Optik ve Kablo Intel® Ethernet Ürünleri için Sınırlı Garanti

Belgeler

Garanti ve Mal İade İzni

000026529

26.03.2021

INTEL®, GARANTI, DESTEK VE HIZMETLER HÜKÜM VE KOŞULLARı

INTEL® ETHERNET OPTIC VE CABLE ÜRÜNLERI
Bu Intel® Garanti, Destek ve Hizmetler Hüküm ve Koşulları ("Hizmet Hüküm ve Koşulları"), doğrudan Intel Corporation("Intel") üzerinden veya dolaylı olarak Intel'in yetkili bayisi veya distribütörü ("Yetkili Satıcı") tarafından doğrudan Intel® Ethernet Optik ve Kablo Ürünleri ("Ürünler") satın alan orijinal son kullanıcıya ("Müşteri") yönelik garanti ve destek hizmetlerini yönetir. Intel tarafından aksi belirtilmedikçe, Müşteri tarafından Ürünler için garanti ve destek hizmetleri talebi, önceden basılı Müşteri satın alma emrinde veya benzer sipariş belgelerinde yer alan veya başvurulan hüküm ve koşullara bağlı olarak, yalnızca buradaki hüküm ve koşullarda kabul edilir. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nda belirtilen durumlar, Yetkili Bayi'nin satın alma sözleşmesi ya da satış hüküm ve koşulları veya bu belgelerin olmaması dışında, /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html'de bulunan Intel'in Satış Hüküm ve Koşulları Ürünler için garanti ve destek hizmetlerini yönetir. Intel, Ürün için garanti ve destek hizmetlerini herhangi bir zamanda önceden haber vermeden ve herhangi bir sorumluluk kabul etmeden sona erdirma hakkı dahil ancak ancak bu Hüküm ve Koşullar dahil ancak bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nda Intel'in Hüküm ve Koşulları'nın şartlarını değiştirme hakkını sahiptir. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları, Intel tarafından doğrudan veya dolaylı olarak satın alınan özel ürünler için geçerli değildir.

 1. Sınırlı Garanti:
  1. 1.1 - Intel, teslimatta, Ürün'de, doğru şekilde kullanılırsa, malzeme ve işçilik kusurundan uzak olacağını ve (A) sevkıyat tarihinde geçerli olan Intel Fiyat Listesi'nde (i) farklı bir garanti bildirimi belirtilmedi sürece (i) Intel Fiyat Listesinde farklı bir garanti bildirimi belirtilmedi sürece; (ii) Ürün ambalajı üzerinde; veya (iii) Intel'in teklifi üzerine veya (B) garanti kapsamı, Intel'in kendi takdiri ile Ürünü durdurma kararı aldığı için daha önce sona erer. Ürün için lütfen aşağıdaki garanti kapsamı ayrıntılarına bakın.
   Intel® Ethernet Ve Kablo Ürünleri
   Garanti Kapsamı SüresiSevkiyat tarihinden 3 yıl
   Uzatılmış Garanti Süresi Mevcut
   •  
   Sevkıyat ve Ambalaj
   •  
   Yazılım/Üretici Yazılımı GüncellemeleriGeçerli değil
  2. 1.2 - Intel, Sınırlı Garanti Süresi boyunca avantajların kabul olması için Müşterinin Ürünü satın aldığınıza dair geçerli bir kanıt sağlamalarını talep olabilir. Sınırlı Garanti, yalnızca orijinal son kullanıcıya uzatılır ve devredilemez. Yukarıda belirtilen garantiyi geçersiz kabul etmek veya bu garantiden İstisnalar yalnızca Intel yetkili temsilcisi tarafından yapılan yazılı olarak geçerli olacaktır ve yukarıda belirtilen garantiyi değiştirmek için hiçbir çalışan, bayi, distribütör veya üçüncü taraf yetkili değildir.
 2. Intel Dışı Ürünler. Intel veya Yetkili Satıcı tarafından Müşteriye sağlanan Intel markalı veya üçüncü taraf olmayan ürünler, hiçbir garanti olmadan "OLDUĞU GIBI" sağlanır.
   
