Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Hüküm ve Koşulları

1 Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir

1. Tanımlar
2. İş ortaklığı ve acente sorumluluk reddi
3. Program seviyeleri
4. Program terminolojisi
5. Üyelik için yükümlülükleriniz
6. Program avantajları ve hizmetleri
7. Gizli bilgiler
8. Hükümler, değişiklikler ve sonlandırma
9. Diğer hükümler, koşullar ve bildirimler
10. Genel hükümler

Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programına ("Program") üyeyseniz bu Hüküm ve Koşullar ("Hüküm ve Koşullar"), Intel Corporation ve bağlı kuruluşları ("Intel") ile Sizin aranızda yasal bir sözleşme oluşturur. "Siz" ifadesi, duruma göre sizi veya işvereninizi ya da menfaatine göre hareket ettiğiniz başka kuruluşu ifade eder. Bu Hüküm ve Koşullar'ı bir şirket ya da başka bir tüzel kişilik adına kabul ediyorsanız söz konusu tüzel kişiliği bu Hüküm ve Koşullar ile ilzam etmeye yönelik yasal yetkiniz olduğunu beyan ve garanti edersiniz; bu durumda "Siz" veya "Sizin" ifadesi, bu tüzel kişiliği ifade eder.

Lütfen bu Hüküm ve Koşullar'ı dikkatlice okuyun. Ayrıca lütfen https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/privacy/program-privacy-statement.html adresindeki bilgilerinizin nasıl kullanılacağını ve işleneceğini açıklayan Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı gizlilik beyanını okuyun.

Bu Hüküm ve Koşullar'ı kabul ediyorsanız "KABUL EDİYORUM" seçeneğine tıklayın. Kabul etmiyorsanız “KABUL ETMİYORUM”' seçeneğine tıklayın.

Bu Hüküm ve Koşullar'ı kabul etmeniz, Intel'i sizi Program'a kabul etmekle yükümlü kılmaz. Ancak uygun olmak için Hüküm ve Koşullar'ı ve geçerliyse Kanal Ticari Marka Lisans Sözleşmesi'ni (CTLA) kabul etmeniz; doldurulmuş bir başvuru formunu göndermeniz ve tüm üyelik gerekliliklerini karşılamanız gerekir.
 

1. TANIMLAR

1.1 "Satıcılar", Intel® Yetkili Distribütörleri, orijinal tasarım üreticileri, orijinal ekipman üreticileri, kanal tedarikçileri ve kanal bayileri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla orijinal Intel® ürünlerinin veya orijinal Intel® ürünlerini içeren nihai malların dağıtımını veya satışını yapan Intel onaylı işletmeler anlamına gelir.

1.2 "Geçerlilik Tarihi", Program üyeliğine kabulünüzü Intel'in yazılı olarak size bildirdiği tarihtir.

1.3 "Intel", Intel Corporation ve onun belirlenmiş bağlı kuruluşları ve iştirakleri anlamına gelir.

1.4 "Ürün/Ürünler", Satıcılar tarafından satılan orijinal Intel® ürünleri veya orijinal Intel® ürünlerini içeren nihai mallar anlamına gelir.

1.5 "Satışlar", Satıcılar tarafından veya diğer üçüncü taraf veri kaynaklarınca Intel'e bildirilen Ürün satışları anlamına gelir.

1.6 "Program Avantajları", takdir yetkisi yalnızca Intel'e ait olmak üzere muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek olan ve geçerli üyelik seviyenizi ilgilendiren, https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/technology-provider/about-the-program/overview.html adresinde açıklanan avantajlar anlamına gelir.

1.7 "Üyelik Gereklilikleri", takdir yetkisi yalnızca Intel'e ait olmak üzere muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek olan ve geçerli üyelik seviyenizi ilgilendiren, https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/technology-provider/membership/tiers-overview.html adresinde açıklanan üyelik gereklilikleri anlamına gelir.

1.8 "Deneme Dönemi", burada bölüm 8.3 ve 8.4'te daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere bazı ya da tüm Program avantajlarının kullanılamayabileceği 90 günlük bir dönem anlamına gelir.

1.9 "Sınırlı Statü", burada bölüm 8.5 ve 8.6'da daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere bazı Program Avantajlarının kullanılamayabileceği 9 aylık dönem anlamına gelir.
 

2. İŞ ORTAKLIĞI ve ACENTE SORUMLULUK REDDİ

"İş Ortağı" kelimesinin teknoloji endüstrisinde bağlı olmayan firmalar arasındaki bir pazarlama ilişkisini belirlemek için yaygın kullanılan bir terim olduğunu ve bu yaygın kullanım şekliyle burada kullanıldığını kabul etmektesiniz. Bu Hüküm ve Koşullar ve buradaki "İş Ortağı" kelimesinin kullanımı; taraflar arasında bir ortaklık, acente, dağıtım, bağlı ortaklık ya da diğer benzer düzenlemeleri oluşturmaz ve bir tarafın çalışanları, acenteleri ve temsilcileri; diğer tarafın çalışanları, acenteleri ya da temsilcileri olarak kabul edilmez. Taraflardan her biri bağımsız bir sözleşme tarafıdır ve diğer tarafı bağlayıcı yetkilere sahip değildir. Ne Siz ne de Intel, birbiriniz adına açık veya örtülü hiçbir yükümlülük yaratamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Program materyallerindeki "İş Ortağı" teriminin kullanımının taraflar arasında yasal bir ortaklık ya da güvene dayalı ilişki oluşturmayacağını veya bu yönde bir imada bulunulmayacağını kabul etmektesiniz.
 

3. PROGRAM SEVİYELERİ

Program'da üç üyelik seviyesi vardır. Bu seviyeler için üyelik gereklilikleri www.intel.com.tr/reseller veya https://www.intel.com.tr/technologyprovider adresinde bulunabilir.

(i) Platinum İş Ortağı
(ii) Gold İş Ortağı
(iii) Kayıtlı İş Ortağı

Program'ın adı, yapısı ve avantajları ülkeden ülkeye değişebilir.
 

4. PROGRAM TERMİNOLOJİSİ

Program üyesi olarak, Program adını ve seviyenizi metinlerde ya da konuşmalarda sadece aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

4.1 Program’dan bahsederken:
 

Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı
(ITPP şeklinde kısaltmalar kullanmayın)

4.2 Üyelik Seviyenizden bahsederken:
 

Platinum İş Ortağı
Gold İş Ortağı
Kayıtlı İş Ortağı

4.3 Program ve Seviyeden birlikte bahsederken:

Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı, Platinum İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı, Gold İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı, Kayıtlı İş Ortağı

YA DA:

Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı – Platinum İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı – Gold İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı – Kayıtlı İş Ortağı
(Not: Tire değil, uzun çizgi kullanın)

4.4 Yazılı Bir Belgede İlk Kez Üyelik Seviyenizden Bahsederken:
 

Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Platinum İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Gold İş Ortağı
Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Kayıtlı İş Ortağı

4.5 Uygun kullanım örnekleri:
 

Daha sonraki kullanımlar: "Platinum İş Ortağı olduğum için …"

4.6 Uygunsuz Kullanım Örnekleri – Hiçbir Zaman İzin Verilmez:
 

Herhangi bir kullanımda "Intel İş Ortağı", "Intel iş ortağı", "Intel ile iş ortağı" veya "Teknoloji Sağlayıcısı" ifadeleri.
 

5. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

5.1 Hüküm ve Koşullara ve CTLA'ya Uyma: Bu Hüküm ve Koşullar'a, Kanal Ticari Marka Lisans Sözleşmesi (CTLA) gibi, Intel'in Intel® Teknoloji Sağlayıcısı Programı'nın bir parçası veya bu programla bağlantılı olarak sunduğu, yürürlükteki tüm ticari marka lisans sözleşmelerine her zaman uymayı kabul etmektesiniz.

5.2 Bu Belgeleri Doldurup Intel'e İletme:

Üyelik Başvurusu
Kanal Ticari Marka Lisans Sözleşmesi ("CTLA")
 

5.3 Eğitim: Program'ın belirli seviyeleri, üyelerin ve çalışanlarının Intel® ürünleri ve teknolojileri hakkında eğitim almalarını gerektirir. Üyelik seviyenizdeki belirli eğitim gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için üyelik gerekliliklerine bakın.

5.4 Profil Bilgileri: Yılda en az bir kez olmak üzere ya da Program içerisinde seviye değiştirdiğiniz herhangi bir anda, şirketinizin Intel'deki kayıtlarında bulunan ("Profil Bilgileri") ve Intel'in işiyle bağlantılı olarak kullanabileceğini kabul ettiğiniz şirket profil bilgilerinizi (firma adı, birincil ve ikincil irtibat kişisi, iş unvanı, e-posta adresi, şirket adresleri (fiziksel ve posta), posta kodu, telefon ve faks numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) doğrulamanız ve güncellemeniz gerekir.

5.5 Satın Almalar: Intel'in işiyle bağlantılı olarak kullanabileceği satış bilgilerini ve verilerini doğrudan veya bu verileri sağlayan şirketler aracılığıyla Intel'e sunmayı kabul etmektesiniz. Program üyeliği avantajlarına ve hizmetlerine hak kazanıp kazanmadığınız, üyelik seviyenize uygun şekilde, kısmen satış bilgileri de temel alınarak Intel tarafından belirlenecektir.

5.6 Ürün Entegrasyonu: Yalnızca Platinum İş Ortakları için geçerli olmak kaydıyla, Satıcılardan satın aldığınız Intel® ürünlerinin ya da Intel tabanlı ürünlerin en az %70'inin, tarafınızca nihai mal şeklinde ya da satın aldığınız bileşenle birlikte kullanılan entegre ürün şeklinde satıldığını beyan etmektesiniz. Ürün entegrasyonunun/nihai malların doğrulanması bazı üyelik seviyeleri için bir gerekliliktir. Intel, tarafınızca bildirilen veya sistem tarafından üretilen satış bilgilerini denetleme hakkını saklı tutar.

5.7 Tarafınızca Bildirilen Gelir: Intel, ayrıca Şirketinizin bir önceki takvim yılı içinde sattığı Intel CPU'lu sistemlerin sayısını bildirmenizi isteyebilir. Intel, tarafınızca bildirilen bu bilgileri doğrulama hakkını saklı tutar. Intel, Tesisinizde fiziksel bir ziyaret/inceleme de dahil olmak üzere Şirketinizin kayıtlarını denetleme ve inceleme hakkına sahiptir. Intel'in takdiriyle veya kendi yazılı talebiniz üzerine bu denetim, masrafları Intel tarafından karşılanmak üzere ve Size en az on iş günü öncesinden bildirilerek bağımsız bir üçüncü tarafça gerçekleştirilecektir. Bu denetimin sonuçları denetçi tarafından gizli tutulacak ve üçüncü bir tarafça yürütülüyorsa yalnızca bu Hüküm ve Koşullar'a uymadığınız durumlar Intel'e bildirilecektir.

5.8 İrtibatta Kalma. Aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

(i) şirketinizin birincil irtibat kişisi ve üyelik kademesi kriterlerinin bir parçası olarak Program'a katılan diğer tüm çalışanlar için aktif bir e-posta adresinizin olacağını;

(ii) Program web sitelerine erişebilmeyi sürdüreceğinizi. Oturum açma kimliğiniz ve parolanız 18 aydan daha uzun süre aktif olmazsa Intel, bireysel oturum açma kimliğinizi silerek yeniden atayabilir ve Kanal Ticari Marka Lisans Sözleşmenizi (CTLA) feshedebilir;

(iii) Program web sitesine girmek için gereken şifrelerin güvenli bir şekilde tutacağınızı ve bunları sadece bu tür web sitelerine Sizin yetkili erişiminiz için kullanacağınızı;

(iv) Intel'in Program'a ya da üyelik statüsüne ilişkin Size ve Program ile ilişkisi olan tüm çalışanlara bülten ve iletişim tercihlerine bakılmaksızın gönderdiği tüm değişiklikleri gözden geçireceğinizi ve

(v) Intel’e firma adınızı, adresinizi ve Üyelik durumunuzu kamuya açık bir web sitesinde listelemeye izin vereceğinizi ve web sitenizdeki içerikten Intel’in sorumlu olmadığı bilgisiyle birlikte Şirketinizin web sitesine bir bağlantı koymasına izin vereceğinizi.
 

6. PROGRAM AVANTAJLARI VE HİZMETLERİ

6.1 Puan: Puan ("Puan") Intel'in Satıcılar'dan uygun Intel® ürünlerini satın alan aktif üyelere (bundan sonra "Uygun Program Üyeleri" olarak anılacaktır) Program dahilindeki üyelik seviyelerine bağlı olarak sunduğu, özel olarak kazanılan bir avantajdır. Intel® Yetkili Distribütörleri, Intel® Onaylı Tedarikçileri, Intel Bileşen Tedarikçileri Puan kazanmak için uygun değildir. Puanlar, Intel tarafından belirlenen alışveriş harici aktiviteleri tamamlayan (bundan böyle “işlem dışı aktiviteler” olarak adlandırılacaktır) Uygun Program Üyelerine de sunulabilir. İşbu sözleşmeye dahil edilen Ek A, Puanlara ilişkin ek Hüküm ve Koşullar'ı belirtir.

6.2 Ek Avantajlar ve Hizmetler. Intel, Program üyelerine zaman zaman burada belirtilenlere ek avantajlar veya hizmetler de sunabilir. Söz konusu avantajlar veya hizmetler ayrı kılavuz ilkelere, kurallara veya başka Hüküm ve Koşullar'a tabi olabilir. Belirli bir avantaj ya da hizmete ilişkin kılavuz ilkeler, kurallar ya da Hüküm ve Koşullar sadece o avantaj ya da hizmet içindir. Bir üye, belirli kuralları yerine getirdiğinde birden fazla programa katılabilir ancak programların finansal avantajları birleştirilemez.
 

7. GİZLİ BİLGİLER

Intel ile bir Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi ("CNDA") imzalamış olmanız halinde, söz konusu CNDA koşulları Intel ile sizin aranızda paylaşılan gizli bilgiler (CNDA'da tanımlandığı gibi) için geçerli olacaktır.

