Windows için OpenVINO™ Araç Kiti Ortam Değişkenlerini Kalıcı olarak ayarlayın® 10

Belgeler

Yükleme ve Kurulum

000033440

30.07.2021

Bazı Ortam Değişkenleri OpenVINO™ Windows 10 üzerinde kalıcı® yapabilirsiniz. Windows® 10 sistemi üzerinde, Denetim Masası >Sistemi ve Güvenlik > Sistemi > Gelişmiş Sistem > Değişkenleri ' ne gidin . Sistem Değişkenleri altında, Aşağıdakileri aşağıdaki gibi karşılık gelen Değer ile yeni değişkenler olarak ekleyin:

Değişken AdDeğişken DeğerNotlar
INTEL_OPENVINO_DIRC:\Program Files (x86)\Intel\openvino_2021.4.582Araç kiti kurulum OpenVINO™ yolu
GNA_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib 
INTEL_CVSDK_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR% 
ngraph_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\cmake 
OpenCV_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\opencv\cmake 
OPENMP_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib 
OPENVINO_LIB_PATHS%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Sürüm
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Hata Ayıklama
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib
Yeni girişler OPENVINO_LIB_PATHS
InferenceEngine_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\share 
HDDL_INSTALL_DIR %INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl 
PYTHONPATH%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\tools\post_training_optimization_toolkit
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\open_model_zoo\tools\accuracy_checker
%INTEL_OPENVINO_DIR%\python\python3.8
%INTEL_OPENVINO_DIR%\python\python3
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\model_optimizer
Python* sürümüne göz ve Girişleri ayarla
Kök%INTEL_OPENVINO_DIR% 
SCRIPT_NAMEsetupvars.bat 
TBB_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\cmake
 
 

Ayrıca, Yol değişkenlerini Sistem Değişkenleri altında düzenlemeniz ve aşağıdaki girdileri ekleniz gerekir:

%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\intel64\Sürüm
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Hata Ayıklama
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\model_optimizer
%INTEL_OPENVINO_DIR%\opencv\bin

 

NotBu, OpenVINO™ araç kitinin 2021.4 sürümü için geçerlidir.
 Değişikliklerin etkili olması için sistem yeniden başlatılması gerekebilir.