Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT)

Sanallaştırma, planlarınızın yalnızca bir parçası olabilir, ancak daha fazlasını yapmak için birçok fırsat mevcuttur.

Sanallaştırma, çok sayıda iş yükünün ortak kaynakları paylaşmalarına olanak tanıyan donanımları soyut hale getirir. Çeşitli iş yükleri paylaşımlı sanallaştırılmış donanımlarda bir arada bulunabilir, birbirinden tamamıyla izole kalırken, altyapılar arasında özgürce hareket edebilir ve gerektiği gibi ölçeklenebilir.

Sunucunun daha iyi kullanılmasını ve konsolidasyonu sağladığı, dinamik kaynak tahsisini, iş yükü izolasyonunu, güvenlik ve otomasyonu mümkün kıldığı için şirketler sanallaştırma sayesinde önemli sermaye ve operasyon verimlilikleri elde edebilir. Sanallaştırma, hizmetlerin talep üzerine kendi kendilerine sağlanmasını ve kaynakların yazılımla tanımlı orkestrasyonunu mümkün kılar, şirketin ihtiyaçlarına göre binada veya bina dışındaki hibrit bulutta her yerden ölçeklemeyi sağlar.

Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT) performans giderlerini ortadan kaldırarak ve güvenliği artırarak sanallaştırmayı pratikleştiren teknolojiler ve özellikler sunar. Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT), sanallaştırma yazılımına donanım desteği sunarken, boyutunu, maliyetini ve karmaşıklığını azaltır. Ayrıca önbellekte, G/Ç'de ve bellekte meydana gelen sanallaştırma giderlerinin azaltılmasına da dikkat edilir. Önemli sayıda hipervizör tedarikçisi, çözüm geliştirici ve kullanıcının son on yılda faydalanmaya başladığı Intel® Virtualization Teknolojisi
(Intel® VT); günümüzde tüketici, kurumsal, bulut, iletişim, teknik bilgi işlem sektörlerinde ve daha birçok sektörde geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor.

Intel® Virtualization Teknolojisi (Intel® VT) portföyü aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

CPU sanallaştırma özellikleri, Intel® CPU'nun tüm yeteneklerinin bir sanal makineye (VM) aktarılmasını sağlar. VM'deki tüm yazılımlar, özel bir CPU'da yerel olarak çalışıyormuş gibi herhangi bir performans veya uyumluluk sorunu olmadan çalışabilirler. Bir Intel® CPU neslinden diğerine canlı geçiş ve iç içe sanallaştırma mümkündür.

Bellek sanallaştırma özellikleri, sanal makine (VM) başına olmak üzere belleğin soyutlaştırılmasını, izolasyonunu ve izlenmesini sağlar. Bu özellikler, VM'lerin canlı geçişini mümkün kılabilir, hata toleransını artırır ve güvenliği güçlendirir. Bu özelliklere doğrudan bellek erişimi (DMA), yeniden eşleştirme ve genişletilmiş sayfa tabloları (EPT) ve bunların uzantıları olan erişilmiş ve kötü bitler ve EPT bağlamlarının hızlı değişimi gibi örnekler verilebilir.

G/Ç sanallaştırma özellikleri, çok çekirdekli paket işlemini ağ adaptörlerine boşaltmayı ve disk G/Ç'si dahil sanal makinelerin sanal işlevlere doğrudan atanmasını kolaylaştırır. Örnek olarak Yönlendirilen G/Ç için Intel® Virtualization Teknolojisi (VT-d), Sanal Makine Cihaz Kuyrukları (VMDQ), Tek Yollu G/Ç Sanallaştırma (SR-IOV ve PCI-SIG standardı) ve Intel® Data Direct G/Ç Teknolojisi (Intel® DDIO) iyileştirmeleri gösterilebilir.

Intel® Graphics Virtualization Teknolojisi (Intel® GVT), VM'lerin grafik işleme birimlerinin tam ve/veya paylaşımlı görevlendirilmesini ve video kod çevrimi hızlandırıcı motorların Intel çipte sistem ürünlerine entegre edilmesini mümkün kılar. İş istasyonu uzaklaştırma, hizmet olarak masaüstü, medya veri akışı ve çevrimiçi oyun gibi kullanımlara olanak tanır.

Intel® Grafikleri Sanallaştırma Teknolojisi

Güvenlik ve Ağ Sanallaştırma işlevleri, geleneksel ağın ve güvenlik iş yüklerinin bilgi işleme dönüştürülmesini sağlar. Sanal işlevler, veri merkezinde standart yüksek hacimli sunucularda, ağ düğümlerinde, bulutta devreye alınabilir ve kurumsal iş yükleriyle akıllı bir şekilde aynı yerde kullanılabilir. Bunu mümkün kılan Intel teknolojilerine örnekler şunlardır: Intel® QuickAssist Teknolojisi (Intel® QAT)  ve Data Plane Development Kit (DPDK).

Intel® Gömülü Sistem Tasarım Merkezi (Intel® EDC)


Intel® EDC, akıllı sistem geliştiriciler için kaynak, araç ve destek sağlar.

İlgili Videolar