 3. Intel Müşteri Desteği.
  1. 3.1 - Destek Hizmetleri. Sınırlı Garanti Süresi boyunca Intel Müşteri Desteği veya ICS, Teknik destek ve soruna müdahale konusunda Müşteriye yardımcı olmak dahil olmak üzere Müşteriye ücretsiz olarak belirli destek hizmetleri sunar ("Destek Hizmetleri"). Intel'in Ürün için Intel veya Yetkili Satıcı tarafından tam ödeme alınana kadar Destek Hizmetleri sağlama yükümlülüğü yoktur. Intel tarafından aksi belirtilmedikçe, Intel'in Müşterinin bulunduğu yerde yerinde destek hizmetleri sağlama yükümlülüğü olmaz. Herhangi bir üçüncü taraf tarafından destekle ilgili olumlu beyanlar Intel için bağlayıcı olmayacaktır. Destek Hizmetleri, tüm Müşteriler veya tüm ülkeler ve yerlerde kullanılabilir olabilir. Lütfen ICS ile iletişime geçin veya /content/www/tr/tr/support.html ya da yasaklanmış varlıklar ya da ülkeler hakkında daha fazla bilgi için bu bilgileri ziyaret edin.
    
  2. 3.2 - Garanti Dışı Destek Hizmetleri Talebi.  Intel, Müşterinin Sınırlı Garanti Süresi sona erdikten sonra Destek Hizmetleri için ücret talep hakkını sahiptir.  Intel ayrıca Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nın dışında, Müşteri tarafından talep edilecek hizmetlerin, bakımın, desteğin veya diğer etkinliklerin performansı için ücret talep hakkını da sahiptir.
    
  3. 3.3 - Hariç Tutulacak Hizmetler. Destek Hizmetleri, aşağıdakiler sonucunda gerekli yazılım bakımı, eğitim, önleyici bakım veya donanım bakımı, bakım, onarım veya parçaların değiştirilmesini açıkça hariç tutmektedir:
   • Intel'in gücüne, çevresine ve diğer teknik özelliklere uygun olarak Ürün'e çalışmama ve bakım hatası dahil olmak üzere kaza, ihmal, kötüye kullanma veya kötüye kullanma.
   • Elektrik kesintileri ya da hava soğutması, Ürün dışında kaynaklanan yangın, su hasarı, çevre kirlenmesi veya Ürünün sıradan kullanımı dışında başka herhangi bir nedenden kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir; ancak bunlarla sınırlı değildir.
   • Intel tarafından özel olarak yetkilendirilenler dışında Ürünü yeniden üretmek veya yenilemek.
   • Ürünün taşıma, kaldırma/yeniden yükleme.
   • Intel veya Intel yetkili servis sağlayıcısı dışında kişiler tarafından yapılan Ürünün tadilatları, tadilatları, onarımları ya da bakımı.
 4. Garanti KapsamındaKi Çare.
  1. 4.1 - Müşteri Garantisi Talebi. Müşteri, Bölüm 1'de geçerli bir garanti talebi olmadan önce sorunu çözmek için önce ICS ile iletişime geç olmalıdır. ICS, ICS sorun giderme ve sorun giderme prosedürlerini takip ettiyseniz, ICS Ürün(lerinin) kusurlu olduğunu belirlerse, Intel kendi kararıyla, ICS tarafından belirlenen makul bir süre içinde aşağıdaki çözümlerden birini seçecektir: (i) Gelişmiş Garanti Kapsamında Değiştirme (Bölüm 4.2'de tanımlandığı şekilde); (ii) Yetkili Satıcı hesabına kusurlu Ürün için söz konusu Yetkili Satıcı tarafından Intel'e ödenecek satın alma bedelini kredi olarak belirtin veya (iii) söz konusu Müşteri yetkili satıcı aracılığıyla değil, doğrudan Intel'den satın aldı ise, kredi Müşteri hesabı kusurlu Ürün için söz konusu Müşteri tarafından Intel'e ödediği satın alım fiyatıdır. Intel, kendi takdiri ile Ürünlerinin herhangi bir garanti kapsamında değiştirme işlemini gerçekleştirmek için yeni, yenilenmiş veya yenilenen yedek parçaları kullanabilir.
    