CNDA imzalamamışsanız aşağıdakiler geçerlidir:

Intel'in "Gizli Bilgileri" aşağıdakileri içermektedir:

(i) "gizli" ya da "Intel Gizli" olarak etiketlenmiş Intel’in maddi bilgileri, ve

(ii) (i) "Gizli" veya "Intel Gizli" şeklinde etiketlenen bir somut dokümanla ilgili ya da bu doküman içinde yer alan ve sözel olarak iletilen bilgiler.

Gizli bilgileri bulundurma hakkı veya yetkisi her zaman Intel'dedir. Gizli bilgiler eğitim etkinliklerinde ve diğer yollarla şirketinize açıklanabilir. Program'ın bazı avantajları katılım koşulu olarak ilave gizlilik hükümleri gerektirebilir. Aşağıdaki hükümler, Program aracılığıyla açıklanan Intel'in gizli bilgilerini kontrol eder ve işbu Hüküm ve Koşullar'ın ve üyeliğinizin sonlandırılması ya da sona ermesi durumunda geçerliliğini korur. Aşağıdaki hükümleri yerine getireceğinizi ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz:

a. Gizli Bilgilerin Tutulması. Mevcut şartlar altında en az makul düzeyde koruma sağlamak koşuluyla, gizli bilgileri kendi gizli ve özel bilgilerinizi koruduğunuz düzeyde koruyun.

b. Bilgileri Açıklamama. Gizli bilgileri, işlerini yapmak için bu bilgileri bilmeleri gereken şirket çalışanlarınız dışında hiçbir üçüncü tarafa açıklamayın. Gizli bilgileri şirketinizin çalışanlarına açıklamadan önce buradaki akdi gizlilik yükümlülükleri konusunda onları bilgilendirin ve bunlara uymayı kabul ettiklerine dair onaylarını alın. Şirketinizin çalışanlarının bu akdi yükümlülüklere uymaları sizin sorumluluğunuzdadır.

c. Kopyalar. Gizli bilgileri, işlerini yapmaları için bilmeleri gereken şirket çalışanları haricindeki kişiler için kopyalamayın; tüm kopyalarda "Intel Gizli" ibaresi olmalıdır.

d. Süre. Gizli bilgilerin gizliliğini, size açıklandığı tarihten itibaren en az beş (5) yıl boyunca korumanız gerekir. Bu hüküm aşağıdaki gizli bilgiler için geçerli değildir:

(i) meşru bir şekilde kamuya mal olan bilgiler,

(ii) herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan meşru olarak alınmış bilgiler,

(iii) Intel’den alınmadan önce sizin adil bir şekilde bildiğiniz ve açıklama ve kullanım konusunda kısıtlama olmayan, ya da

(iv) Herhangi bir açıklama kısıtlaması olmaksızın Intel tarafından diğer tarafların genel kullanımına sunulmuş olan bilgiler.

e. Intel'in talebi üzerine gizli bilgilerin tümünü veya bir kısmını, her türlü kopyası da dahil olmak üzere iade veya imha etmeyi ve Intel'in söz konusu talebine uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.
 

8. HÜKÜMLER, DEĞİŞİKLİKLER VE FESİH

8.1 Süre. Bu Hüküm ve Koşullar, Geçerlilik Tarihi'nden itibaren geçerli olacak ve burada belirtilen şekilde sonlandırılmadığı sürece devam edecektir. Üyeliğiniz oluşturulduktan olduktan sonra, bu Hüküm ve Koşullar'a uymanız şartıyla bu Hüküm ve Koşullar otomatik olarak yenilenecek ve her takvim yılının ilk gününden itibaren her yıl için geçerli olacaktır. Intel'den ilgili takvim yılı içerisinde üyeliğinizin geçerli olmaya başladığını belirten yazılı veya elektronik bir bildirim alırsınız. Gold veya Platinum İş Ortağı iseniz kademe durumunuz, aşağıdaki Program Hüküm ve Koşulları uyarınca daha önce sonlandırılmadığı sürece, ilgili takvim yılının son günü sona erer. Intel kademe statünüzü her yıl gözden geçirir ve Program'ın kademe seviyesi statüsüne ilişkin koşulları yerine getirmeniz ve bu Hüküm ve Koşullar'a uymanız kaydıyla süreyi bir yıl daha uzatabilir. Kayıtlı İş Ortağı iseniz Üyeliğiniz Program Hüküm ve Koşulları'na göre sonlandırılana kadar devam eder.

8.2 Program Değişiklikleri. Herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunduktan sonra, Intel şunları yapabilir:

(i) yeni Program seviyeleri ekleyebilir,

(ii) Intel Program seviyelerinin hepsini ya da bir kısmını iptal edebilir ya da

(iii) Program'ın, avantajların ya da hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir ya da durdurabilir.

Bu Hüküm ve Koşullar'ı yılda en az bir kez, ya da Intel bir değişiklik duyurmuşsa daha sık kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Değişikliklerden sonra Program'a katılımınızın ya da bu programa erişiminizin devam etmesinin, değiştirilen Hüküm ve Koşullar'ı kabul ettiğiniz anlamına geldiğini kabul etmiş olursunuz.

8.3 Deneme Dönemi. Intel, bu Hüküm ve Koşullar'a ya da geçerli CTLA'ya veya Intel logo kullanım yönergelerine uymamanız halinde sizi Deneme Süresine geçirebilir. "Deneme Süresi" Program avantajlarından yararlanamayabileceğiniz en fazla 90 günlük bir dönemi ifade eder. Bu süre içinde, bildirilen eksikliklerinizi gidermek için adım atmanız gerekir. Bu eksiklikler Deneme Süresi sonunda da devam ederse Program'dan çıkarılabilirsiniz. Intel, çıkarılma tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Program'a tekrar girmek için yapılan başvuruları değerlendirmez. Program'a tekrar girişin takdiri yalnızca Intel'e aittir.

8.4 Sınırlı Statü. Şirketinizin profil bilgilerini yukarıda Bölüm 5.4'te belirtilen şekilde doğrulamadığınız ve güncellemediğiniz takdirde Intel sizi Sınırlı Statü'ye geçirebilir. Sınırlı Statü, şirketinizin profilini 3 aylık yıllık yenileme dönemi içinde güncellemediğiniz takdirde başlar. "Sınırlı Statü", Puanlar dahil olmak üzere program avantajlarınızı kullanma hakkınızın olmadığı en fazla 9 ay süren bir dönemdir (ancak bu süre içinde bu puanlar tahakkuk etmeye devam eder). Bu dönemde şirket profilinizi güncellemek için eylemde bulunmanız gerekir. Şirket profiliniz Sınırlı Statü dönemi içinde güncellenmemişse Program'dan çıkarılabilirsiniz. Intel, çıkarılma tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Program'a tekrar girmek için yapılan başvuruları değerlendirmez. Program'a tekrar girişin takdiri yalnızca Intel'e aittir.

