Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT)

Sanallaştırma, planlarınızın yalnızca bir parçası olabilir, ancak daha fazlasını yapmak için birçok fırsat var.

Sanallaştırma, çok sayıda iş yükünün ortak kaynakları paylaşmalarına olanak tanıyan donanımları soyut hale getirir. Çeşitli iş yükleri paylaşımlı sanallaştırılmış donanımlarda bir arada bulunabilir, birbirinden tamamıyla izole kalırken, altyapılar arasında özgürce hareket edebilir ve gerektiği gibi ölçeklenebilir.

Sunucunun daha iyi kullanılmasını ve konsolidasyonu sağladığı, dinamik kaynak tahsisini, iş yükü izolasyonunu, güvenlik ve otomasyonu mümkün kıldığı için şirketler sanallaştırma sayesinde önemli sermaye ve operasyon verimlilikleri elde edebilir. Sanallaştırma, hizmetlerin talep üzerine kendi kendilerine sağlanmasını ve kaynakların yazılımla tanımlı orkestrasyonunu mümkün kılar, şirketin ihtiyaçlarına göre binada veya bina dışındaki hibrit bulutta her yerden ölçeklemeyi sağlar.

Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT) performans giderlerini ortadan kaldırarak ve güvenliği artırarak sanallaştırmayı pratikleştiren teknolojiler ve özellikler sunar. Intel® VT, sanallaştırma yazılımına donanım desteği sunarken, boyutunu, maliyetini ve karmaşıklığını azaltır. Ayrıca, önbellekte, G/Ç'de ve bellekte meydana gelen sanallaştırma giderlerinin azaltılmasına da önem verilir. Son on yılda, önemli sayıda hipervizör tedarikçisinin devreye aldığı çözüm geliştirici ve kullanıcı Intel® VT, halihazırda tüketici, kurumsal, bulut, iletişim, teknik bilgi işlem sektörlerinde ve daha birçok sektörde geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor.

Intel® VT portföyü aşağıdakileri içermektedir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

CPU sanallaştırma özellikleri, Intel® CPU'nun tüm yeteneklerinin bir sanal makineye (VM) aktarılmasını sağlar. VM'deki tüm yazılımlar, özel bir CPU'da yerel olarak çalışıyormuş gibi herhangi bir performans veya uyumluluk sorunu olmadan çalışabilirler. Bir Intel® CPU neslinden diğerine canlı geçiş ve iç içe sanallaştırma mümkündür.

Bellek sanallaştırma özellikleri, sanal makine (VM) başına olmak üzere belleğin soyutlaştırılmasını, izolasyonunu ve izlenmesini sağlar. Bu özellikler, VM'lerin canlı geçişini mümkün kılabilir, hata toleransını arttırır ve güvenliği güçlendirir. Bu özelliklere doğrudan bellek erişimi (DMA), yeniden eşleştirme ve genişletilmiş sayfa tabloları (EPT) ve bunların uzantıları olan erişilmiş ve kötü bitler ve EPT bağlamlarının hızlı değişimi gibi örnekler verilebilir.

G/Ç sanallaştırma özellikleri, çok çekirdekli paket işlemini ağ adaptörlerine boşaltmayı ve disk G/Ç'si dahil sanal makinelerin sanal işlevlere doğrudan atanmasını kolaylaştırır. Örnek olarak Sanal Makine Cihaz Kuyrukları (VMDQ), Tek Yollu G/Ç Sanallaştırma (SR-IOV, ve PCI-SIG standardı) ve  Intel® Data Direct G/Ç Teknolojisi iyileştirmeleri  (Intel® DDIO) gösterilebilir.

Intel® Graphics Virtualization Teknolojisi (Intel® GVT), VM'lerin grafik işleme birimlerinin tam ve/veya paylaşımlı görevlendirilmesini ve video kod çevrimi hızlandırıcı motorların Intel çipte sistem ürünlerine entegre edilmesini mümkün kılar. İş istasyonu uzaklaştırma, hizmet olarak masaüstü, medya veri akışı ve çevrimiçi oyun gibi kullanımlara olanak tanır.

Güvenlik ve Ağ Sanallaştırma işlevleri, geleneksel ağın ve güvenlik iş yüklerinin bilgi işleme dönüştürülmesini sağlar. Sanal işlevler, veri merkezinde standart yüksek hacimli sunucularda, ağ düğümlerinde, bulutta devreye alınabilir ve kurumsal iş yükleriyle akıllı bir şekilde aynı yerde kullanılabilir. Bunu mümkün kılan Intel teknolojilerine örnekler şunlardır: Data Plane Development Kit (DPDK), Intel® QuickAssist Teknolojisi ve Hyperscan.

Intel® Gömülü Sistem Tasarım Merkezi (Intel® EDC)


Intel® EDC, akıllı sistem geliştiriciler için kaynak, araç ve destek sağlar.

Ek Kaynaklar

Durum İncelemeleri

Çözüm Özetleri

İnceleme Raporları

İlgili Videolar