Tik Tak Modelinin Zaman İçindeki Gelişimi

Üretim Süreci Teknolojisi

Tik tak infografiği

Mikromimari

Bu modeli izleyen Intel, “tik” ve “tak” döngüleri ile üretim süreci teknolojisinde ve işlemci mikromimarisinde sürekli inovasyonlar sundu.

Tik Döngüsü, Üretim Teknolojisinde İlerlemeler Kaydediyor

Intel, her "tik" döngüsünde Moore Yasası'nın beklenen avantajlarını kullanıcılara sunmak üzere üretim süreci teknolojisinde ilerleme kaydetti.

Tak Döngüsü Yeni Bir Mikromimari Sunuyor

Intel, her “tak” döngüsünde işlemci mikromimarisinde yepyeni bir inovasyon sunmak üzere üretim süreci teknolojileri geliştirdi. Intel®'in mikromimaride yaptığı gelişmeler; enerji verimliliğini, performansı ve donanım destekli video kodu dönüştürme, şifreleme/şifre çözme ve diğer entegre özellikler gibi özelliklerin işlevleri ve yoğunluğunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Sektöre Yatırımlar

Binlerce tedarikçi, ürün geliştirme konusunda Intel® işlemcilere güveniyor. Intel, bu tedarikçilerin yeni ürün gelişmeleriyle ilerlemelerine yardımcı olmak için silikon düzeyinde inovasyonları destekleyen ve yeni, sektör standartları belirleyen araştırmalara önemli yatırımlar yapıyor. Bu çabalar Intel'in tik tak modelinin sunduğu vizyonla bir araya geldiğinde, sektör genelinde daha hızlı, daha etkili inovasyonu mümkün kılıyor.

Her ne kadar tik tak güçlü bir tasarım ve üretim modeli olsa da yeni bilgi işlem çağı yeni ve karmaşık ürün geliştirme taleplerini de beraberinde getiriyor. Uç noktada üretilen ve işlenmesi, depolanması ve taşınması gereken verilerin hacmindeki olağanüstü artış, daha kapsamlı ve daha bütünsel bir inovasyon modeline ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bu noktada Intel; süreç, ambalajlama, mimari ve platform özelliklerindeki gelişmeleri optimize ederek sektörde lider ürünleri her segment için öngörülebilir bir tempoda sunmayı hedefliyor.

Daha fazla bilgi edinin