Robot Türleri: Robotik Teknolojileri Günümüzün Dünyasını Nasıl Şekillendiriyor?

Farklı robot türlerinin form faktörleri, işlevler ve sektörler genelinde nasıl etki yarattığını ve olağanüstü sonuçlar sağladığını öğrenin.

Öğrendiğimiz Faydalı Bilgiler:

  • En yaygın altı robot türü otonom mobil robotlar (AMR'ler), otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), eklemli robotlar, insansılar, cobot'lar ve hibritlerdir.

  • Robotlar pek çok sektörde verimliliği desteklemek, süreçleri hızlandırmak, güvenliği geliştirmek ve deneyimleri iyileştirmek amacıyla kullanılır.

  • Intel, robotların çevresindeki dünyayı algılaması ve anlamasını sağlayan bilgi işlem donanımları, yapay zeka teknolojileri ve görüş çözümleri sunar.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Mahsulleri dikkatle toplamaktan otomobil montajına ve ilaç dağıtımına kadar robotik çözümleri, çeşitli sektörlerde üretkenliği geliştiriyor, güvenliği artırıyor ve daha fazla esneklik sağlıyor. Yenilikçi kuruluşlar, somut sonuçlar sunmalarına yardımcı olan geleceğe dönük robotik uygulamaları buluyor. Intel, robotların güçlü ve insan odaklı sonuçlar sunmasını sağlamaya yardımcı olmak için üreticiler, sistem entegratörleri ve son müşteriler ile yakın bir şekilde çalışır.

Yaygın Robot Türleri

Robot üreticileri özellikler, fiyatlar ve form faktörleri genelinde yenilikler sunmaya devam ettikçe robotik çözümleri de giderek artan sayıda sektörde ve uygulamada devreye alınıyor. İşleme gücü ve yapay zeka özelliklerindeki gelişmeler sayesinde artık robotları kullanarak kritik görevleri çok çeşitli şekillerle gerçekleştirebiliriz.

Robotik uygulamaları yönlendirme sağlama, raf stoklama, tehlikeli ortamlarda metal kaynağı yapma vb. olarak çeşitlilik gösterse de günümüzde robotlar genellikle altı kategoriye ayrılabilir.

Otonom Mobil Robotlar (AMR'ler)

AMR'ler dünyanın her yerine hareket edebilir ve hareket halinde neredeyse gerçek zamanlı kararlar alır. Sensörler ve kameralar gibi teknolojiler, robotların çevreleri hakkında bilgi almalarına yardımcı olur. Yerleşik işlem ekipmanları robotların bu bilgileri analiz etmesine ve bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Bunlara örnek olarak yaklaşan çalışanlardan kaçınma manevraları yapmak, tam olarak doğru koliyi kaldırmak veya dezenfekte edilecek uygun yüzeyi belirlemek verilebilir. Robotlar, işlerini yapmak için sınırlı insan girdileri gerektiren mobil çözümlerdir. AMR'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGVs)

AMR'ler farklı ortamlarda serbestçe dolaşabilirken AGV'ler raylarda veya önceden tanımlanmış yollarda hareket edebilir ve sık operatör gözetimi gerektirir. Bunlar depo ve fabrika gibi kontrollü ortamlarda genellikle öğeleri taşımak ve malzeme teslimatı yapmak için kullanılır.

Eklemli Robotlar

Eklemli robotlar (robotik kollar olarak da bilinir) bir insan kolunun işlevlerini taklit etmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu tip robotlarda genellikle iki ilâ 10 pivot eklem bulunabilir. Her ilave eklem veya eksen daha geniş dereceli harekete olanak sağlayarak bu robotları ark kaynağı yapma, malzeme taşıma, makine bakımı ve ambalajlama için ideal kılar. Eklemli robotlar ve robotik kollar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İnsansılar

Birçok mobil insansı robot, teknik olarak AMR'nin görev alanında olsa da bu terim insan odaklı işlevler gerçekleştiren ve genellikle insan benzeri biçimlere sahip olan robotları tanımlamak için kullanılır. Yönlendirme veya konsiyerj hizmetleri sunmak gibi görevleri gerçekleştirirken algılamak, planlamak ve hareket etmek için AMR'lerle aynı teknoloji bileşenlerinin çoğunu kullanırlar.