8.5 Üyeliğin Sonlandırılması ya da Üyelik Programının Değiştirilmesi - Intel. Intel, Program üyeliğinizi, tamamen kendi takdiriyle, herhangi bir anda bildirimde bulunarak sonlandırabilir ya da üyelik seviyenizi değiştirebilir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sonlandırma nedeni oluşturabilecek davranışlar şunlardır:
 

(i) Program profili soruları dahil olmak üzere, üyelik başvurunuzda yanlış veya hatalı bilgiler gönderilmesi;

(ii) Yanıltıcı, sahte ya da diğer yasadışı yollarla avantaj ya da hizmetleri elde etmek ya da elde etme girişimleri;

(iii) Taklit edilmiş, sahte, değiştirilmiş, kurcalanmış ya da yeniden ambalajlanmış Intel® ürünlerinin oluşturulması, satışı ya da satış teklifleri ile bu ürünlerin Intel tarafından değiştirilmesi talebinde bulunulması;

(iv) birden fazla ya da mükerrer üyelik hesapları için başvuru ya da bu hesapların korunması;

(v) Diğer üyelik gerekliliklerine uyulmaması;

(vi) Bu Hüküm ve Koşullar'ın herhangi bir koşuluna uyulmaması veya

(vii) Varsa CTLA ve/veya logo lisans sözleşmesindeki herhangi bir koşula uyulmaması.

(viii) Intel'in Kanal Garanti Programı (CWP) gerekliliklerinin ihlal edilmesi dahil olmak üzere, Program üyesi olarak sizin için geçerli diğer koşullara ya da Program üyesi olarak size sunulan avantajlar için geçerli olan koşullara uyulmaması.

8.6 Üyeliğin Sonlandırılması - Program İş Ortağı. Program yönetimine yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda Program Üyeliğinizi gönüllü olarak sonlandırabilirsiniz.

8.7 Sonlandırmanın Etkisi.  Sonlandırma üzerine, bu Hüküm ve Koşullar ve CTLA gibi yürürlükteki tüm ticari marka lisans sözleşmeleri kapsamında verilen tüm haklar derhal sona erecek ve bu Hüküm ve Koşullar'da ve diğer geçerli sözleşmelerde belirtilen tüm sonlandırma yükümlülüklerini derhal yerine getirmeniz gerekecektir.

8.8 Yükseltme.  Muhtelif zamanlarda, üyelik statünüzü Kayıtlı düzeyinden Gold düzeyine veya Gold düzeyinden Platinum düzeyine yükseltmeye hak kazanıp kazanmadığınız Intel tarafından değerlendirilecektir. Tüm yükseltmeler talep zamanındaki yeni üyelik seviyesinin üyelik kriterlerine tabidir ve Intel’in onayı gerekir. Platinum seviyesine yükseltmeler manuel onaylama gerektirir; bu nedenle, bir Platinum iş ortağı olarak etkinleştirilmeniz aylar sürebilir.

8.9 İndirgeme.  YILLIK OLARAK, GEÇERLİ SEVİYENİZ İÇİN GEREKEN KRİTERLERİ ARTIK KARŞILAMIYORSANIZ GEÇERLİ ÜYELİK STATÜNÜZLE YENİLENEMEZSİNİZ VE HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAKSIZIN HAK KAZANDIĞINIZ UYGUN ÜYELİK SEVİYESİNE YENİDEN ATANIRSINIZ VEYA DÜŞÜRÜLÜRSÜNÜZ. YENİ SEVİYENİZE İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMANIZ GEREKİR. (BUNUNLA BİRLİKTE, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI YA DA VARSA CTLA SÖZLEŞMESİNİ TEKRAR KABUL ETMENİZ GEREKMEYECEKTİR.)
 

9. DİĞER HÜKÜMLER, KOŞULLAR VE BİLDİRİMLER

9.1 Teminat Verilmemesi. Sunduğunuz ürün ya da hizmetlerin kaliteleri ile ilgili olarak Sizin adınıza Intel’in herhangi bir iddiada bulunmadığını kabul etmektesiniz. Intel’in ürünleriniz ya da hizmetleriniz ile ilgili bir tasdikte bulunduğunu iddia edemezsiniz.

9.2 Üye Web Sitesi ve Parolası. Program web sitesinin belirli bölümlerine erişim için bir parolanız olmalıdır. Parolanızı gizli ve güvenli bir şekilde saklamalı ve sadece Program web sitesine yetkili erişiminiz için kullanmalısınız. Şifreniz ile gerçekleşen tüm aktivitelerden tamamen ve yalnızca siz sorumlusunuz. Şifrenizin şüpheli yetkisiz kullanımları ile ilgili Intel’i derhal bilgilendirmelisiniz. Şifrenizin yetkisiz kullanımından dolayı ortaya çıkan sonuçlardan Intel sorumlu değildir. Parolanız veya web sitesiyle ilgili sorularınız veya sorunlarınız için www.intel.com.tr/reseller veya https://www.intel.com.tr/technologyprovider adresine gidin.

9.3 Taklit ve Sahte Ürünler. Intel ürünlerinin işlevini ve hız aşırtma özelliğini değiştiremez ya da taklidini yapamazsınız. Sahte, taklit edilmiş ya da değiştirilmiş Intel ürünlerini satın alamaz, kullanamaz, satamaz, aracısı olamaz ya da tanıtamazsınız. Intel'e iade edilen ve Intel'in yasal olmayan şekillerde değiştirildiğini düşündüğü ürünler, adli takibat için emniyet yetkililerine iletilecektir. Intel ürünlerini yeniden paketlemeyecek, başka ürünleri Intel paketlerine koymayacak ya da Intel ürün ambalajlarını değiştirmeyeceksiniz.

9.4 Intel Web Sitelerindeki İçerik ve Yazılımlar. Intel'in Program için web siteleri vardır. İlgili web sitelerinin "Kullanım Şartları" bağlantısı altında yer alan hükümler Intel web sitelerindeki materyaller için geçerlidir. Bir Intel web sitesinden indirilebilecek yazılımlar Intel veya tedarikçilerinin telif hakkı koruması altındaki ürünleridir. Bu yazılımları, geçerli yazılım lisans sözleşmesinin şartlarına uygun olarak kullanmayı kabul etmektesiniz.

9.5 Program Gizlilik Beyanı. Bazı zamanlarda Intel, Program üyelerine yeni program ve değerler sunmak üzere diğer teknoloji ekosistem satıcıları ile çalışabilir. Intel'in, bu programlara katılan ekosistem satıcılarından satın aldığınız Intel ve ekosistem satıcısı ürünlerinin hacimleri ve türleri hakkında bilgi ("Satın Alma Bilgileri") toplayabileceğini ve profil bilgileriniz ile satın alma bilgilerinizi kullanabileceğini ya da bu programları destekleyebilmeleri ve Program üyelerine ek avantajlar sunabilmeleri için katılımcı satıcılar, katılımcı distribütörler ve/veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.

(i) Banka Bilgileri. Kazandığınız Program finansal teşviklerin Şirketinizin hesabına doğrudan ödenebilmesi için Sizden banka hesabı bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu tür bilgiler yalnızca ödeme işlemi için kullanılır.

(ii) Intel® Yetkili distribütörleri ve diğer Satıcılar. Intel, Satıcılardan satış bilgilerini toplar ve bu bilgileri Program'daki durumunuzu değerlendirmek ve Sizin hak kazanabileceğiniz diğer uygun finansal avantajları, müşteri destek programlarını veya diğer Program avantajları ile hizmetlerini belirlemek için kullanır. Size Program'la ilgili üye avantajları veya hizmetler sunabilmemiz için Satıcılar'a Program'la ilgili bilgiler (puan için uygunluk, bakiyeler ve sona erme tarihleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sağlayabiliriz. Satıcılar'ın ve çalışanlarının, Intel'in onlara herhangi bir amaçla sağladığı bilgileri Intel'in belirttiğinden farklı bir şekilde kullanmaları yasaktır; Intel, Satıcılar'ın bilgilerinizi Intel adına yeterli şekilde koruduğundan emin olmak için makul önlemleri alır.

