), perakende ortamını yeniden şekillendiriyor. Perakendeciler, promosyonları gerçek zamanlı olarak özelleştirmek için görüntü işleme özelliğinden yararlanmaktan envanter yönetiminde makine öğrenimini kullanmaya kadar çoğu işlemde yapay zekanın gücünden yararlanarak müşterileriyle bağlantı kurabilir ve işlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir. Intel® teknolojileri, perakende ortamında yapay zekayı, fiziksel mağaza uçlarından buluta kadar her aşamada destekler.

Günümüzün rekabetçi ortamında ayakta kalabilmek için perakendeciler, operasyonlarında gereksiz ve verimsiz adımları ortadan kaldırarak müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmalıdır. Veri kullanımı bu aşamada katkı sağlasa da büyük verilerin anlamlandırılması için akıllı çözümlerden yararlanılması gerekir.

Perakende ortamında dijital dönüşüm, yalnızca bağlantı kurmaktan ibaret değildir. Verilerin analizlere dönüştürülmesi gerekir. Bu sayede, eylemler yönlendirilerek işle ilgili daha iyi sonuçlar alınabilir. Makine öğrenimi ve derin öğrenmeyi de kapsayan perakende sektöründe yapay zeka, bu analizlere ulaşılması söz konusu olduğunda büyük önem taşır. Perakendeciler için bu, olağanüstü müşteri deneyimlerine, geliri artırma fırsatlarına, hızlı inovasyona ve akıllı operasyonlara zemin hazırlar. Bu avantajlar, perakendecileri rakipleri arasında öne çıkarır.

Perakendecilerin çoğu, operasyonlarının bir kısmında zaten yapay zekadan yararlanmaktadır. CRM yazılımlarında yapay zeka kullanılarak pazarlama etkinlikleri ya da belirli ürünleri satın alma ihtimalinin hangi müşteriler için daha yüksek olduğunu belirleyen öngörücü analizler otomatikleştirilebilir. Bulut sayesinde yapay zeka iş güçleri, birçok farklı kaynaktan gelen veriyi depolayabilir ve işleyebilir. Makine öğrenimiyle ilgili talep tahminleri ve çevrimiçi ürün önerileri, bulutta perakende iş yüklerine örnek olarak verilebilir.

Bununla birlikte, yapay zekadan doğrudan mağaza içinde yararlanılması belirli avantajlar sunar. Perakende ortamında uç bilgi işlem, analizleri kolaylaştırır. Bu sayede çok büyük miktarda ham veriyi toplar ve değerli, eyleme dönüştürülebilir zeka çözümleri sunar. Rafları otomatik olarak yeniden dolduran envanter robotlarını, kitleye uyum sağlayan dijital tabelaları ve müşteri trafiği örüntülerini izleyerek çapraz satış ve daha yüksek fiyatlı ürün satışı fırsatları sunan sensörleri düşünün.

Perakende sektöründe, görüntü işleme olarak bilinen özel bir yapay zeka türü, fiziksel mağazalarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Görüntü işleme, görsel verileri "görür" ve yorumlar. Bu sayede gerektiğinde size daha fazla bilgi sunar. Ek olarak perakende ortamında müşteri deneyimi, talep tahmini, envanter yönetimi ve daha birçok alanda, yeni süreçlerde kullanılabilmektedir.

Uygun ve Kişisel Müşteri Deneyimleri

İster küçük bir butik ister uluslararası bir zincir mağaza yönetiyor olsun tüm perakendeciler uygun, kişisel ve keyifli alışveriş deneyimleri yaratmak ister. Müşteriler aradıkları ürünü hızlıca bulabilmeli, ihtiyaç duyduklarında yardım alabilmeli ve ödemeyi hızla yapabilmelidir. Yapay zeka, daha tatmin edici müşteri deneyimleri yaratmak için bu işlemleri kolaylaştırır.

