Yarışmaları olan bireylerle Ilgili olarak işe alma Ilkeleri

Belgeler

Ürün Bilgi ve Belgeleri

000015146

29.06.2017

Bir suçı kaydının varlığı, iş kaynaklı bir başvuranı otomatik olarak görüntülemez. Bir başvuranın employability nasıl etkilediğini belirlerken, Intel şunları göz önüne alır:

  • Yarışanın doğası ve gramahetları
  • Yarışmadan beri geçen süre
  • Söz konusu işin doğası

Intel, bir önceki yarışma nedeniyle dışarıda bırakılabileceğini bilgilendiren, bireylerin kişiselleştirilmemiş bir değerlendirmesini de ele alarak bir araya getiren bir değerlendirme sunar. Başvuranın sağladığı yarışma ilişkin ilgili bilgileri kabul ettik. Bu bilgiler şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Yarışyı çevreleyen durumlar
  • Bir araya gelen bir yarışmayla sonuçlanan offenses sayısı
  • OFFENSE taahhüt edilen zamanda başvuranın yaşı
  • Yarışmadan bu yana iş veya eğitim için uzunluk ve tutarlılık
  • Diğer rehabilitasyon çalışmaları