Cobot'lar

Cobot'lar insanların yanında veya doğrudan insanlarla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Diğer çoğu robot türü görevlerini bağımsız olarak veya tamamen izole edilmiş çalışma alanlarında gerçekleştirse de cobot'lar, çalışanların daha fazla iş gerçekleştirmesine yardımcı olmak çalışma alanını paylaşabilir. Genellikle günlük iş akışlarındaki manuel, tehlikeli veya yorucu görevleri ortadan kaldırmak için kullanılırlar. Bazı durumlarda cobot'lar insan hareketlerine göre veya insan hareketlerinden öğrenerek çalışabilir.

Hibritler

Çeşitli robot türleri, genellikle daha karmaşık görevleri gerçekleştirebilecek hibrit çözümler oluşturmak için birleştirilir. Örneğin bir AMR, bir depodaki paketleri taşımak amacıyla bir robot oluşturmak üzere bir robotik kolla birleştirilebilir. Tekil çözümlere daha fazla işlevsellik katıldıkça bilgi işlem özellikleri de birleştirilmiş olur.

Sabit ve Sabit Olmayan Konumlu Robotlar

Robotlar ayrıca ortamlarında hareket eden ve etmeyen robotlar olmak üzere genel olarak iki grupta kategorize edilebilir.

Mobil Cihazlar Sabit
  • AMR'ler
  • AGV'ler
  • İnsansılar
  • Hibritler
  • Eklemli robotlar
  • Cobot'lar

Robotlar Endüstrilerde Nasıl Kullanılır?

İşletmeler ve devlet kuruluşları, robotları çeşitli şekillerde kullanır. Yaygın beş robot türü de sonuçları geliştirmek ve çalışanların yükünü hafifletmek üzere devreye alınır. Böylece çalışanlar en değerli ve en kritik görevlere odaklanabilir.

Endüstri

Üretim sektörü, iş sonuçları elde etmek amacıyla çeşitli robot türlerinin kullanılmasında uzun yıllardır ön plandadır. Süreçleri hızlandırmak, verimliliği artırmak ve güvenliği geliştirmek için fabrikalarda pek çok AMR, AGV, eklemli robot ve cobot kullanılır. Bunlar genellikle programlanabilir mantıksal denetleyicilerle birlikte devreye alınır. Kaynak, montaj, malzeme taşıma ve depo güvenliği dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.

Çiftlik ve Tarım

AMR'ler, çiftçilerin mahsullerini daha hızlı ve verimli şekilde toplamasına yardımcı oluyor ve bunu yapmak için etkileyici zeka özellikleri kullanıyor. Tarım robotları olgunluğu değerlendirmenin ve çalıları veya yaprakları yol üstünden ayıklayabilmenin yanı sıra mahsulü ürüne zarar vermeden hassas ve nazik bir şekilde alabilir.

Sağlık

Sağlık sektöründe hasta deneyimini geliştirmek için çeşitli robot türleri kullanılır. İlaç dağıtmak, düzeyleri dezenfekte etmek veya mobil telepresence (sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak makinelerin uzaktan yönetilmesi) işlevselliği için AMR'ler kullanılır. Cobot'lar da tedavi sırasında tıbbi uzmanlara yardımcı olmak veya hemşirelerin hastalarına daha iyi hizmet vermesine yardımcı olmak için kullanılır.

Lojistik

Robotlar lojistik ve nakliye şirketlerinin ürünleri hızlı ve verimli bir şekilde teslim etmesine yardımcı olur. Öğeleri tanzim etmek, operasyonları hızlandırmak ve doğruluğu artırmak için AMR ve AGV'leri depo robotu olarak kullanırlar. AMR'leri ayrıca son teslimat etabının tamamlanması ve müşterilere güvenli teslimat yapılmasını sağlamak için de kullanırlar.