Örneğin müşteriler, satış noktası (POS) sistemlerinden hastalık bulaşması konusunda endişe duyabilir. Peki temas kurmadan ödeme yapmak mümkün müdür? Görüntü işleme, müşterilerin sepetindeki ürünlerin doğru bir şekilde "görülebilmesini" sağlar.

Görüntü işleme teknolojisiyle donatılmış dijital tabelalar müşteri etkileşimini ölçebilir ve kitleye hitap eden, gerçek zamanlı reklamlar yayınlayabilir.

Yapay zeka, perakende ucundan buluta kadar her alanda deneyimleri kişiselleştirmeye yönelik daha fazla fırsat sunar. POS sistemi, satın alınan ürünlerle ilgili veriyi kaydeder ve bunu, belirli bir müşteri için yeni ürün önerileri sunma amacıyla kullanır. Dijital tabela; hangi müşterinin ne zaman alışveriş yaptığıyla ilgili verileri toplar. Bu sayede pazarlama ekibi, ürün promosyonlarıyla ilgili daha doğru kararlar alabilir. Tüm bu avantajlar, daha doğru segmentasyona ek olarak müşterilerin örüntü ve tercihlerine uygun deneyimlere olanak sağlar.

Talep Tahmini ve Pazarlama

Müşterilerin davranış ve eğilimlerine daha fazla hakim oldukça talepleri daha iyi karşılayabilir ve müşterilere en iyi ürünleri sunabilirsiniz. Yapay zeka, perakendecilerin talep tahminlerini geliştirmesine, pazarlamayla ilgili kararlar almasına ve ürün yerleşimini optimize etmesine yardımcı olur. Sonuç olarak müşteriler doğru ürünlerle, doğru yerde ve doğru zamanda tanışır. Öngörücü analizler, depoları gerektiği gibi yönetebilmenizi sağlar. Bu sayede mağazalarda hiçbir zaman gereğinden fazla veya yetersiz sayıda ürün bulunmaz. Yapay zeka aynı zamanda çevrimiçi kanallardaki verileri de takip eder. Böylece daha iyi e-ticaret stratejileri oluşturulabilir.

Perakende ucundaki yeni yapay zeka türleri, müşterinin amacını anlamanızı ve alışveriş deneyimini buna göre optimize etmenizi sağlar. Mağazalardaki ısı haritaları buna örnek olarak verilebilir. Kameralar ve görüntü işleme teknolojisi birlikte kullanıldığında hangi ürünlerin sepete eklendiği, hangilerinin geri bırakıldığı ve müşterinin ürün rafından ayrıldığında nereye gittiği gibi bilgilerden yararlanılabilir. Bu bilgiler, ürünlerle etkileşimi teşvik eden deneyimler oluşturmak ve müşterilere daha fazla bilgi sunmak için kullanılabilir.

Perakende satış gelirleri önemli bir metriktir. Bununla birlikte, düşük satış performansı için nadiren derinlemesine bir analiz yapılır. Görüntü işleme analizleri işlem verileriyle birlikte kullanıldığında, her bir mağaza için yüksek ve düşük trafik dönemlerinde satış performansıyla ilgili bilgi edinilebilir.

Otomatik Envanter Yönetimi

Envanter kayıtlarının doğru tutulması, perakendecilerin karşılaştığı önemli zorluklardan biridir. Perakendeciler, operasyonlarında daha fazla aşamayı bir araya getirerek ve yapay zekadan yararlanarak mağazalar, müşteriler ve ürünler hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilir. Bu bilgiler, envanter yönetiminde yardımcı olur.

Intel'in esnek perakende teknolojileri sensörler, kameralar ve diğer kaynaklardan bilgi toplanmasını ve bu bilgilerin işlenmesini mümkün kılar. Farklı teknolojiler arasında bağlantı kurmak ve veri ambarlarını kullanımdan kaldırmak üzere tasarlanan bu platform, çeşitli üçüncü tarafların sensörlerini ve yazılımlarını destekler.

