Endüstriyel Robotik Kollar: İş Yapma Şeklini Değiştirme

Robotik kolların en yeni makine görüşü ve ağ teknolojileriyle geliştirilmesiyle her sektörden işletmeler, uygun maliyetlerle yeni üretkenlik, hız ve hassaslık seviyeleri elde edebilir.

Endüstriyel Robotik Kollar Hakkında Önemli Konular:

  • Endüstriyel robotik kollar, şirketlerin çeşitli uygulamalar genelinde gelişmiş hız, verimlilik ve hassaslık ile yeni üretkenlik seviyelerine ulaşmasına yardımcı oluyor.

  • Makine görüşü ve ağ teknolojileri, robotik kolların ortamlarını görmesine, analiz etmesine ve anlamasına olanak tanır. Bu zeka, kaliteyi ve fabrika/depo güvenliğini artırırken robotların görevleri esneklik, hassasiyet ve hızla gerçekleştirmesini sağlar.

  • Uçta uzaktan izleme ve analiz teknolojileriyle donatılmış robotik kollar, robot ekipmanı sağlığı durumu ve performans hakkında işletmelere eyleme geçilebilir gerçek zamanlı bilgiler sunabilir ve çalışma süresini artırıp bakım maliyetlerini azaltabilecek önleyici bakım sağlayabilir.

  • Intel® teknolojileriyle geliştirilen robotik kollar, çevrimiçi denetleme, malzeme taşıma ve nesne yönlendirme ile gerçek zamanlı kaynak yapma ve boyama dahil olmak üzere pek çok sektörde birden fazla kullanım durumuna ve uygulamaya imkan sağlar.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Endüstriyel robotik kollar; çalışanlar için güvenliği iyileştirmeye, üretimi hızlandırmaya ve verimliliği artırmaya katkı sağlayan önemli süreçlerin otomasyonunu sağlayarak işletmelerin rekabet avantajını artırmasına ve maliyetleri düşük tutmasına yardımcı olur.

Endüstriyel Robotik Kol Nedir?

Endüstriyel robotik kollar, imalattan otomotive ve tarıma kadar günümüzde kullanılan en yaygın robot türlerinden biridir.

Eklemli robotik kollar olarak da bilinen robotik kollar; hızlı, güvenilir ve hassas olmanın yanı sıra çok çeşitli ortamlarda sonsuz sayıda görevi gerçekleştirmek için programlanabilir. Robotlar, fabrikalarda ekipman ve parçaları boyamak gibi tekrarlı görevlerin yürütülmesini otomatikleştirmek, depolarda tüketici siparişlerini işlemek amacıyla dağıtım konveyörlerinden ürünü almak, seçmek veya tanzim etmek ve tarım alanında olgunlaşmış meyveleri depolama kasalarına yerleştirmek için kullanılırlar. Robotik teknolojiler geliştikçe ve endüstriyel ortamlar daha bağlantılı hale geldikçe robotik kolların becerileri de yeni kullanım durumlarına ve iş yapma modellerine olanak sağlamak üzere genişler.

Eskiden bir robotik kolun, tek türden bir nesneyi belirli bir konumdan spesifik bir yönelimle alınması gibi dar tanımlı görevleri gerçekleştirmesi için eğitilmesi gerekirdi. Robotlar birçok nesne arasından belirli bir nesne türünü tanımlama, biraz toleransla bir nesnenin konumu (tam konumu yerine nesnenin bulunduğu alanı dahi) belirleme veya nesnenin yönüne göre kavramayı ayarlama becerisine sahip değildi.

Günümüzde Intel® RealSense™ yüksek çözünürlüklü kameralar ve güçlü CPU ve GPU'lar gibi cihazlar ile OpenVINO™ araç kitinin Intel® Dağıtımı gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde robotik kollar, yeni görevleri gerçekleştirmek üzere algılama ve zeka beceriyle geliştirilmiştir. Akıllı görüyle geliştirilmiş bu robotlar, çevrelerindeki nesneleri algılayabilir, nesneleri türlerine göre tanıyabilir ve uygun şekilde yönlendirebilir. Bu özellikler, robotların eskisinden daha doğru, daha tutarlı, daha güvenli ve daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu özellikler ayrıca robotların üstesinden gelebileceği görev yelpazesini de genişletir.