  2. 4.2 - Gelişmiş Garanti Kapsamında Değiştirme. Intel'in, Müşteri'nin veya Yetkili Satıcı'nın iade etmek için yetkilendirilen ve Intel tarafından Gelişmiş Garanti Kapsamında Değiştirme ("AWR") Ürünü, Müşteri veya Yetkili Satıcı olarak atanan ürünler için, geçerli olduğu şekilde Sınırlı Garanti veya Uzatılmış Garanti'yi korumak için değiştirme Ürününün teslim alınmasından sonra otuz (30) gün içinde ICS tarafından verilen sevkıyat talimatları uyarınca kusurlu Ürünü veya kısmı iade etmek gerekir. Müşteri kusurlu Ürünü, bu değiştirmenin alınmasından sonra otuz (30) gün içinde Intel'e iademezse, veya iade edilen ürün intel'in takdiri ile belirlenen orijinal bir Ürün olmadığı veya kusurlu parçanın Intel tarafından büyük bir nakliye ya da hasar ile alınarak elde edilmesi durumunda, Müşterinin ürünü doğrudan Intel'den satın almaları durumunda Yetkili Satıcı'nın o anki liste fiyatına fatura olarak Müşteri dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Ek olarak, AWR ayrıcalıkları sonlandırabilir veya iptal edilebilir ve Sorun Intel'in memnuniyetini giderene dek Destek Hizmetleri, Intel tarafından mahsup veya kredisiz askıya alınabilir.
    
  3. 4.3 - Ek Gereksinimler. AWR Ürünü olarak belirlenmiş hiçbir ürün, geçerli bir AWR numarası olmadan iade edilecektir ve AWR numarası nakliye konteynerin dışında görün olmalıdır. Intel, herhangi bir Ürün veya bileşen AWR numarası olmadan iade edilirse teslimatı reddeder ve materyalleri göndericinin maliyetine göre gönderebilirsiniz. Ayrıca, Bölüm 1'de belirtilen garanti kapsamına tabi olmayan veya eksik ya da hasar görmüş parçalar içeren iade ürünleri, değiştirme ürünü için Yetkili Satıcı'nın o anki liste fiyatına veya Müşterinin ürünü doğrudan Intel'den satın alması durumunda Intel'in güncel liste fiyatı üzerinden Müşteriye fatura edilecektir. Ek olarak, AWR ayrıcalıkları iptal edilebilir ve Destek Hizmetleri, Intel'in memnun olduğu sorun çözülene kadar, dengeleme veya kredi olmadan Intel tarafından feshedilebilir ya da askıya alınabilir. Müşteri, iade edilecek Ürünün uygun şekilde ambalajlanmasından sorumludur ve hatalı ambalajlamadan kaynaklanan hasarlardan sorumludur. Müşterinin, ürünün eksik bileşenle birlikte Intel'e iade olmasını sağlamakla sorumludur. Intel, tüm Ürün iadeleri için Müşteri'den teslimat belgesi talep hakkını sahiptir.
    
  4. 4.4 - Nakliye; Ambalaj . Intel, AWR için nakliye maliyetlerini öder ve iade edilecek kusurlu Ürün için alışverişi yapılan birim için ön ödemeli bir sevkıyat etiketi sağlar. Intel normalde ertesi gün gönderim sağlar; ancak fiili taşıma süresi Intel'in kontrolü dışındaki faktörlere bağlı olarak değişebilir.
    
  5. 4.5 - Özel Çözüm. Bu BÖLÜM 4, MÜŞTEYİ'nin tek ve münhasır çaresini ve Intel'in Ürünlerle ilgili tek ve münhasır yükümlülüğü olduğunu ifade ediyor. HIÇBIR DURUMDA INTEL VEYA YETKILI SATıCıLARıNıN, ÜRÜN DEĞIŞIMI, KURULUM VEYA MÜŞTERININ ORTAYA ÇıKARı OLDUĞU DIĞER MASRAFLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERIN DEĞIŞTIRILMESI VEYA ONARıLMASı VE ÖZELLIKLE DE BASıLı DEVRE KARTıNA BAĞLı VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE BASıLı DEVRE KARTıNA BAĞLı HERHANGI BIR ÜRÜNÜN KALDıRıLMASı YA DA DEĞIŞTIRILMESI ILE ILGILI HER TÜRLÜ PARASAL ZARAR VEYA GARANTI TALEBI ILE ILIŞKILI DIĞER MALIYETLER IÇIN INTEL SORUMLU OLMAYACAKTıR.  HIÇBIR KOŞULDA INTEL VEYA YETKILI SATıCıLARı, KAR KAYıPLARı, KAYıP VERILER YA DA ORTAYA ÇıKAN KAYıPLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇıKAN, TESADÜFI VEYA ÖZEL ZARARLARDAN DOLAYı MÜŞTERIYE KARŞı SORUMLU OLMAYACAKTıR.
    