Yapay zeka envanter yönetiminin başka bir türünde, tükenmiş ürünlerin ve fiyatlandırma hatalarının kolayca belirlenmesi için akıllı raflardan yararlanılır. Envanter robotları, personeli tükenmek üzere olan veya hatalı yerleştirilmiş ürünler konusunda bilgilendirerek daha güncel envanterler kullanmalarını sağlar. Görüntü işleme özelliğini kullanan ödeme sistemleri ise ürün kaybını gerçek zamanlı olarak azaltmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak perakendeciler mağazalarını daha verimli bir şekilde yönetebilir ve satış danışmanlarını alışveriş deneyimini iyileştirmeye yönlendirebilir.

Intel, gerçek sorunları çözmek için bütünleşik ve gücünü yapay zekadan alan çözümlerle birlikte çalışır.

Perakende Ortamında Yapay Zeka için Intel® Teknolojileri ve Platformları

Intel® teknolojileri, perakende sektöründe analiz ile yapay zeka için yeni ve heyecan verici kullanım alanları sunar:

  • Akıllı görüntülü reklamlar, müşteri etkileşimini ve ilgisini çözümlemek için yapay zeka çıkarsama özelliğinden yararlanır. İçerikler, gerçek zamanlı olarak kitleyle uyumlu hale getirilebilir.
  • Akıllı raflar ürün erişilebilirliğini anında kontrol eder, böylece stok kolayca yenilenebilir.
  • Sonsuz raf kioskları, müşterilerin farklı mağazalarda satışa sunulan daha fazla ürünü görebilmesini sağlar. Kiosklar çapraz satış ve daha yüksek fiyatlı ürün satma fırsatları da sunar.
  • Akıllı kasiyersiz ödeme sistemleri sadakat kartlarını, kuponları veya cep telefonlarıyla yapılan işlemleri kabul eder. Entegre video analizi, barkodu eksik veya okunamayacak durumdaki ürünleri tespit eder.
  • Konuşmayı algılayan temassız kiosklar, hareketler ve müşterilerle iletişim kuran hizmet robotları gibi yeni bir perakende çözümü sınıfı, müşterilerin kişiler ve nesnelerle kurduğu teması en aza indirir.

Intel'de, perakende ekosisteminde yenilikçilerle birlikte çalışarak gücünü yapay zekadan alan, entegre, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde dağıtılabilecek çözümler sunarız. Bu iş ortağı çözümleri, uçta görüntü işlemeden bulutta makine öğrenimine kadar sunduğumuz çok sayıda yapay zeka özelliği için uygundur. Intel iş ortağı ekosistemi üzerindeki doğrulanmış çözümleri keşfetmek için Intel® Çözümleri Pazarı'nı ziyaret edin.

Ek olarak, Perakende için Uç Öngörüleri platformumuz, perakende ucunuzdaki verileri bir araya getirerek son derece uygun ve ilgi çekici deneyimler ile gelişmiş operasyonlara ortam hazırlar.

Perakende Ortamında Yapay Zekayı Destekleyen Intel® Teknolojileri ve Kaynakları

Perakende için Uç Öngörüleri

Görüntü işleme ve veri merkezli uygulamaların konteyner içinde dağıtım sürecini hızlandırın. Verilere erişim kolaylaştırıldığında ve birlikte çalışabilirlik iyileştirildiğinde, uygun müşteri deneyimi ve operasyonla ilgili daha iyi sonuçlar sunmak için gerekli mağaza içi ortamı sunabilirsiniz. Perakende ortamında referans uygulamalarla ilgili en yeni tekliflerimizi keşfedin.