Makine görüşü, yapay zeka ve ağ teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde robotik kollar, artık çevrelerini görebilir, analiz edebilir ve çevrelerine göre tepkiler verebilir. Üstelik bunları tesise ve iş yönetimi sistemlerine değerli veriler ve görüşler iletirken yapar. Bu dönüşümden avantaj elde edilen alanlardan biri de ekipman (robotun kendisi dahil) bakımıdır. Robot, verileri uçta işleyebilir veya uzaktan izleme için bir sunucuya ya da buluta aktarabilir. Bu işlem, önleyici bakım sağlar; bu da makine çalışma süresini artırırken bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

Endüstriyel Robotik Kolların Avantajları

İşletmeler, endüstriyel robotik kollardan pek çok avantaj sağlayabilir:

  • Artırılmış güvenlik. Robotik kollar, tehlikeli ortamlarda çalışarak ve insanların yaralanma riski yüksek olan görevleri gerçekleştirerek çalışanların güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
  • Geliştirilmiş verimlilik ve üretkenlik. Robotik kollar haftanın her günü günde 24 saat hiç yorulmadan çalışabilir. Böylece işletmeler üretkenliği, denetlemeleri veya diğer görevleri kesinti yaşamadan ve verimi artırarak sürdürebilir.
  • Gelişmiş hassasiyet. Yapıları gereği robotik kollar, üstün doğruluk veya tutarlılık gerektiren görevlerde insanlardan daha tutarlı ve hassas bir şekilde çalışırlar.
  • Daha fazla esneklik. İş öncelikleri değiştikçe robotik kollar da yeni etkinlikler için kolayca yeniden tasarlanabilir veya ihtiyaca göre otonom mobil robotlar (AMR'ler) gibi farklı platformlara, sabit montaj hattı platformuna, duvara veya rafa monte edilebilir.

Endüstriyel Robotik Kol Bileşenleri

Robotik kollar, insan koluna benzedikleri ve genellikle bir tabana, gövdeye monte edildikleri için bu şekilde isimlendirilmiştir.

Kol, hareket derecesi sağlayan eksen işlevi gören birçok eklem içerir. Bir robotik kolda pivot eklem sayısı ne kadar fazlaysa hareket özgürlüğü de o kadar fazladır. Çoğu endüstriyel robotik kolda, hareket için aynı sayıda dönme ekseni sağlayan dört ilâ altı eklem kullanılır.

Pivot eklemlere ek olarak robotik kol bileşenleri arasında robot denetleyicisi, kol ucu aleti, aktüatörler, sensörler, görü sistemleri, güç sistemleri ve yazılım bileşenleri bulunur.

Aşağıdaki görselde robotik kola yakından bakın:

Robotik Kol Uygulamaları

Endüstriyel robotik kolların önemli avantajlarından biri de en güvenli veya en zorlu ortamlardaki en basit işten en karmaşık işe kadar birden fazla uygulamayı destekleyecek şekilde çok yönlü olmalarıdır. Bu tip görevleri otomatikleştirmek sadece işçileri olası tehlikeli durumlardan sakınmakla kalmaz ayrıca bu işçilerin müşterilerle etkileşim kurmak gibi yüksek değerli görevleri üstlenmesine olanak tanır.

Günümüzde üreticilerin robotik kolları kullandıkları en yaygın şekillerden bazıları şunlardır:

Paletleme

Robotik kollar, ürünleri palet üzerine yerleştirme işlemini otomatikleştirmek için kullanılabilir. İşlemin otomatikleştirilmesiyle paletleme daha doğru, uygun maliyetli ve öngörülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Robotik kolların kullanımı ayrıca insanları fiziksel yaralanma riski bulunan görevleri gerçekleştirmekten kurtarır.