(iii) Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar. Intel, e-posta bültenlerini ya da bir yarışmada kazanılan ödülleri sağlamak, müşteri destek hizmetleri sunmak, web hizmetlerini barındırmak, eğitim veya diğer etkinlik kayıt işlemlerini yapmak, program anketleri ve araştırmaları yapmak, promosyonlar ya da yarışmalar düzenlemek, finansal avantajlar için ödemeleri yapmak ya da Intel programlarımızın istatistiksel analizlerini yapmak gibi Intel adına pazarlama ve lojistik hizmetleri sunmaları için zaman zaman üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları çalıştırır. Intel, bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara Intel adına avantajları ya da hizmetleri sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri verir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve onların çalışanlarının, Intel'in onlara herhangi bir amaçla sağladığı bilgileri Intel'in belirttiğinden farklı bir şekilde kullanmaları yasaktır; Intel, onların bilgilerinizi Intel adına yeterli şekilde koruduğundan emin olmak için makul önlemleri alır.

9.6 Üçüncü Taraf İçerikleri ve Web Siteleri. Program web siteleri üçüncü tarafların içeriklerini ya da web sitelerine bağlantıları içerebilir. Intel'in bu tür üçüncü taraf web sitelerinde sunulan herhangi bir ifade, reklam veya diğer pazarlama materyallerine yönelik hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmayacağını kabul eder ve onaylarsınız.

9.7 Sorumluluk Reddi. PROGRAM, PROGRAM WEBSİTELERİ (HER TÜRLÜ BİLGİ, METİN, GRAFİK, BAĞLANTI VEYA WEB SİTESİNDE YER ALAN DİĞER ÖĞELER VE WEB SİTESİ ÜZERİNDE YA DA ARACILIĞIYLA SUNULAN AVANTAJLAR VE HİZMETLER DE DAHİL) INTEL İLE TEDARİKÇİLERİNİN HİÇBİR GARANTİSİ OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. INTEL, PROGRAM, PROGRAM WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN AVANTAJLAR, MATERYALLER VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE PROGRAM VE WEB SİTESİYLE İLGİLİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME GARANTİSİ GİBİ AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDER. AYRICA, INTEL PROGRAM WEB SİTELERİYLE İLGİLİ SÜREKLİ VEYA KESİNTİSİZ ERİŞİM, ÇALIŞMA, İŞLEVSELLİK YA DA KULLANILABİLİRLİK VEYA PROGRAM WEB SİTELERİNİN VİRÜSSÜZ OLACAĞI VEYA PROGRAM WEB SİTESİNDEKİ KUSURLARIN GİDERİLECEĞİ GARANTİSİ VERMEMEKTEDİR.

9.8 Sorumluluğun Sınırlandırılması. HİÇBİR DURUMDA, INTEL'İN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞİN DURMASI VEYA İKAME MAL YA DA HİZMET TEDARİKİ MALİYETLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SÖZLEŞME DAHİLİNDE, HAKSIZ FİİL NEDENİYLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİLİNDE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PROGRAM'DAN, PROGRAM WEB SİTELERİ'NDEN VEYA PROGRAM WEB SİTELERİ'Nİ KULLANARAK KATILIMCI SATICILARDAN BİLEŞEN, YAZILIM VE/VEYA HİZMETLER SATIN ALMANIZDAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK OLUŞAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARAR NEDENİYLE SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR (SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ). AYRICA PROGRAM VE PROGRAM WEB SİTELERİ İLE BAĞLANTILI YA DA İLGİLİ OLARAK INTEL'İN SİZE KARŞI TOPLAM KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU (BİR TALEP İSTER SÖZLEŞMEYE, İSTER HAKSIZ FİİLE, İSTER BAŞKA BİR HUKUK TEORİSİNE DAYALI OLSUN), VARSA PROGRAM KAPSAMINDA INTEL TARAFINDAN SİZE ÖDENEN YA DA ÖDENECEK OLAN AVANTAJLARIN TOPLAMINI AŞMAYACAKTIR. BAZI YARGI MAKAMLARI, ARIZİ ZARARLAR VEYA NETİCE ZARARLARI İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

9.9 Yolsuzlukla Mücadele. Yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uygun hareket ettiğinizi ve ABD Yabancı Ülkelerde İşlenen Yolsuzluk Suçları Yasası, İngiltere Rüşvet Yasası ve yargı bölgenizdeki yerel yolsuzlukla mücadele yasaları da dahil olmak üzere hiçbir yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmediğinizi ve etmeyeceğinizi beyan ve garanti etmektesiniz. Yukarıdaki hükümler sınırlandırılmaksızın çalışanlarınızın, acentelerinizin, temsilcilerinizin ve sizin aşağıdaki kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir para, hediye veya değerli eşya teklif etmediğinizi, ödemediğinizi, sözünü vermediğinizi veya ödeme yetkisi vermediğinizi veya ileride bunları yapmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz: (i) bir Devlet Memuru (devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen şirketler ve uluslararası kamu kuruluşları da dahil olmak üzere herhangi bir devlet biriminde, dairesinde veya makamında resmi bir göreve sahip her türlü memur, çalışan veya kişi ve herhangi bir siyasi parti, parti yetkilisi veya siyasi bir göreve aday olan kişi anlamına gelir) ya da (ii) söz konusu paranın, hediyenin veya değerli eşyanın tamamının veya bir kısmının doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdaki amaçlarla herhangi bir Devlet Memuruna verilmek üzere teklif edileceğini, ödeneceğini veya sunulacağını bildiğiniz herhangi bir kişi: (1) Devlet Memurunun resmi görevindeyken herhangi bir eylemini veya kararını uygunsuz şekilde etkilemek; (2) Devlet Memurunu, yasal görevini ihlal etmek suretiyle herhangi bir eylemde bulunmaya veya herhangi bir eylemi ihmal etmeye teşvik etmek; (3) uygunsuz bir avantaj elde etmek veya (4) Intel'in veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir iş elde etmesine veya bunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bir Devlet Memurunu, nüfuzunu kullanarak bir hükümetin ya da makamın eylemini ya da kararını etkilemeye teşvik etmek. Intel, FCPA'yı ya da yargı bölgenizdeki diğer benzer yasaları veya düzenlemeleri ihlal ettiğinize makul bir şekilde kanaat getirirse bu sözleşmeyi derhal feshedecektir.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1 Farklılıklar. Program'ın uygulanması ve yönetimi ülkeden ülkeye değişebilir.

10.2 Devir. Programa üyeliğiniz başkasına devir ya da temlik edilemez. Intel haklarının ve/veya zorunluluklarının tamamını ya da bir kısmını bu Kayıt ve Koşullar altında Intel tarafından doğrudan ya da dolaylı tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlarına devredebilir ya da atayabilir.