Intel® Movidius™ VPU'lar ve OpenVINO™ Araç Kitinin Intel® Dağıtımı

Intel donanım ve yazılımları; otomatik ödeme sistemlerini, akıllı rafları, envanter robotlarını ve daha birçok çözümü görüntü işleme özelliğiyle tanıştırır. Intel® Movidius™ VPU'lar, uç bilişimde bilgisayar görüşü için düşük güç tüketimli hızlandırma sunar. OpenVINO™ araç kitinin Intel® Dağıtımı, Intel platformlarında VPU ve CPU dahil olmak üzere görüntü işleme uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırır.1

Intel® RealSense™ Teknolojisi

Intel® RealSense™ teknolojisi, perakende ortamını üç boyutlu olarak anlamanıza yardımcı olacak görüş temelli çözümler sunar. Intel® RealSense™ teknolojisi, 3D içindeki perakende ortamını anlamanıza yardımcı olacak görüş temelli çözümler sunar.

Intel® Core™ İşlemciler ve Intel Atom® İşlemciler

Intel® işlemciler, gerektiğinde, ihtiyaç duyduğunuz düzeyde performans sağlayan seçeneklerle birlikte sunulur. Dijital tabela, robot sistemler, POS sistemleri ve interaktif kiosklar da dahil olmak üzere uç bilişim perakende çözümleri için idealdir.

Intel vPro® Platformu

Intel vPro® platformu, kritik perakende cihazlarınızın kesilmeden çalışmasına yardımcı olmak için performans, yerleşik güvenlik özellikleri ve uzaktan yönetim özellikleri sunar.

Ölçeklenebilir Intel® Xeon® İşlemciler

Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, yapay zekayı hızlandıran yerleşik özellikler sayesinde bulutta makine öğrenimi ve derin öğrenme alanlarında yüksek performans sunar. Bu sayede talep tahmini, öngörücü analiz, ürün önerileri ve daha birçok alanda güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.

Intel® Optane™ Kalıcı Bellek ve SSD'ler

Intel® Optane™ kalıcı bellek ve solid state sürücüler (SSD'ler), bellek içi büyük uygulamaları destekler ve perakende ortamında yapay zeka iş yükleri için idealdir.

Yapay Zeka Yazılım Araçları

Intel, geliştiriciler için yazılım kitaplıkları ve TensorFlow ile Caffe gibi popüler çerçeveler için optimizasyonlar sunar. Böylece geliştiriciler, Intel® mimarisi üzerinde performansı geliştirebilir.1

Ek olarak Intel, Open Retail Initiative (ORI) girişiminin lideridir; birbirinin yerine kullanılabilen bileşen ve erişilebilir perakende çözümü ekosistemini destekler. Hedefimiz, perakende çözümlerinin dağıtımını ortak ve açık bir çerçeveyle hızlandırmak ve perakendecilerin yapay zeka ve analiz kullanımını kolaylaştırmaktır.

Perakende Sektörü Yapay Zekayla Gelişiyor

Intel ve iş ortağı ekosistemimiz, yapay zeka özelliklerinin uçta ve bulutta kullanılması yoluyla perakendecilerin verilerinden yeni ve güçlü analizler elde edebilmesini sağlıyor. Veri merkezli bu çözümler, büyük ölçüde kişiselleştirilmiş deneyimler ile ürün önerilerine, doğru tahminlere, envanter süreçlerinde verimliliğe ve daha akıllı işletmelere zemin hazırlıyor.

Bildirimler ve Uyarılar

Intel® teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir.

Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz.

Maliyet ve sonuçlar farklılık gösterebilir.

Ürün ve Performans Bilgileri

1Intel derleyicileri, Intel® mikroişlemcilerine özel olmayan optimizasyonlar için, Intel dışındaki mikroişlemcilerle aynı ölçüde optimizasyon yapmayabilir. Bu optimizasyonlar, SSE2, SSE3 ve SSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini ya da verimliliğini garanti etmez. Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel® mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel® mikromimarisine özgü olmayan bazı optimizasyonlar, Intel mikroişlemcilere mahsustur. Bu bildirimin kapsamındaki talimatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili ürün kullanıcı ve başvuru kılavuzlarına başvurun.