INTEL-SA-00075 üretici yazılımı dağıtım yordamı Kılavuzu

Belgeler

Bakım ve Performans

000024236

14.02.2019

Intel-sa-00075 üretici yazılımı dağıtım yordamı Kılavuzu (PDF)PDF icon
Belirli Intel yönetilebilirlik SKU sistemleri, bilinen bir ayrıcalık ilerletme sorunuyla etkilenmektedir. Azaltıcı etken, güncelleştirilmiş sistem üretici yazılımının kurulumunu içerir. Bu belge, güncelleştirilmiş üretici yazılımını bu sistemlere dağıtmak için önerilen adımları sunar.

Boyut: 96 KB
Tarih: 2017
Revizyon: 1,0

Not: PDF dosyaları Adobe Acrobat Reader* gerektirir.