 5. Garanti Sınırları.
  1. 5.1 - Intel herhangi bir koşul, garanti veya Ürünlerin (söz konusu Ürünlerde yerleşik üretici yazılımı dahil) geçerli olması için başka hükümler vermemektedir veya bu şartlara dahil değildir: fail firmware; kesintisiz veya hatasız çalışma; veya Ürünlerin (veya söz konusu Ürünler'de yerleşik herhangi bir üretici yazılımının) yayınlanmış teknik özelliklerden farklı olarak yorumlanabilecek "yanlış" da dahil olmak üzere Intel tarafından "yanlış" olarak belirlenmiş tasarım hataları veya hatalardan uzak tutulmayın. Intel, Ürün teslim edildikten sonra ya da Müşteri garanti talebi ortaya çıktıktan sonra da dahil olmak üzere kendi takdiri ile "hata" ifade edebilir.
    
  2. 5.2 - Intel, (i) herhangi bir Ürün'in kötüye kullanımı, hatalı kurulumu, yanlış kullanımı, ihmali, kaza veya kötüye kullanımı ile ilgili kusurlu koşullar veya uyumsuzluklar hakkında hiçbir koşul, garanti veya diğer hükümler vermemektedir veya bu hükümlere uymaz; (ii) herhangi bir Üründe hatalı veya hatalı bakım ya da kalibrasyon; (iii) herhangi bir Ürünün başka bir ürün, hizmet ya da sistem ile birlikte dahil olması veya bu ürünlerle birleşiminden ortaya çıkan hatalar; (iv) birlikte çalışabilirlik; veya (v) kusurlu durumu veya uyumsuzluğu düzelten Intel tarafından sağlanan değişiklikler, düzeltmeler, güncellemeler veya geçici çözümler uygulama hatası.
    
  3. 5.3 - Intel herhangi bir koşul, garanti veya başka bir terim vermemektedir veya bu terimlere girmez: (i) Ürünlerinde virüs, virüs, virüs, virüs veya benzer kötü amaçlı kodların neden olduğu arızalar ya da diğer arızalarla ilgili olarak Intel tarafından geliştirilmiş veya tanıtılamımış olan; (ii) herhangi bir Ürünlerin üçüncü tarafların olası bir suilet gibi olası tüm güvenlik tehditlerine karşı korumalarını mümkün olacak şekilde; (iii) Intel seri numarasının kaldırıldığı veya silindi olduğu yer; (iv) ABD veya diğer ulusal ihracat düzenlemelerinin yasak olduğu destek faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan Ürünler için; (v) En güncel ABD ihracat hariç tutma listesinde yer alan taraflar tarafından kullanılan Ürünler için; (vi) ABD ticaret ambargosu veya kısıtlamalarına tabi ülkeler tarafından yeniden konumlandırilen Ürünler için; veya (vii) Intel veya Yetkili Satıcı dışında başka bir kurumdan satın alınan Ürünler için. Intel, kayıp ya da çalınmış veri ya da sistemlerde veya Müşterinin Intel'in elektronik siparişini ya da işlem sistemlerini veya uygulamalarını kullanması ya da Ürünlerin kullanımından kaynaklanan veya bundan kaynaklanan diğer zararlardan kaynaklanan herhangi bir kapalı kalma süresi sistemi veya hizmet kesintisi için (veya atfedilebilir) sorumlu değildir.
    