10.3 Öncelik Sırası. Bu Hüküm ve Koşullar'ın İngilizce dilindeki versiyonu diğer tüm çevirilerinden önceliklidir. CTLA'nın şartları, CTLA'nın konusu gereğince bu Hüküm ve Koşullar'dan üstündür. Intel'in Standart Satış Hüküm ve Koşulları (muhtelif zamanlarda güncelleneceği şekliyle), Intel tarafından yapılan her türlü Ürün satışı için geçerlidir. Intel'in Standart Satış Hüküm ve Koşulları, talep üzerine sunulabilir ve Intel Kurumsal Bağlantı portalında bulunabilir.

10.4 Feragat. Bu Hüküm ve Koşullar'dan herhangi birinin uygulanmaması, söz konusu hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hükümlerin geçerliliğini de etkilemez.

10.5 Değişiklikler. Bu Hüküm ve Koşullar, her iki tarafın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça ve yazılı olmadıkça değiştirilemez. Yukarıdaki hükümlere halel getirmeksizin, Intel tamamen kendi takdiriyle Intel Teknoloji Sağlayıcısı Programını ve/veya Program avantajlarını ve bu Hüküm ve Koşullar'ı değiştirebilir ya da iptal edebilir ve farklı bir zaman belirtilmemişse bu değişiklikler bildirimin yapıldığı andan itibaren geçerli olur. Program web sitesinde değişiklikleri duyurmak ve/veya e-postayla bildirim gönderilmesi, bu değişikliklerin size bildirimi için yeterli kabul edilecektir.

10.6 Yasalara Uygunluk. Program kapsamındaki ve bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi ile ilgili yasalar, düzenlemeler, kurallar, genelgeler ve resmi kurumların, bakanlıkların veya dairelerin tüm emirlerine, masraflarınızı kendiniz karşılayarak uymakla yükümlüsünüz.

10.7 Bölünebilirlik. Bu Hüküm ve Koşullar'ın herhangi bir hükmü herhangi biri yetkili mahkemelerce geçersiz, yasa dışı ya da uygulanamaz kabul edilirse mahkeme, söz konusu hükmü bu Hüküm ve Koşullar'da çıkaracak ve silecektir. Bu Hüküm ve Koşullar'daki herhangi bir hükmün değiştirilmesi veya silinmesi, tamamen geçerli ve yürürlükte kalacak olan bu Hüküm ve Koşullar'ın geri kalanının geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10.8 Sözleşmenin Bütünlüğü. Bu Hüküm ve Koşullar ve bu Hüküm ve Koşullar'da atıfta bulunulmuş olan diğer belgeler Sizinle Intel arasında Program'a ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil eder ve aynı konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki önceki ve eş zamanlı, yazılı veya sözlü tüm teklif, sözleşme, anlaşma, uzlaşma, beyan, garanti, koşul ve iletişimlerin yerini alır.

10.9 Geçerli Kanunlar ve Yargı Yetkisi. Bu Hüküm ve Koşullar, Program, materyalleri veya web siteleri ile ilgili (CTLA ile ilgili olanlar hariç) tüm şikayetler aşağıda belirtilen mahkemelerde karara bağlanacak ve aşağıdaki kanunlara tabi olacaktır:

(1) ABD, Kanada ve Meksika dahil Latin Amerika’da bulunuyorsanız yetkili yargı yeri Delaware Eyaleti mahkemeleri olacaktır ve geçerli hukuk, yasalar çatışması ilkeleri dikkate alınmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri ve Delaware Eyaleti kanunları olacaktır;

(2) Asya Pasifik Bölgesi'nde bulunuyorsanız yetkili yargı yeri Singapur mahkemeleri olacak ve Singapur kanunları geçerli olacaktır;

(3) Japonya'da bulunuyorsanız yargı yeri Tokyo Bölge Mahkemesi olacak ve Japonya kanunları geçerli olacaktır;

(4) Avrupa'da ve dünyanın geri kalan ülkelerinde bulunuyorsanız yargı yeri İngiltere Mahkemeleri olacak, İngiltere ve Galler kanunları geçerli olacaktır.

10.10 İhracat Düzenlemeleri. ABD ve diğer ülkelerin, ürünlerin ihracatı, yeniden ihracatı, ithalatı, transferi, dağıtımı, kullanımı ve bakımını düzenleyen tüm kanunlarına ve düzenlemelerine uygun hareket etmeniz gerekir. Özellikle şunları yapmamanız gerekir:

(a) Yaptırımlara tabi bir ülkeye veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ya da ilgili başka bir hükümet tarafından yayınlanan bir ret emri listesinde bulunan herhangi bir kişiye ürün satmak ya da aktarmak veya

(b) Önce geçerli tüm kanunların gerektirdiği tüm yetkileri almadan, nükleer, füze, kimyasal ya da biyolojik silah geliştirilmesi, tasarımı, üretimi ya da imalatı için ya da Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veya başka geçerli bir hükümet tarafından yasaklanan başka herhangi bir amaç için Ürün kullanmak, satmak veya aktarmak. İhracat yükümlülükleriniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/legal/export-compliance.html?wapkw-export adresini ziyaret edin.

10.11 Münhasırlık Olmaması. Program kapsamında sunulan avantajlar, hiçbir münhasırlık veya pazar payı taahhüdü şartına bağlı değildir. Ayrıca, bu sözleşmedeki hiçbir hüküm taraflardan hiçbirini üçüncü şahıslarla benzer düzenlemelere girmekten alıkoyamaz.

Ek A: Puanlar Ek Hüküm ve Koşulları


1. Katılım:

1.1 Kazanma ve kullanma kuralları, Program üyelik seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Geçerli kurallar, Program web sitesinin Puanlar sayfalarında ("Puanlar Sayfaları") görüntülenebilir. Puanlar'a katılım, Hüküm ve Koşullar'a ve bu Puanlar Ek Hüküm ve Koşulları'na (topluca "Hüküm ve Koşullar") tabidir. Program'a aktif üyelikleri halen devam etmeyen üyeler bundan böyle Puanlardan yararlanamayacaktır. Puanlardan yararlanma ya da Intel® ürünlerini satın alma zorunluluğunuz yoktur.

1.2 Puanlar için Birincil İrtibat Kişisi: Intel, erişim ve yetki seviyesi bakımından Intel profil merkezindeki birincil irtibat bilgilerini kullanır. Sizin adınıza Puanları yönetecek bir birincil iletişim kişisi belirlemelisiniz. Bu birincil irtibat kişisi, Puanlar Hüküm ve Koşulları'nın, program yönetiminin, yürütülmesinin, her şekilde kullanılmasının, mallarının ve hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenecektir.
 

2. Uygun Alışverişler, Aktiviteler ve Promosyona Katılım:

2.1 Yalnızca Puanlar Sayfalarında belirtilmiş olan Intel ürünleri, aktiviteleri ve promosyonları Puan kazanmak için uygundur. Puanların sunulabileceği diğer işlem dışı aktiviteler arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Intel onaylı belirli çevrimiçi eğitimlerin tamamlanması ve belirli anketlere katılım yer alabilir.