Malzeme Taşıma

Malzeme taşıyan robotik kollar, ürünlerin ve malzemelerin doğru şekilde depolanmasını, kolay bulunabilir olmasını ve düzgün şekilde taşınmasını sağlayarak güvenli ve verimli bir depo oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu işlemleri otomatikleştirmek ürünlerin müşterilere teslimini hızlandırmaya, iş yeri kazalarını önlemeye ve bir tesisin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Kaynak Yapma

Kaynak yapma, otomotiv üretimi gibi gelişmiş endüstriyel alanlarda robotlar tarafından gerçekleştirilebilen bir görevdir. Ürün kalitesi üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında kaynak yapma görevi, çevrimiçi kalite denetimi için görü ve yapay zeka güçlendirmesine sahip gelişmiş robotlar için mükemmel bir adaydır.

Denetim

Kalite denetimi genellikle üretim hattının sonunda gerçekleştirilir, bu da üretim kalitesi sorunlarının algılamasını geciktirir. Robotları görü ve yapay zeka sistemleriyle donatarak işletmeler, gerçek zamanlı denetimden faydalanır ve atığı ve çalışma zamanı kayıplarını azaltmaya yardımcı olur.

Tutma ve Yerleştirme

Tutma ve yerleştirme robotları genellikle modern üretim ve lojistik tesislerinde kullanılır. Bir nesneyi hızlı ve verimli şekilde tanımlamak, kavramak ve bir yerden başka yere taşımak için gelişmiş makine görüşü sistemleriyle donatılmış bu robotlar, üretim ve ürün dağıtım hızını artırır.

Endüstriyel robotik kolların önemli avantajlarından biri de en güvenli veya en zorlu ortamlardaki en basit işten en karmaşık işe kadar birden fazla uygulamayı destekleyecek şekilde çok yönlü olmalarıdır.

Müşteri Hikayeleri

Çeşitli sektörlerden işletmeler, akıllı robotik kollarının devreye alınması için Intel® teknolojilerinden, çözümlerinden ve iş ortaklarından yararlanmaktadır.

Örneğin, araba üreticisi Audi, Intel ve Nebbiolo Teknolojileri ile birlikte çalışarak kaynak denetimlerini hızlandırdı ve Intel teknolojili robotik kollar, makine öğrenimi ve öngörücü analizler kullanarak fabrikalarındaki kritik kalite kontrolü süreçlerini geliştirdi.1

RightHand Robotics de Intel ile çalışarak, yazılımla çalışan donanım destekli RightPick2 platformuyla otomatik depo kurulumunda devrim yarattı. Intel® RealSense™ kameralarla yönlendirilen RightPick2, her türden öğeyle otomatik olarak baş edebilecek bir uçtan uca (yüksek güvenirlikle yüksek hızlarda binlerce SKU'yu seçip devreye alan) çözüm sunmak üzere bilgisayarlı görüş teknolojisinden yararlanır.

Intel® Teknolojileriyle Endüstriyel Robotik Kol Kurmak

Yerleşik yapay zeka çıkarım hızlandırmasına sahip CPU ve GPU'lardan ücretsiz algoritmalara, aracı yazılımlara ve referans uygulamalara kadar Intel, endüstriyel robotik kollar geliştirmek ve devreye almak için ihtiyaç duyduğunuz donanıma, yazılıma ve kullanıma hazır çözümlere sahiptir.

Nesnelerin İnterneti ve yerleşik kullanıcılar için Intel® işlemciler, otomatikleştirilmiş çalışma için gereken güçlü bilgi işlem becerilerini sağlar.

Intel® RealSense™ ürünleri, robotik kollara çevrelerini algılama ve nesneleri anlama becerisi katar. Çok çeşitli derinlik kameraları, robotik kolların birden fazla ortamda ve çeşitli koşullarda çalışabilmesini mümkün kılmada temel role sahip derinlik algılamayı mümkün kılar.