 6. Garanti Reddi. YUKARıDAKI GARANTILER, KOŞULLAR VE DIĞER HÜKÜMLER VE ÇÖZÜMLER, TICARETE UYGUNLUK, HERHANGI BIR ÖZEL AMACA UYGUNLUK, HERHANGI BIR ÖZEL AMACA UYGUNLUK, HERHANGI BIR GARANTI, NONINFRINGEMENT VEYA HERHANGI BIR SÖZLEŞME, TICARI KULLANıM, TEKLIF, ÖZELLIK VEYA ÖRNEKTEN DOĞAN HERHANGI BIR GARANTI DAHIL ANCAK BUNLARLA SıNıRLı OLMAYAN, AÇıK, ÖRTÜLÜ VEYA YASAL OLMAK ÜZERE DIĞER HÜKÜM VE ÇÖZÜMLERE ILIŞKIN OLARAK BAŞKA HIÇBIR GARANTININ, KOŞULUN VE YASALıN TALI DEĞILDIR.  INTEL YASAL YA DA ÖRTÜLÜ GARANTILERI YASAL OLARAK KABUL ETMESE DE YASALARıN IZIN VERDIĞI EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, BU GARANTILERIN HEPSI AÇıK GARANTI SÜRESI VE BU HÜKÜM VE KOŞULLAR'DAKI DESTEK HIZMETLERI ILE SıNıRLı OLACAKTıR. INTEL, HERHANGI BIR KIŞIYE BAŞKA BIR SORUMLULUK KABUL VEYA YETKI VERMEMEKTEDIR. ÜRÜN AMBALAJıNDA YER ALAN ÜRÜNLE BIRLIKTE VERILEN SON KULLANıCı ÜRÜN GARANTILERI DıŞıNDA, BU GARANTILER, KOŞULLAR VE ÇÖZÜMLER YALNıZCA Ürünün orijinal son kullanıcı alıcısı AYRıCA HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAF IÇIN DEVREDILEN, AKTARıLACAK VEYA GEÇILEN GÖREVLERE TABI DEĞILDIR VE BU GÖREV VE AKTARıMLAR HÜKÜMSÜZDÜR.
   
 7. Veri ve Gizlilik.  MÜŞTERININ VERILERINI KOPYA ETMEK, HERHANGI BIR ÜRÜNÜN DESTEK HIZMETINE IZIN VERMEDEN ÖNCE TÜM VERILERIN VE DOSYALARıN YETERLI ŞEKILDE ÇOĞALTıLMıŞ VE BELGELENMIŞ OLMASıNı SAĞLAMAK MÜŞTERININ TEK SORUMLULUĞUDUR. INTEL'IN, YETKILI SATıCıLARıNıN VEYA ILGILI HIZMET SAĞLAYıCıLARıNDAN HIÇBIRI, HIÇBIR ÜRÜN, DONANıM, YAZıLıM VEYA MEDYADA YER ALAN GIZLI VEYA ÖZEL BILGILER YA DA VERILER IÇIN SORUMLU OLMAYACAKTıR. ÜRÜN INTEL'IN, YETKILI SATıCıLARıNıN VEYA ILGILI HIZMET SAĞLAYıCıLARıNıN MÜLKIYETINDEYKEN, INTEL'IN, YETKILI SATıCıLARıNıN VEYA ILGILI HIZMET SAĞLAYıCıLARıN MÜLKIYETINDEYKEN, BU TÜR VERILERIN HIÇBIR ZARAR GÖRMESI VEYA KAYBıNDAN KAYNAKLANAN HIÇBIR SORUMLULUK KABUL EDER. INTEL'IN, YETKILI SATıCıLARıNıN VEYA ILGILI HIZMET SAĞLAYıCıLARıN HIÇBIRI, ÜRÜNÜN ÜRETILMESINDE INTEL TARAFıNDAN KURULU YAZıLıM DıŞıNDA HIÇBIR PROGRAM VEYA VERININ BACK-UP, KAYDETME, BOŞALTMA, KURTARMA, RESTORASYON VEYA YENIDEN YÜKLEMELERINDEN SORUMLU OLMAYACAKTıR.
   