2.2 Satın Alma aktivitesi, Puanların hesaplanması için Satıcı tarafından doğru şekilde bildirilmelidir. Intel, Satıcılar tarafından bildirilen satış verilerine dayanan satın alma kazançları verilerini ve net gelirleri, kazançları hesaplamak için kullanacak ve sonuçları Uygun Program Üyesinin Puanlar Sayfalarındaki Puanlar hesabında yayınlayacaktır. Bir Satıcı'dan satın alınmamış Intel ürünleri Puanlarda geçerli olmayacak ve bu tür alışverişler Puanlar avantaj programında işleme alınmayacaktır.

2.3 Uygun bir Program Üyesi kendi adına geçerli Intel ürünleri satın alması için bir finans şirketi kullanıyorsa Uygun Program Üyesi, Satıcı'dan faturanın "kime" bölümüne Uygun Program Üyesinin ve finans şirketinin adının yanı sıra Uygun Program Üyesinin Aktif Şirket Kimlik numarasını da eklemesini istemelidir.

2.4 Yalnızca Puanlar Sayfalarında belirtilen satın alımlar ve aktiviteler bildirilecek ve Uygun Program Üyesinin avantaj özeti sayfasında yayınlanacaktır.
 

3. Ödül Değerleri:

3.1 Intel, program kapsamındaki her satın alım, aktivite ya da promosyona katılım için kazanılacak Puan miktarlarını kendi takdirine göre belirler. Intel, önceden bildirmeden bir puan değerini değiştirebilir ya da herhangi bir geçerli ürünü, aktiviteyi veya promosyonu programdan çıkarabilir. Puan değerleri coğrafi olarak ya da üyelik kademe seviyesine ya da Intel'in takdirindeki diğer parametrelere göre değişebilir. Intel, kendi takdiriyle, Puanlara bir minimum eşik ve/veya tavan koyma ve uygulama ve belirli bir dönem içinde belirli bir fırsatın miktarını sınırlandırma hakkına sahiptir. Intel'in bu avantaj çerçevesinde gerçekleştirilen bir satın alımın ya da aktivitenin Puan kazandırıp kazandırmayacağı hakkındaki kararı nihai karardır. Puan güncellemeleri Puanlar Sayfalarında yayınlanır.

3.2 Avantaj kapsamındaki geçerli bir Intel ürününün satın alınmasından kazanılan Puanları belirlemek için kullanılan tarih, sipariş tarihi değil ürünün fatura tarihidir.

3.3 Bir işlem dışı aktiviteden kazanılan Puanların belirlenmesi için kullanılan ilgili tarih katılım/işlem gerçekleştirme tarihidir.

3.4 Intel, özel promosyonlar, teklifler ya da kampanyalar için de Puanlar verebilir. Özel promosyon kuralları, elektronik posta yoluyla ve/veya Puanlar Sayfalarında güncel Puanlar Hüküm ve Koşulları'nın yayınlanması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Program üyeleriyle iletişim için kullanılan olağan bir yöntemle Uygun Program Üyesine iletilecektir.
 

4. Puan Kazanma:

4.1 Uygun bir Program Üyesi tarafından yapılan ve bir Satıcı tarafından Intel'e doğru şekilde bildirilen her uygun satın alma için Intel, söz konusu ürün ve gönderim tarihi için belirtilen tutara eşdeğer Puanlar verecektir. Intel, Uygun Program Üyesi tarafından yapılan ve doğru olarak bildirilen her bir işlem dışı aktivite için bu aktivitenin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan belirli miktara eşit puanı verecektir.

4.2 Intel, Satıcılar tarafından bildirilen satış miktarına bağlı olarak kazanılan ilgili puanları işleyecek ve Puanlar Sayfalarındaki Puan özeti alanında yayınlayacaktır. Uygun Program Üyeleri Puan bakiyelerini düzenli olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler. Satıcıların doğru olmayan raporlarından dolayı Puan bakiyesinde bir tutarsızlık varsa Uygun Program Üyesi ilgili Satıcı'yı bilgilendirmeli ve satın almaların gerçekleştiği tarihten sonra 6 ay içinde Intel'e gönderilecek bir hata raporunu istemelidir. Uygun Program Üyesi ve Satıcı arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlık olması durumunda, Intel'in kazanılan miktarla ilgili kararı nihai olacaktır. Bir Intel® Yetkili Distribütörü ile çözümlenemeyen anlaşmazlıklar için lütfen https://www.intel.com/content/www/xe/en/technology-provider/buying-and-support/overview.html adresinden yerel Intel destek ekipleri ile iletişime geçin.

4.3 Intel yalnızca Satıcı Uygun Program Üyesi satın alımlarını doğru şekilde bildirdiğinde Puan verecektir. Satıcı Intel'e şunları bildirmelidir:

•  Firma Kimlik Numarası (Intel kayıtlarında bulunan Firma Kimlik Numarasıyla tam olarak aynı olmalıdır)

•  Firma Adı (Intel kayıtlarında bulunan Firma Adıyla tam olarak aynı olmalıdır)

•  Adres Satırı 1 (Intel kayıtlarında bulunan Adres ile tam olarak aynı olmalıdır)

•  Adres Satırı 2 (Intel kayıtlarında bulunan Adres ile tam olarak aynı olmalıdır)

•  Adres İlçe/Şehir (Intel kayıtlarında bulunan İlçe/Şehir ile tam olarak aynı olmalıdır)

•  Adres Ülke/Bölge/Vilayet (Intel kayıtlarında bulunan Ülke/Bölge/Vilayet ile aynı olmalıdır)

•  Adres Ülke (Intel kayıtlarında bulunan Ülke ile tam olarak aynı olmalıdır)

Uygun Program Üyeleri Satıcı tarafından bildirilen tüm işyeri adları ve adres detaylarının Intel’e verilen Intel tarafından saklanan işyeri ad ve adres detaylarıyla kesin olarak uyuştuğu hususunda emin olmalılar.
 

5. Puanları Kullanma:

5.1 Puanlar, Uygun Program Üyesinin hesabına aktarılır aktarılmaz kullanılabilir ve Intel tarafından Puanlar Sayfaları aracılığıyla sunulan kullanım seçenekleri için harcanabilir. Puanların parasal hiçbir değeri yoktur.

5.2 Uygun Program Üyeleri, kademe ve konum kriterlerine tabi olabilecek, yararlanabilecekleri kullanım seçeneklerine göz atabilirler. Her kullanımda, ilişkili tüm masraflar dahil olacak şekilde ilgili puan değeri açıkça gösterilir. Uygun Program Üyeleri, yalnızca Puan bakiyesine karşılık gelen öğeleri alabilir. Puan kullanılabilmesi için hesapta yeterli puanın bulunması gerekmektedir. Puanlar karşılığında ödül alındığında, ödülün puan değeri üyenin Puanlar hesabından düşülür. Puanlar, ödül alınır alınmaz hesaptan düşülür.

5.3 Puan kullanım seçenekleri belirli ülkelerdeki ya da bir bölgedeki tüm ülkelerdeki Uygun Program Üyelerine sunulabilir.

5.4 Bazı puan kullanım seçenekleri benzersiz şartlara, koşullara ve/veya kurallara tabi olabilir. Bu tür kurallar olduğunda öğe açıklamasında belirtilecektir. Bu tür bir öğe için puan kullanmayı talep eden Uygun Program Üyeleri bu koşulları kabul ettiklerini beyan ederler.

