ITP Hizmet Olarak Cihaz (DaaS) Uzmanlığı İş Ortağı Rehberi

ITP Hizmet Olarak Cihaz (DaaS) Uzmanlığı İş Ortağı Rehberi

ITP Hizmet Olarak Cihaz (DaaS) Uzmanlığı İş Ortağı Rehberi

Bu iş ortağı rehberi, aday ve mevcut uzmanlar için programa dair tüm bilgileri içerir. Bunlara giriş/yenileme gereksinimleri ve avantajların yanı sıra ITP Hizmet Olarak Cihaz (DaaS) Uzmanı sertifikası için gerekli eğitimin şema özeti vb. dahildir.