Perakende ve Konaklama

Robotlar, müşteri veya konuk deneyimini geliştirmek için de çeşitli şekillerde kullanılabilir. Perakende ve konaklama şirketleri; envanter süreçlerini otomatikleştirmek, konsiyerj veya yol bulma hizmetleri sağlamak, çeşitli ortamları temizlemek ve müşterilere bagajlarında yardım etmek veya vale park hizmeti sunmak için robotları kullanmaktadırlar.

Akıllı Şehirler

Robotlar daha akıllı ve daha güvenli şehirler oluşturmaya yardımcı olur. İnsansı robotlar yol bulma ve bilgi hizmetleri sunarlar. AMR'ler ürün teslimi ve rutin güvenlik devriyeleri yapmak için kullanılır. Robotlar ayrıca inşaatları hızlandırmaya, saha etütleri yürütmeye ve bina modelleme bilgileri toplamaya yardımcı olur.

Intel'in Robot Bilimindeki Etkisi

Intel pek çok sektörde robotları algılama, planlama ve uygun davranmaya yönelik geliştirme konusunda bütünsel bir rol oynamaktadır.

İşlemci, FPGA ve VPU çözümlerimiz, akıllı ve otomatik işleme yönelik temel bilgi işlem özellikleri sağlamak üzere birçok robot türünde kullanılmaktadır.

Ayrıca, içinde robotların çalıştığı ve uç sunucu ve cihazlardan veri merkezlerine kadar daha büyük bir teknoloji ekosistemini desteklemeye de yardımcı oluyoruz. Intel® oneAPI programlama modelimiz ve Intel® OpenNESS Dağıtımı, robot üreticilerinin ve yazılım şirketlerinin, çözümlerinin ihtiyaç duyduğu uç uygulamaları daha kolay oluşturmasına ve devreye almasına yardımcı olur.

Intel® RealSense™ kameralarımız ile robotların etrafındaki dünyayı anlamasına olanak tanıyan temel makine görüşü özelliklerini sağlamaya yardımcı oluyoruz. Üstelik OpenVINO™ araç kitinin Intel® Dağıtımı ile geliştiricilerin yapay zeka özelliklerini robotik çözümlerde daha kolay devreye almasını sağlıyoruz.

Sık Sorulan Sorular

En yaygın altı robot türü otonom mobil robotlar (AMR'ler), otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), robotik kollar, cobot'lar, insansı robotlar ve hibritlerdir.

Altı temel kategoriye ek olarak robotlar ayrıca hareket edebilen ancak sabit, belirli konumlu robotlar ile mobil, belirsiz konumlu çözümler olarak iki geniş grupta kategorize edilebilir.

Robotlar, işçilerin işlerinin en kritik bölümlerine odaklanmasını sağlar. Genellikle tekrarlı manuel görevleri ve oldukça yorucu veya tehlikeli görevleri gerçekleştirmek için kullanılırlar.

Intel, çeşitli robot türleri için geniş bir çözüm yelpazesi sunar. İşleme ve bilgi işlem donanımımız birçok robotik uygulamasında kullanılmaktadır. Robotların etrafındaki dünyayı anlamasına yardımcı olmak için kameralarımız ve makine görüşü teknolojilerimiz kullanılmaktadır. Ayrıca robot üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özellikleri ve performansı sunmasına yardımcı olmak için çeşitli yazılım kitleri ve geliştirme araçları sağlıyoruz.

Intel, çeşitli robot türleri için geniş bir çözüm yelpazesi sunar. İşleme ve bilgi işlem donanımımız birçok robotik uygulamasında kullanılmaktadır. Robotların etrafındaki dünyayı anlamasına yardımcı olmak için kameralarımız ve makine görüşü teknolojilerimiz kullanılmaktadır. Ayrıca robot üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özellikleri ve performansı sunmasına yardımcı olmak için çeşitli yazılım kitleri ve geliştirme araçları sağlıyoruz.