5.5 İzin verilen durumlarda ve kullanımlarla ilgili özel koşullara bağlı olarak, puan kullanma talebinin iptal edilmesi veya bir kullanım seçeneğinin iade edilmesi durumunda ilgili puanların tutarı yeniden Uygun Program Üyesinin hesabına işlenir.

5.6 Intel, Uygun Program Üyelerine zaman zaman özel puan kullanım teklifleri sunabilir. Puan kullanma teklifi kuralları, elektronik posta yoluyla ve/veya Puanlar Sayfalarında güncel Puanlar Hüküm ve Koşulları'nın yayınlanması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Program üyeleriyle iletişim için kullanılan olağan bir yöntemle Uygun Program Üyesine iletilecektir.

5.7 Intel, puan kullanma seçeneklerini önceden bildirmeksizin ve Uygun Program Üyeleri için herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.
 

6. Puanlar Son Kullanma Tarihleri:

6.1 Puanlar, aşağıdaki istisnalar haricinde, Uygun Program Üyesi hesabına işlendikleri tarihten itibaren 12 ay boyunca geçerli olacaktır

(i) belirli bir kazanma fırsatı için farklı bir iletişim süresinin belirtilmesi veya

(ii) Puanların aşağıdaki Bölüm 13 uyarında iptal edilmesi.

6.2 Puan Hakkının Kaybedilmesi: Puan hakkı, şu şekillerde kaybedilebilir:

(1) Uygun Program Üyesi kendi isteğiyle Puan avantajlarından vazgeçtiğinde ya da Puan avantajları Bölüm 13 uyarınca sonlandırıldığında;

(2) Puanların süresi yayınlanan Puan sona erme kurallarına göre sona erdiğinde;

(3) Uygun Program Üyesi Puan avantajından kendi isteğiyle ayrıldığında

(4) Program üyelik seviyesi düşürüldüğünde. Puanlardan artık faydalanamayan Uygun Program Üyeleri, kendi Puan hesaplarına erişebilir ve kalan puanlarını, alışverişi (puan kullanım seçeneğini) karşılayacak yeterli puanın bulunması koşuluyla hak sahipliği dönemlerinin sona ermesinden sonraki altmış gün içinde kullanabilirler.
 

7. Bildirimler:

7.1 Uygun Program Üyeleri, Puan durumlarını geçerli Puan bakiyesini ayrıntılı olarak veren ve üyenin Puanlar hesabındaki tüm işlemlerin dökümünü sunan Puanlar Sayfalarından görebilirler. Üye bildirimi, üyenin hesabındaki alacak ve borç işlemlerini kaydeder.

7.2 Tutarsızlıklar: Uygun Program Üyeleri, hesapla ilgili her türlü tutarsızlığı ilgili Puanların kazanıldığı iddia edilen tarihten itibaren altı ay içinde Intel'e bildirmelidir; aksi halde söz konusu Puanlara ilişkin haklar kaybedilir. Uygun Program Üyesi, Puanlar Sayfalarında belirtilen prosedür gereğince talebini tam olarak bildirmediği sürece, Program çerçevesinde puanların verilmesine ilişkin herhangi bir talep Intel tarafından işleme alınmayacaktır. Başarılı talepler Puanlar Sayfalarında belirtilen Puan prosedürüne göre Intel tarafından karşılanır. Intel, Satıcıların program kapsamındaki satın alımları doğru bildirmemesi veya Intel tarafından alınmayan bildirimler ya da ödül talepleri veya değiştirilmiş, okunamayan ya da eksik taleplerle ilgili olarak sorumluluk yüklenmemektedir.

7.3 Intel, sorun, yayınlama süreci ile Intel'e iletildiğinde satın alma tarihinin üzerinden 6 ay geçmiş satın alımlar için inceleme ve/veya düzenleme yapmayacaktır.
 

8. Vergiler:

Yargılama yetkisi olan herhangi bir resmi makam tarafından Puanlar ödülleri için veya bu ödüllerle bağlantılı olarak ülke, eyalet ya da yerel yönetim için belirlenen her türlü vergi (satış ve kullanım vergileri, katma değer vergisi ve diğer vergiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tamamen Hak Sahibi Program Üyesinin sorumluluğundadır.
 

9. Denetimler:

9.1 Intel avantaj programlarını periyodik olarak denetler. Bir denetimde fazla Puan kazançları tespit edilmesi durumunda, Intel ilgili Hak Sahibi Program Üyesini söz konusu fazladan kazancı ve durumu düzeltmek için Intel tarafından alınacak önlemleri, yeterli düzeyde ayrıntıyla açıklayarak bilgilendirecektir. Intel, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, fazladan kazancın tam olarak telafi edilmesini sağlamak amacıyla, bu kazanç fazlalığını üyenin gelecekte birikebilecek Puanlarından mahsup edebilir. Fazladan kazançların telafisi, tespitin yapıldığı tarihten bir yıl öncesine kadar olan dönemdeki satış işlemleri ile sınırlandırılmıştır.

9.2 Uygun Program Üyeleri, Puan avantajları ve Intel® ürünleri satın alımlarıyla ilgili tüm destekleyici ve muhasebe evraklarının asıl nüshalarını bir yıl saklayacak ve Intel'in talebi üzerine, Intel'in avantaj taleplerini doğrulaması veya karşılaştırması amacıyla Intel'e kopyalarını verecektir.
 

10. Yönetim:

Intel, bu avantaj yönetiminde yardımcı olması için üçüncü taraf tedarikçilerden yararlanma hakkını saklı tutmaktadır. Bu üçüncü taraf tedarikçiler ve onların çalışanları Intel ile bir gizlilik sözleşmesi imzalayacak ve üyenin gizli bilgilerinin Program avantajlarını yönetme dışında başka bir amaçla kullanması yasaklanacaktır. Bilgilerin gizliliği ile sorularınız veya sorunlarınız için lütfen yerel Intel Destek Ekibinizle iletişime geçin.
 

11. Sınırlı Kullanım

Uygun Program Üyeleri, Intel tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadığı ve geçerli Satıcı tarafından kabul edilmediği müddetçe, Puan kazanımlarını üyenin Satıcı'ya karşı kalan ücretlerinden veya borçlarından düşemezler.
 

12. Sahtekarlık:

Puan tahakkuku veya kullanılmasıyla ilgili hile ve suistimaller, tüm Intel avantajlarının sona ermesine, Program üyeliğinin sonlandırılmasına ve hatta sahtekarlıkla edinilmiş veya kullanılmış Puan avantajlarını geri almak için yasal işlemler başlatılmasına neden olabilir.
 

13. Sonlandırma:

Intel, Puan avantajlarını herhangi bir anda nedenli veya nedensiz olarak sonlandırabilir. Böyle bir durumda Puan kazanma, ilgili sonlandırma tarihinde bitecek, kazanılmış olan puanların kullanım süresi ise sonlandırma tarihinden itibaren altmış gün sonra sona erecektir. Intel, Programın bileşenlerini kendi takdiriyle sona erdirebilir. Uygun Program Üyeleri, Intel'e bildirimde bulunarak Puan avantajlarından herhangi bir zamanda vazgeçme hakkına sahiptir.