Python* API Sarmalayıcı ile Kaynak OpenVINO™ Linux* için Açık Kaynak Kod Oluşturma araç kiti

Belgeler

Yükleme ve Kurulum

000057448

26.05.2021

Python* aracını açık kaynak OpenVINO™ - Linux* için Deep Learning Deployment Toolkit ile kullanmak için, Python 3.5 veya daha yenisini kurmalı ve CMake komut isteminde doğru Python sürümünü belirterek araç kiti kurmanız gerekir.

Bir Python sürümünü açıkça belirtmezsiniz, CMake 2.7 olan sistem düzeyindeki Python sürümünü alır ve Python komut dosyalarınız çalışmaz.

Not

Aşağıdaki talimatlar, Python* yüklemişsinizdir.

 1. Oluşturmak kaynağından seçin.

  Daha ayrıntılı adımlar için Linux için Yapı talimatlarına başvurun.

  $ git clone https://github.com/openvinotoolkit/openvino.git
  $ cd openvino
  $ git submodule update --init --recursive
  $ chmod +x install_dependencies.sh
  $ ./install_dependencies.sh
  $ mkdir build && cd build

   

  Not

  Aşağıdaki CMake komut isteminde, Python* sürümünüzle 3.6'nın yerine geçin. Python'ın konumu mimariye ve işletim sistemine bağlıdır.

   

  $ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DENABLE_PYTHON=ON \
  -DPYTHON_EXECUTABLE=`which python3.6` \
  -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.6m.so \
  -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.6 ..
  $ make --jobs=$(nproc --all)

   

 2. Ihracat ortam değişkenlerine bağlıdır.

  Oluşturma işlemi tamamladikten sonra, ortam değişkenlerini dışa aktarın:

  $ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/~/openvino/bin/intel64/Release/lib/python_api/python3.6/
  $ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/openvino/bin/intel64/Release/lib/

   

 3. Test ifadelerini kullandı.

  IENetwork ve IECore'ları almak için şu komut dosyasını çalıştırarak Python paket dosyasını doğru şekilde inşa edin:

  $ python3.6
  >>> from openvino.inference_engine import IENetwork, IECore

   

IENetwork ve IECore'ları başarıyla içeri aktarabilirsiniz. Python sarmalayıcı ile OpenVINO araç kiti doğru şekilde geliştirilmiştir.