OpenVINO™ araç kitinin Intel® Dağıtımı da, barındırdığı model optimize edici ve çalışma zamanı ile geliştirme araçları sayesinde geliştiricilerin, kapsamlı yapay zeka çıkarımları optimize etmesine, ayarlamasına ve çalıştırmasına olanak tanıyarak daha sorunsuz bir geliştirme süreci ve "bir defa kodla her yerde devreye al" modeli elde etmelerini sağlar.

Uç İçin Intel® Teknolojileri ve Çözümleri

Intel'in çözüm portföyü ve endüstri ekosistemi, uç çözümleri mimarileri oluşturmanıza ve uç çözümlerini kullanıma almanıza yardımcı olabilir.

Intel® Edge Software Hub; öğrenme, geliştirme ve çözümlerinizi uç için test etme amaçlarınız için önceden doğrulanmış bir yazılım sunar.

Intel® Edge Insights for Industrial, video ve zaman serisi verilerinin alımı için önceden onaylanmış, kullanıma hazır bir yazılım referans tasarımı olarak gelir. Yapay zeka analizlerini içerir ve yerel uygulamalara veya buluta yayın yapabilir. Üstelik Docker üzerine kurulu olduğu için uygulamalarınıza göre kolayca değiştirilebilir ve kişiselleştirilebilir.

Intel® Edge Controls for Industrial, endüstriyel kontroller için ücretsiz ve yazılım tanımlı bir referans platformudur. Bu platform, gerçek zamanlı ve deterministik bilgi işlem ile işlevsel güvenliği ve standartlara dayalı endüstriyel bağlantıyı BT benzeri yönetimle bir araya getirir.

Bilgisayar görü çözümleri için Intel® Görü Ürünleri, görüşü uçta devreye almak için genel amaçlı CPU ve amaca yönelik hızlandırıcılardan oluşan güçlü bir tercih yelpazesi sunar.

Endüstriyel 4.0 için Intel® makine görüşü çözümleri; robotik çözümleri, endüstriyel otomasyon, önleyici bakım, kusur algılama için otomatik görü denetimi ve daha fazlası için önem taşıyan makine görüşü, akıllı imalat ve endüstriyel kontrol sistemlerini desteklemek için donanım, yazılım ve kullanıma hazır çözümleri birleştirir.

Intel Robotik Kolları Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor

Her sektörden işletmeler, iş yeri güvenliğini artırırken yeni üretkenlik ve verimlilik seviyelerine ulaşma baskısı hissediyor. Intel ile birlikte çalışarak şirketler, robotik kollarını gelişmiş algılama teknolojileri, yapay zeka, makine ve bilgisayar görüşü ve uç ağ ile önemli ölçüde geliştirebilir ve yeni üretkenlik ve performans gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp sürekli değişen dünyada rekabet avantajı sağlarlar.

Sık Sorulan Sorular

Eklemli robot olarak da bilinen endüstriyel robotik kol, insan koluna yakından benzeyen bir makine türüdür. Robotik kolda eksen noktaları görevi yapan ve hareketi sağlayan iki ilâ 10 pivot eklem bulunabilir. Her ilave eklem veya eksen daha geniş dereceli bir hareket sağlar. Robotik kolun ucu genellikle bir yönlendirici ile donatılır. Buna çoğunlukla kavrayıcı denir ve robotun belirli bir görevi gerçekleştirmesini sağlar.

Robotik kollar; üretim, tarım, sağlık, lojistik, perakende ve konaklama dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılır.

Robotik kollar, yüksek derecede hareket kabiliyetine sahiptir ve ark kaynak, malzeme taşıma, makine bakımı ve ambalajlama uygulamalarında kullanılmaya oldukça uygundur. Ayrıca üretim ve lojistik segmentlerinde paletleme ve tutup yerleştirme uygulamaları için de sıklıkla kullanılır.

Ürün ve Performans Bilgileri