 8. Sınırlı Sorumluluk. GEÇERLI YASALARıN IZIN VERDIĞI EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, HIÇBIR KOŞULDA INTEL VEYA YETKILI BAYILERI, KAR KAYıPLARı, KAYıP VERILER YA DA ORTAYA ÇıKANLAR DA DAHIL ANCAK BUNLARLA SıNıRLı OLMAYAN, ÖNGÖRÜLEBILIR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYEN HER TÜRLÜ SONUÇ, TESADÜFI, CEZAI YA DA ÖZEL ZARARLARDAN DOLAYı MÜŞTERIYE KARŞı SORUMLU OLMAYACAKTıR.  GEÇERLI YASALARıN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, INTEL'IN BU HIZMET HÜKÜM VE KOŞULLARıNDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ HAK TALEBI IÇIN MAKSIMUM SORUMLULUĞU, MÜŞTERININ DESTEK HIZMETLERI IÇIN INTEL'E ÖDEDIĞI ÜCRETI AŞMAZ.
  BU HIZMET HÜKÜM VE KOŞULLARı, MÜŞTERIYE ÖZEL YASAL HAKLAR SAĞLAR. MÜŞTERI AYNı ZAMANDA EYALETE YA DA ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLı BAŞKA HAKLARA DA SAHIP OLABILIR.  BU HIZMET HÜKÜM VE KOŞULLARıNıN BAZı HARIÇ TUTULMASı VEYA SıNıRLANDıRMALARı MÜŞTERILER IÇIN GEÇERLI OLABILIR. MÜŞTERININ HAKLARıNıN TAM OLARAK BELIRLENMESI IÇIN GEÇERLI EYALET VEYA ÜLKE YASALARıNA BAŞVURMASı TAVSIYE EDILIR.
   
 9. Genel Koşullar.
  1. 9.1 - Fikri Mülkiyet Hakları. Intel, Ürünlerin tasarımında ve bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nın performansında Intel tarafından geliştirilen her türlü yazılım, üretici yazılımı, bilgi veya diğer teknolojilerle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları ile ilgili hak, unvan ve faizin tamamının sahibidir.
    
  2. 9.2 - Güçlü Bir Güç. Intel, öngörülemeyen durumlar ya da Intel'in makul kontrolünün ötesinde nedenler nedeniyle bu Hizmet Hüküm ve Koşulları kapsamında hiçbir eylemde başarısızlığından sorumlu olmayacaktır, Ancak Bunlarla sınırlı kalmamak üzere, Tanr'ın eylemleri, savaşı, toplu hareket, ambargolar, insan veya askeri yetkililerin eylemleri, asayiş veya elektrik kesintisi eylemleri, elektronik virüsler, hata ya da mikrokod yozlama, Intel tedarikçileri tarafından tedarik veya gecikme, tedarik veya gecikme, kaza, saldırı, radyasyon, güvenli ulaşımın sağılamadılığı, iletişimlerin veya elektrik hatlarının arızası, tesisler, tesisler, fuel, enerji, geri ödeme veya materyaller.
    
  3. 9.3 - Sözleşmenin Tamamı. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları, Intel ve Müşteri arasında Ürün için garanti ve destek hizmetleri hakkında eksiksiz ve eksiksiz bir anlayış sunar ve bu konuda yazılı ya da sözlü olarak yazılı ya da sözlü tüm önceki anlaşmaların, tekliflerin, beyanların, beyanların geçerliliğidir. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nın feragati, değiştirilmesi veya değiştirilmesi, yalnızca Intel'in yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanmış olması durumuyla geçerli olur.
    
  4. 9.4 - Geçerli Kanun. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları, kanun hükümlerinin çatışmalarına bakarak Delaware eyaletinin ve ABD'nin kanunlarına tabi olacaktır ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satım Sözleşmesi bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'na tabi olmayacaktır. Müşteri, Delaware Eyaleti'nin mahkemelerinin, bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nın veya konusu ya da kurulmasından kaynaklanan veya bu hüküm ve koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya iddiayı halletmek için münhasır bir yargı yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Müşteri, bu tür bir kanun, yargı alanı ve yer seçimine itirazdan feragater.
    
  5. 9,5 - Kopma. Bu Hizmet Hüküm ve Koşulları'nın herhangi bir maddesi tamam ya da kısmen geçersiz olursa, geri kalan madde veya parçaların geçerliliği etkilenmez.
    
  6. 9.6 - Hayatta Kalma. Bölüm 2, 4.5, 5, 6, 7, 8 ve 9, Sınırlı Garanti veya Destek Hizmetlerinin feshi veya süresinin sona ermesi halinde geçerli olacaktır.
İlgili konular
Perakende Satış Adaptörleri için Sınırlı Intel® Ethernet Donanım Garantisi
Adaptörler için Garanti Intel® Ethernet SSS
Son üretimi durdurulan perakende Intel® Ethernet Adaptörleri listesi
Optik ve Kablo Intel® Ethernet Ürünleri için Sınırlı Garanti